Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Ján

Celkom: 36 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 2
21. V Kristovi k nám hovoril Boh
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... dobro, ako to teraz hlása celá náuka evanjelistov a apoštolov. Z Traktátu svätého kňaza Jána z Kríža O výstupe na vrch Karmel (Lib. 2, cap. 22)    ...
22. „Nemať nič a byť bohatý?!“
(Listy/Listy misionárov)
... baziliky v Guadalupe, kde tentoraz okrem milostí našej nebeskej Matky boli aj relikvie bl. Jána Pavla II. Keďže som nemal tú možnosť byť prítomný alebo aspoň vidieť v prenose obrad blahorečenia, keďže ...
23. Čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia (sv. Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... zmŕtvychvstalého a keby neboli mali tento najväčší dôkaz jeho moci, neboli by sa vystavili takému riziku. Z Homílií svätého biskupa Jána Zlatoústeho na Prvý list Korinťanom (Hom. 4, 3. 4: PG 61, 34-36) ...
24. Premenenie Pána = premenenie učeníkov
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... iba premena Ježiša ale aj premena práve týchto troch: Petra, Jakuba a Jána. Ako? Niekto tak vtipne poznamenal: "Viete, prečo si Ježiš vybral na horu Tábor práve týchto troch: Petra, Jakuba a Jána? ...
25. Večná sláva proroka
(Biblia/Meditácie)
V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“ Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia ...
Na svete je už nová brožúrka so schválenými textami Novény ku bl. Jánovi Pavlovi II. Nech sa páči, môžete si ju zakúpiť aj tu na internete so zľavou: www.salito.sk  ...
27. Tajomstvo bez strachu
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
Aká nádherná zhoda – včera sme oslávili nedeľu Dobrého Pastiera a dnes si spomíname na jedného z jeho služobníkov – Jána Nepomúckeho, ktorý bol príkladom čestného a verného kňaza. Ján obetoval svoj ...
28. Litánie k bl. Jánovi Pavlovi II.
(Modlitby/Litánie)
... o pomoc - litánia k bl. Jánovi Pavlovi II. Litánie k blahoslavenému Jánovi Pavlovi II.     K.: Pane zmiluj sa.     Ľ.: Pane zmiluj sa. K.: Kriste zmiluj sa.   Ľ.: Kriste zmiluj sa. K.: Pane ...
29. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Hodina milosrdenstva, ktorú sa modlili v Krakove 1.5.2011 v deň blahorečenia Bl. Jána Pavla II. ktorú sa môžete modliť každý deň o 15.00 hod. Nech sa páči... N. 1.: O Krv a Voda, ktorá si vyšla z ...
Naši priatelia zostavili novénu k bl. Jánovi Pavlovi II. Nech sa páči, tu je najnovší text aj s imprimáturom od o. biskupa Františka Tondru! Starý text, ktorý máte treba zničiť a nahradiť týmto novým odobreným ...
Práve tento článok je pre všetkých, ktorí by si chceli urobiť duchovnú obnovu s Jánom Pavlom II. Nech sa páči... 1. rozjímanie Mária K.: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ľ.: Amen. K.: Panna ...
32. Spásonosná hanba horkých sĺz
(Biblia/Meditácie)
... od svojho zmŕtvychvstania. (Jn 21,1-14) Sú dve postavy, ktoré najviac a otvorene zradili Ježiša počas najťažšej chvíle jeho života - samozrejme okrem všetkých apoštolov až na Jána. Bol to Judáš a Peter. ...
33. Čo robiť?
(Úvahy/O viere)
... a pripomenúť vám, k čomu ste povolaní – loviť ľudí zo všetkých národov (preto ste dnes chytili 153 veľkých rýb – počet vtedy známych národov). Pochopili ste? Spoznali ste ho? Ján spoznal Ježiša hneď, ako ...
34. Večná túžba po milovanom
(Biblia/Meditácie)
... Ale trpieť zmysluplne - tak ako trpela Mária Magdaléna. Tak ako trpela Mária - Ježišova matka a pred týmto utrpením neutekala ako ostatní apoštoli až na Jána ale verne s obrovskou bolesťou v srdci stála ...
35. Kde som a kde budem?
(Biblia/Meditácie)
... Kalvárie. V nedeľu už začína Veľký týždeň. Prečo to pripomínam? Lebo mi napadla taká otázka. Kde budem na vrchole? Či vyjdem s Máriou, Máriou Magdalénou a s Jánom na Golgotu alebo ostanem ustráchaný (-á) ...
36. Chceš byť misionárom?
(Aktuality/Správy z misií)
... nájdeš na www.svd.sk Zodpovedný za misijné povolania: P. Ján Kušnír SVD Misijný dom Matky Božej Kalvária 3 949 01 Nitra Tel: 037/7769411 - pýtajte si P. Kušníra    ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie