Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Cirkvi

Celkom: 48 nájdených výsledkov.

Stránka 3 z 3
41. Chceš byť misionárom?
(Aktuality/Správy z misií)
... a činnosti Cirkvi sú tie, ktoré sú zvlášť zamerané na ohlasovanie evanjelia medzi neveriacimi. Preto si Boh povoláva mužov a ženy, ktorí sa venujú práve tomuto poslaniu. Ohlasujú Krista tým, ktorí ho nepoznajú, ...
... mnohí z nich „úprimne chcú vedieť a robiť, čo je eticky a morálne správne“, a očakávajú od Cirkvi orientáciu a podporu. Všetky takto vytvorené portály jednotlivých farností by sa združovali pod jedným ...
43. Kristus je cieľom ľudských dejín (II.vatikánsky koncil)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec.“ Z pastorálnej konštitúcie Gaudium et spes Druhého vatikánskeho koncilu o Cirkvi v dnešnom svete (Č. 40. 45)    ...
... a morálky: - upevnenie viery v Krista, ako jediného Vykupiteľa a Pána - prijímanie charizmy ako daru nerozdielnej a jednej Trojice - jednota spoločenstva miestnej a všeobecnej cirkvi, prejavujúca sa v otvorenosti ...
45. Sme stvorení pre milovanie...
(Rozhovory/S misionármi)
... povzbudzovať ich k modlitbe za misionárov po celom svete a za všetkých, ktorých Pán k misionárom posiela a takisto aspoň malou finančnou čiastkou, akou sa dá, podporovať misijné diela Cirkvi vo svete. ...
... modlitby tvorili príhovory . Obsahujú prosby za príbuzných, priateľov, dobrodincov, za všetky stavy a skupiny v Cirkvi a v spoločnosti. Nachádza sa tu aj na vtedajšiu dobu veľmi pozoruhodná, ba až nezvyčajná ...
47. Poviem ti, čo od teba žiada Pán (sv. Ján Leonardi)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... obnovu Cirkvi treba začať. A neslobodno nevyskúšať vonkoncom nič, čo by mohlo živiť rýdzu kresťanskú vieru a sväté mravy detí už od útleho veku. K dosiahnutiu tohto cieľa nevedie nič tak spoľahlivo ako ...
... dar, uskutočňuje sa jedine z Božej milosti a na dobro spoločenstva. Prítomnosť týchto darov u ľudí je prejavom pôsobenia Ducha Sv. a charizmatického charakteru Cirkvi. Nemožno ho obmedziť, alebo označiť ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie