Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Chvála

Celkom: 32 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Celý svet čaká na Máriinu odpoveď
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... tvoja duša miluje. Vstaň, bež a otvor! Vstaň s vierou, bež s oddanosťou, otvor vyznaním! Povedz: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Z homílií svätého opáta Bernarda v Chválach ...
2. Ponáhľajme sa, bratia, k svätým! (sv. Bernard)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Načože je svätým naša chvála, načo naša oslava, načo aj táto naša slávnosť? Načo sú pozemské pocty tým, ktorých podľa pravdivého Synovho prísľubu poctil nebeský Otec? Načo sú im naše chválospevy? Svätí ...
3. Litánie pokory
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Ježiš, tichý a pokorný srdcom, vyslyš ma. Od túžby, aby si ma vážili, osloboď ma, Ježiš. Od túžby, aby som bol vyvyšovaný, osloboď ma, Ježiš. Od túžby, aby som bol ctený a chválený, osloboď ma, Ježiš. ...
4. Sláva víťaza pripravená (sv. Cyprián)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
„Utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.“ Kto by sa teda neusiloval všetkými spôsobmi dosiahnuť takú slávu, že sa stane Božím priateľom, že sa bude hneď ...
... spomenul aspoň niečo: 1. Prvá časť večernej modlitby sa nazýva Chvála a vďaka a začína slovami: „Svätý, svätý, svätý je Pán, Boh zástupov, zem je plná jeho slávy. Sláva Otcovi! Sláva Synovi! Sláva Duchu ...
6. Buď verným a statočným svedkom (sv. Ambróz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... naša chvála, svedectvo nášho svedomia.“ Koľkí navonok vyznávali, a vnútri zapreli! „Neverte každému duchu,“ hovorí Písmo, „ale po ich ovocí“ poznávajte tých, ktorým máte veriť. Teda vo vnútorných prenasledovaniach ...
7. Realita dneška
(Úvahy/O živote)
... príde keď sa to už celé nebude dať udržať, sa chvála Bohu nedožijem. Dokedy bude človek hľadať svoje miesto? Autor neznámy  ...
8. Chvála na trpiaceho Spasiteľa
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Pätoraká chvála na trpiaceho Spasiteľa podľa sv. Arnolda Janssena. V: Najláskavejší Ježišu, chválim Ťa a zvelebujem pre Tvoju nepochopiteľnú všemohúcnosť, že si ostal bezmocný z lásky k ľuďom, hoci ...
9. Moja misia v Mozambiku
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... získať ich priazeň, keď mám príležitosť na nejakých bohoslužbách alebo chválach vlajkovať. Afričania milujú tanec a vlajky sú pre nich niečo ohromné. V čom vnímaš zásadný rozdiel medzi našou a africkou ...
10. Neochvejná viera mučeníkov (sv. Cyprián)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Akými chválami vás zahrnúť, statoční bratia?! Akým chválospevom zvelebiť pevnosť vášho srdca a vytrvalosť vo viere?! Vydržali ste to najtvrdšie mučenie až po dosiahnutie slávy a neustúpili ste pred mukami, ...
11. Chvála Bohorodičky Márie (sv. Cyril Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Vidím radostné a nadšené zhromaždenie svätých, ktoré sa sem ochotne zišlo na pozvanie svätej Bohorodičky vždy Panny Márie. Aj keď ma zvieral hlboký zármutok, pohľad na zástup svätých otcov mi spôsoboval ...
12. Pozdvihnutie mysle ku Kristovi (sv. Brigita)
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... a po hlave. Chvála ti, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si trpezlivo dovolil, aby ťa priviazali k stĺpu, neľudsky zbičovali, zakrvaveného priviedli pred Pilátovu súdnu stolicu a ukázali ťa ako nevinného ...
13. Moja prvá Veľká Noc v Afrike
(Zážitky/Misionárov)
...  Nie je tu zvykom pripraviť Boží hrob. Biela Sobota Ráno som sa po piatkovom výkone zobudila s niekoľkými pľuzgiermi na nohách, s miernou svalovicou a s poriadnym hladom.... Po ranných chválach sme ...
... Duchu svatý, zas důvěřovati v každý čas. Zněj Bohu Otci píseň chval i Synu, který z mrtvých vstal, též Duchu, dárci radosti, zněj chvála celou věčností. Hymnus: Veni sancte Spiritus Přijď ó Duchu ...
15. Skloňovaná
(Úvahy/O láske)
... ten druhý, ktorý by mi mal dávať, čo potrebujem, po telesnej, citovej a duchovnej stránke. Keď chcem milovať, nečakám, konám, vychádzam prvý. A ak ma aj niekto predbehne, chvála Bohu, odpovedám hneď a nenaťahujem ...
16. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 3 - Krížová cesta
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... A čím je chvála a láska človeka, miliónov ľudí, v porovnaní s Láskou, s ktorou si prijal tú najstrašnejšiu skúšku, ktorá na zemi vôbec môže existovať? Nie, môj milovaný Synu, nikto – len tvoj Otec – sa ...
... Boha, človeka a vesmíru. Na scéne sa zjavuje najprv Pán, ktorého slávu ospevujú nebesia a pery ľudstva. Chvála spontánne vychádzajúca z úst detí, umlčiava a privádza do rozpakov namyslené reči tých, čo ...
18. Sv. Faustína I.
(Myšlienky/Myšlienky)
... pred zrakom mojej duše, lebo sám si ma pritiahol do lona tajuplnej lásky naveky. Tebe patrí chvála a sláva, nerozlučná Trojica - jediný Bože, po všetky veky. Bože, vo Svätej Trojici jediný. Túžim ťa ...
19. Denníček milosrdenstva - 2 - Obeta utrpenia
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... už tu na zemi. Ó, prečo sa ukrývaš vo viere? Láska pretrháva oponu. Nie si skrytý pred zrakom mojej duše, lebo sám si ma pritiahol do lona tajuplnej lásky naveky. Tebe patrí chvála a sláva, nerozlučná ...
... tí, ktorí si „krvopotne“ vybudovali systém svojich čností a dobrých vlastností, ktorý mimochodom ľudí okolo doslova fascinoval nešetriac na ich adresu chválami a zvelebovaním. Človek si na takéto „výhody“ ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie