Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Chrám

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 3 z 3
41. Chvála Bohorodičky Márie (sv. Cyril Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... radosť. Teraz sa u nás naplnilo slovo žalmistu Dávida: „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.“ Preto ťa pozdravujeme, svätá tajomná Trojica, že si nás všetkých zvolala do tohto chrámu svätej ...
42. Volgograd
(Listy/Listy misionárov)
... 23. júna. Tu som prvé dva týždne zastupoval P. Jozefa Matisa SVD, ktorý odcestoval na Slovensko za novým pasom. Miestna farnosť sa silno odlišuje od blagoveščenskej. Hlavným znakom je chrám, ktorý sa vypína ...
43. Irkutsk 13 - Zázrak na Veľkú Noc
(Zážitky/Misionárov)
... Rusku. Náš otec Vladimír - farár v katedrálnom chráme - mu navrhol urobiť pre veriacich v našom kostole predveľkonočnú duchovnú obnovu. A tak som prvý krát videl nášho nového regionála, pretože pred ...
44. Výroky Otcov púšte - 4
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... prichádzali samí vznešení a mocní ľudia. Jedného dňa sa ocitla pri chráme a chcela vstúpiť dnu. Subdiakon stojaci pri vchode jej nechcel dovoliť vojsť a hovoril: ”Nie si hodná vojsť do domu Boha, lebo ...
45. Výroky Otcov púšte - 3
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
...  Niekoľko mníchov prišlo pozrieť abbu Pimena a povedali mu: ”Ak uvidíme bratov driemať v chráme, máme ich zobudiť, aby mohli dávať pozor?” On povedal: ”Ak ja vidím brata driemať, vezmem si jeho hlavu ...
46. Výroky Otcov púšte - 2
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... ako satan. Vždy keď mi lichotíš, je to ako krádež.” Hovorilo sa, že abba Helladios strávil dvadsať rokov v Kelliách bez toho, aby zdvihol svoje oči a pozrel sa na strop chrámu. Istý egyptský brat prišiel ...
47. Výroky Otcov púšte - 1
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... aby som súdil chyby iného.” Keď to počuli, už nič svojmu bratovi nepovedali a odpustili mu. Jeden brat zhrešil a kňaz mu nariadil vyjsť z chrámu. Abba Vissarion sa zdvihol, išiel von spolu s ním a vravel: ...
48. Otcovia púšte - 1
(Myšlienky/Myšlienky)
... povedal, že počas agapé, keď bratia jedli v chráme a rozprávali sa, kňaz z Pelúzie ich pokarhal týmito slovami: ”Bratia, buďte ticho. Videl som jedného brata, ktorý je s vami a pije toľko čo vy, a jeho ...
49. Hlas volajúceho na púšti (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... stali ste sa jeho chrámami. Zdá sa, že Ján tvorí akési rozhranie medzi dvoma zákonmi, Starým a Novým. Veď sám Pán svedčí, že je istým medzníkom: „Zákon a Proroci sú až po Jána Krstiteľa.“ Vo svojej osobe ...
50. Otázka lásky
(Úvahy/Meditácie na každý deň)
"Syn môj, čo si nám to urobil?" (Lk 2, 48). V chráme zaujal mladý Ježiš židovských učencov dialógom. Židia od staroveku až podnes majú pôžitok z takého rozhovoru: kladenie a zodpovedanie otázok. Sľubný ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie