Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Božiemu

Celkom: 43 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
21. O očistci I (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... ktorí nerozmnožovali lásku k Pánu Bohu v dušiach im zverených a neplnili svoje povinnosti s posvätnou bázňou, príslušnou Božiemu Majestátu. Na tomto stupni som bola aj ja. Jedna jediná ľahostajnosť osoby ...
22. Horlivosť za spásu duší (sv. Maximilián Kolbe)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... je – vďaka Božiemu milosrdenstvu – naše povolanie. Veď poslušnosťou istým spôsobom prekračujeme hranice svojej malosti a prispôsobujeme sa Božej vôli, ktorá nás svojou nekonečnou múdrosťou a rozumnosťou ...
23. Eucharistia – sviatosť života (sv. Julián Eymard)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... účinkom sa nečudujme, že pohania ho uctievali ako boha sveta. Hviezda dňa totiž poslúcha a slúži najvyššiemu Slnku, Božiemu Slovu, Ježišovi Kristovi, ktorý osvecuje všetkých ľudí, čo prichádzajú na tento ...
... možno s nejakou tou vrstvičkou prachu, a možno sa nájde i také, ktoré má od častého používania zodraté strany. ♠ Sám viem, že nie je ľahké nájsť si nejaký čas, alebo sa dokonca prinútiť sadnúť k Božiemu ...
25. Kresťania a politika
(Komentáre/Kresťania a ...)
... pre rozumný výber. Je treba byť naozaj pozorným a prezieravým, aby sme vo voľbách neopakovali chyby minulosti. Nakoniec znakom správnej, morálnej politiky, ktorá sleduje hodnoty, a tým aj zodpovedá Božiemu ...
26. Utrpenie Panny Márie podľa Cataliny Rivas
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Ježišovo Ľudstvo a než som sa stala Matkou Emanuela, odovzdala som sa Božiemu Synovi ako dar. Môj dar bol výsledkom Milosti a taktiež dôvodom Milosti. Toto prvenstvo by malo byť chápané tak, že Boh je ...
27. Pastiersky list Benedikta XVI. cirkvi v Írsku
(Komentáre/Kresťania a ...)
... prevzali zodpovednosť za viny, ktoré ste spáchali, a aby ste pokorne vyjadrili svoju ľútosť. Úprimné pokánie otvorí dvere Božiemu odpusteniu a milosti skutočnej nápravy. Obetujúc modlitby a pokánie za ...
28. Sv. Faustína I.
(Myšlienky/Myšlienky)
... milosti je veľká. Záleží len na nás, aby sme neodporovali Božiemu pôsobeniu. Ó, Ježišu, keby som sa mohla postaviť pred Teba ako hmla, zakryla by som zem, aby Tvoj svätý zrak nevidel strašné zločiny. ...
29. Novéna k Božiemu Milosrdenstvu
(Modlitby/Novény)
„Túžim, aby si počas týchto deviatich dní privádzala duše k prameňu môjho milosrdenstva, aby načerpali silu, úľavu a všetky milosti, ktoré budú potrebovať v ťažkostiach života, a zvlášť v hodine smrti. ...
30. Denníček milosrdenstva - 3 - Odovzdanosť a dôvera
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... o modlitbu za istú dušu. Rozhodla som sa ihneď vykonať novénu k Božiemu milosrdenstvu a k tej novéne som pripojila jeden sebazápor, čiže počas sv. omše nosiť na oboch nohách retiazku. Keď som išla na spoveď, ...
31. Denníček milosrdenstva - 2 - Obeta utrpenia
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... najbiednejšia. Kým žije, každá môže dosiahnuť veľkú svätosť, lebo sila Božej milosti je veľká. Záleží len na nás, aby sme neodporovali Božiemu pôsobeniu. Ó, Ježišu, keby som sa mohla postaviť pred Teba ...
32. Sila modlitby (Tertulián)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... vierou, preniknutú pravdou, celistvú nevinnosťou, žiariacu čistotou, korunovanú láskou, máme prinášať spolu s dobrými skutkami za spevu žalmov a hymnov k Božiemu oltáru; a ona nám vyprosí od Boha všetko. ...
33. Kto bude spasený? (Lumen Gentium)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... k Božiemu ľudu. Na prvom mieste ten ľud, ktorý dostal zmluvy a prisľúbenia a z ktorého podľa tela pochádza Kristus, ľud vzhľadom na vyvolenie milovaný kvôli otcom, lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné. ...
34. Kresťania a príroda
(Komentáre/Kresťania a ...)
... miesto a primeranú úctu ako Božiemu stvoreniu. Ono je tiež spolu s naším telom určené na oslávenie, kde dostane prvotnú úctu nezranenú hriechom, ktorý narušil vzťahy dokonca aj v nerozumnej prírode. Takémuto ...
35. Klaňanie sa Bohu
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... Boha Bohom, povedať áno Bohu ako Bohu a človeku ako Božiemu stvoreniu. Adorácia ako taká sa v Novom zákone zmenila, silne odlíšila od iných druhov adorácií v iných náboženstvách. Totiž Kristus ako Bohočlovek ...
... by sa to asi určite podarilo... Nuž tam sme si prezreli jeho izby a zariadenie na celkom dobrej úrovni a pomodlili sa v kaplnke pri relikviách sv. Faustíny, keďže kaplnka je zasvätená Božiemu milosrdenstvu... ...
37. Ruženec Božieho milosrdenstva
(Modlitby/Ružence)
... Ruženca Božieho milosrdenstva (Korunky k Božiemu milosrdenstvu) V septembri 1935 Pán Ježiš naučil svoju snúbenicu korunku k Božiemu milosrdenstvu. 13. septembra – v piatok večer, keď bola vo svojej cele, ...
... Božiemu svetlu, aby prenikalo do sveta“ (Deus caritas est, 39). Aj týmto posolstvom pozývam všetkých členov a všetky inštitúcie Cirkvi, aby sa podieľali na tomto poslaní a službe. 3. Misie ad gentes ...
39. Pár základných otázok z katechizmu pre deti
(Katechézy/Otázky a odpovede)
... Pán Ježiš osobitne miloval deti. Prečo Pán Ježiš osobitne miloval deti? Pán Ježiš preto osobitne miloval deti, lebo čisté detské duše sú najbližšie k Božiemu kráľovstvu. Kto boli nepriatelia Pána Ježiša? ...
40. Srdce - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
...  Joz 11 Kalebov podieI. - 6 Tu pristúpili k Jozuemu v Galgale Júdovci a Jefonov syn, Kenezejec Kaleb, mu povedal: "Ty vieš o tom, čo Pán povedal Božiemu mužovi Mojžišovi ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie