Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz života

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
21. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
... Ježiš koniec svojho života, keď kráčal krížovou cestou nevyspatý, vyčerpaný, zbičovaný, posmievaný? Môžeme tam nájsť niečo, podľa čoho by sme sa mohli riadiť aj my? Pane Ježišu, pomôž nám to spoznať! I. ...
22. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... života. Stovky ľudí sú prenasledované, diskriminované pre svoje presvedčenie, postavené pred súdy, ktoré zo slova pravdy a spravodlivosti urobili len prázdnu formulu svojej každodennej praxe. Stovky ľudí, ...
... a tie ho ľahko zlomia a mučia dlhé týždne či mesiace. Okrem nesprávnych potravín je to aj nesprávny obraz života - málo pohybu, príliš málo námahy, ktorá je pre zdravie tela nevyhnutná - áno, musíme ...
... nakoniec ti ponúkam Modlitbu najšťastnejšieho života, ktorá ti pomôže správne naplniť aj tvoju túžbu v tvojom srdci - byť ako Boh: Modlitba najšťastnejšieho života P. Robert Balek SVD         ...
25. Geniálny plán Boha pre teba
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
... ľútosť, len sa, prosím, nauč viac dôverovať mojej láske k tebe... vo všetkom, čo sa ti stane - v naoko dobrých aj zlých chvíľach tvojho života! Ja som Pánom nad životom i smrťou, Ja som Boh - Láska, ktorá ...
... tvoji nepriatelia ďakovať na veky vekov, že si ich neodsúdil ako všetci okolo, ale napriek znechuteniu z ich života a konania si ich zachránil od večnej smrti... A ktovie, možno práve títo tvoji nepriatelia ...
27. Modlitba najšťastnejšieho života
(Modlitby/Pre každý deň)
... to, čo chcel On. Už chápeš, že nič lepšie nevymyslíš? Už rozumieš, že to najlepšie pre teba aj pre iných je každú minútu tvojho života konať, hovoriť, zmýšľať, ako to chce On, ako to pre teba vo svojej ...
... svetom temnoty. Zjednocuje svojich učeníkov, ktorí sú ochromení strachom. Otvára pred nami novú nádej života a služby pre jeho prichádzajúce kráľovstvo. Vzkriesený Pán zjednocuje a posilňuje všetkých veriacich. ...
29. Modlitba lásky
(Modlitby/Pre každý deň)
... ma miloval ešte pred mojím stvorením, keď som sa rodil v tvojej mysli, že počas celého môjho života si ma vždy miloval takého aký som bol, aj s mojimi prehreškami, chybami a hriechmi. A narobil som toho ...
... životov a každé Vianoce im reliéf na chóre pripomínal ich zásnuby. Celý svoj život napokon zasvätili Božskému Srdcu Ježišovmu. Máte aj Vy podobné udalosti vášho života, ktoré ste duchovne spojili s ...
31. Vianočné prianie od Misie.sk
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
... nás a prameňom šťastia a oslobodenia od každého zla... Nech sa aj ty dnes zrodíš do "nového života s Kristom" v nekonečnej dôvere v doborotu Otca, ktorý ťa tak miloval, že poslal svojho Syna, aby ...
... dar ŽIVOTA a LÁSKY!   P. Peter Dikoš SVD misionár na Papue Novej Guinei    ...
33. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
...  Anjelské pozdravenie Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu ...
34. Vianoce, viem čo oslavujem!?
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... spojení s Narodením Božieho Syna, ináč to ani nejde. Veď moderný človeka už neverí mýtickým rozprávkam. Ale viera nie je mýtus, báj, je to fakt, ktorý sa prijíma ako skutočnosť, súčasť života. Je to oslavovanie ...
... v srdci hľadá Ježiša počas púte do Jeruzalema. V duchu viery, dôvery, poslušnosti a zbožnosti uskutočňuje životnú úlohu, ktorú mu Boh určil. Pri všetkých udalostiach svojho života dôveruje dobrému Bohu, ...
36. P. Viktor Števko SVD
(Zážitky/Misionárov)
... všetkým slovenským veriacim. Preto, že niektorí z nich neovládajú angličtinu, potrebujú kňaza, ktorý rozpráva po slovensky. V roku 2007 mal páter vzácne jubileá: 50 rokov kňazstva a 80 rokov života. ...
37. Misionárky na kolenách
(Rozhovory/S misionármi)
... kláštora chcú ružové sestry prinášať Bohu obetu svojho zasväteného života, slúžiť mu ustavičnou poklonou a prednášať pred jeho tvár modlitby a prosby za požehnanie pre misijnú činnosť, misionárov ako i ...
38. Pátri z Vietnamu v Čechách
(Rozhovory/S misionármi)
... Vietname je politické rozdelenie, ktoré vzniklo po roku 1975, kedy sa z južnej časti po niekoľkých rokoch občianskej vojny stiahli Američania. Toto sa premieta do života Cirkvi. Väčšina katolíkov zo sveru ...
... života farnosti. Veľa energie a času som venoval práve príprave laikov, aby oni potom pokračovali v službe vo farnosti. Ako zvyknú títo ľudia oslavovať sviatky, ako slávia napríklad hody? Patrón kostola ...
... smädmá za Tebou, za pokladom života, za prameňom múdrosti, vedomosti a svetla večného, za povodňou všetkej blaženosti, za plnosťou chrámu Božieho. Nech žiada Teba, duša moja, nech vzdychá k Tebe. Nech ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie