Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz činnosti

Celkom: 47 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
21. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... im pomohli. Milé deti, ste tu spolu so svojimi rodičmi, kamarátmi. Chcete sa dobrovoľne a ochotne zúčastniť na činnosti PMDD. Preto sa vás pýtam: Kňaz: Chcete pomáhať deťom a misionárom v misijných krajinách? ...
... osobná účasť na širokom misijnom poli. Tá má podstatne dve formy. Prvou a hlavnou je celoživotné zasvätenie sa misijnej činnosti medzi nekresťanmi, ako to robia rehoľné osoby. Na Slovensku máme niekoľko ...
... Veľkým povzbudením bol pre ňu príklad jej brata Filésa, ktorý sa rozhodol stať misionárom. Úplne zmenila duchovný program i smerovanie činnosti Združenia v prospech misií. Dokázala načrtnúť najjednoduchší ...
... je do misijnej činnosti zainteresovaný.“ Tohto arcibiskupa poprosil niekto o misijnú kázeň. Otec arcibiskup odpovedal: „O to ma nepotrebujete prosiť, to je moja povinnosť.“ V čase komunistickej totality ...
... spájali svoje duchovné obety, vyplývajúce z ich života a činnosti. Terézia pochopí, že práve cez utrpenie a kríž jej Pán chce dávať milosť zachraňovať duše. K prinášaniu obetí za duše vyzýva aj svoju sestru ...
... Ide o veľmi výstižné pochopenie logiky misijnej činnosti. Apoštol je človek, ktorý celkom patrí Kristovi, je zameraný iba na neho a nasleduje ho každý deň pri realizácii svojho povolania. Nepotrebuje dodatočné ...
27. Cesta duchovného detstva I.
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... Ak nič nemá alebo nič nemôže, vie, že rodičia mu pomôžu, nakŕmia ho, dajú mu všetko, čo potrebuje k životu a k činnosti. Preto sa utieka k nim a o nič sa nestará a nestrachuje. Láska. Dieťa, hoci je malé ...
28. Cesta duchovného detstva V. Láska
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... "už od detských liet som milovala Pána Boha čoraz väčšmi a snažila som sa páčiť Bohu vo všetkom, čo som robila, len aby som ho v ničom neurazil". Dokonalosť, s akou konala rôzne činnosti, dokonca milovala ...
... Pochopila som, že Cirkev má Srdce a že toto Srdce horí láskou. Pochopila som, že iba láska udržuje údy Cirkvi v činnosti, že keby láska vyhasla, apoštoli by nehlásali evanjelium, mučeníci by sa zdráhali ...
30. Hľadanie Stvoriteľa - 5 - Hľadanie hmoty
(Komentáre/Záhady stvorenia)
... vieme o priestore a čase, čo si predstavujeme o umiestnení objektov a o príčinnosti udalostí, čo si vieme predstaviť o oddeliteľnej povahe vecí existujúcich vo vesmíre, všetko to je len obrovská a ustavičná ...
31. Hľadanie Stvoriteľa - 6 - Polia reality
(Komentáre/Záhady stvorenia)
... a o príčinnosti udalostí, čo si vieme predstaviť o oddeliteľnej povahe vecí existujúcich vo vesmíre, všetko to je len obrovská a ustavičná halucinácia, prikrývajúca realitu nepriehľadným závojom. Pod ním ...
... ten, v ktorom žijeme,znovu to naznačuje, že pod zjavným neporiadkom, ktorý sa prejavuje s toľkou štedrosťou, je v činnosti implicitný poriadok. Príroda tvaruje priamo chaos, zložité a vysoko organizované ...
33. Pán posudzuje úmysly srdca (Balduin Canterburský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Božou vôľou. Nábožný je ten úmysel, ktorý jednoducho k nemu smeruje. Veď iba vtedy bude celé telo nášho života i akejkoľvek našej činnosti vo svetle, ak bude oko čisté. A čisté oko je aj oko aj čisté: ...
34. Otcov dar v Kristovi (sv. Hilár)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... mu chýbajú podnety k činnosti, ostáva nečinné. Ak nieto svetla alebo nie je deň, oči nemôžu ničím poslúžiť. Ak nezaznie hlas alebo zvuk, uši nebudú poznať svoju úlohu a nos nebude vedieť, na čo je, ak ...
35. Na svete, ale nie zo sveta (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... pozornosťou hľadieť na to, čo máme dosiahnuť. Vytrhávajme chyby aj s koreňom, teda nielen z vonkajšej činnosti, ale aj z myšlienok srdca. Nech nám nezamedzí pristúpiť k Pánovmu stolu ani telesná rozkoš ...
36. Litánie k Duchu Svätému
(Modlitby/Litánie)
... nespočíta, nauč ma čeliť zbytočným predstavám a myšlienkam! 16. Duch Svätý, premnohých darov, nauč ma vyhýbať sa neužitočnej činnosti a planým rečiam! 17. Duch Svätý, z ktorého plnosti sme všetci prijali, ...
... Boží v činnosti, jakou v nás koná, v duchovní radosti a pokoji, kterými nás zaplavuje. To nijak nesouvisí s citovými nebo smyslovými prožitky, je to radost mnohem hlubší a niternější, která ve vyšších ...
38. Veľkonočné Aleluja (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... vaše skutky. Isteže chválime Boha teraz v kostole, keď sa zhromažďujeme. Ale keď sa niekto vráti k vlastnej činnosti, akoby prestal chváliť Boha. Nech neprestane dobre žiť a stále oslavuje Boha. Boha ...
... nám poskytujú už dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu, najmä Konštitúcia o Cirkvi v súčasnom svete, Dekrét o ekumenizme, Deklarácia o náboženskej slobode, Dekrét o misijnej činnosti Cirkvi, Dekrét o ...
40. Dobrý pastier - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... do Krista. 16 Z neho celé telo, pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske. (Ef 4)      ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie