Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz zrak

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Úprimnosť robí zázraky
(Úvahy/O viere)
... neho kus chleba do kuchyne. A stal sa zázrak. Ukrižovaný zostúpil z kríža a najedol sa. Boh neodolá detskej úprimnosti.  ...
Možno ste sa už stretli s niekým, kto povedal, že keby bol svedkom zázraku, tak by uveril, alebo by sa jeho viera ešte viac prehĺbila. Čo prežívali súčasníci Ježišovej doby, keď Ježiš robil zázraky? ...
Dnes niečo o zmŕtvychvstaní a zázraku. Veď zmŕtvychvstanie je zázrakom. A hoci prežívame pôstne obdobie, kedy si pripomíname smrť Pána Ježiša, my už vieme, že na túto smrť musíme nazerať vo svetle zmŕtvychvstania. ...
... Ale keď stojí mimo nášho zraku, tam, kde ho nevidíme, môže nás chytiť, pod podmienkou, že sa s dôverou pustíme a padneme...... nie na zem, ale do náručia. Pane, kiežby sme Ti vždy dokázali takto ...
... manželoch Mária a Luigi Quattrocchi. Boli manželia a venovali sa svojim štyrom deťom. Na prvý pohľad nič zvláštne, nemali žiadne videnia, nerobili žiadne zázraky a predsa sú vyhlásení za blahoslavených. ...
... A ja znova: „Hm“ – samozrejme som ho vzal do rúk, aby som sa presvedčil, či je to naozaj môj pas. Bol to skutočne môj pas. Tak to som bol v šoku. No keď som dvihol zrak od svojho znovunájdeného ...
... z temena vrchu naliehavo zvoláva. Tam sa máme ponáhľať – odvážim sa povedať – ako Ježiš, ktorý je teraz v nebi naším vodcom a predchodcom. S ním sa budeme skvieť pred duchovným zrakom istým spôsobom ...
... len vás prosím o modlitbu za mníšstvo tu v pravoslávii, aby sa opäť vrátilo späť k pôvodnej myšlienke jeho zakladateľov – starých pustovníkov, ktorých svätosť konala zázraky s dušami ...
9. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... Je známe, že veľa ľudí sa vyliečilo tak, že zjedlo zem, ktorú on sám jedol namiesto chleba. Nie je veľa zmienok o jeho skutkoch či zázrakoch, nakoľko sa vždy snažil újsť do pustovne. A napriek tomu ...
10. Čarovné chvíle misie v Nyumbane
(Zážitky/Misionárov)
... hreje. Sedím na ňom a v rukách mám otvorený breviár, knihu s každodennými kňazskými modlitbami. Zrak mi behá od černe písmen svätých slov k čierňave siluety pohoria medzi mnou a zapadajúcim slnkom. Kopce ...
11. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... Jezuita Joan Kologrivov. Tým, že ide o katolíckeho autora a jednočasne Rusa, máme zabezpečenú „strannú nestrannosť“, ktorá nám má pomôcť vidieť zázraky Božej milosti v ruských svätých. Preto niekoľko nasledujúcich ...
12. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... podľa miery pôsobenia Boha v nej. A toto je zázrak pokory – premieňa človeka na čoraz väčší a slávnejší obraz Boha. Boh je Láska a preto pokora pomáha najradikálnejšie premieňaj človeka na obraz Boha ...
13. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Náš rozum, osvietený Duchom pravdy, má čistým a slobodným srdcom zachytiť slávu Kríža vyžarujúcu na nebi i na zemi a vnútorným zrakom má jasne vidieť, čo Pán chcel povedať, keď hovoril o svojom nastávajúcom ...
... kráčali Ježišovou krížovou cestou. Upriamme svoj vnútorný zrak na Krista a prosme ho s vrúcnym srdcom: „Prosím ťa, Pane, povedz mojej duši: ja som tvoja spása! Povedz to tak, aby som to počul!“ Jeho posilňujúci ...
15. Krížová cesta pre matky za deti
(Modlitby/Krížové cesty)
... aby odvrátila zrak. Tak veľmi si si ctil a miloval jej nepoškvrnenosť. Čo hovoríš na dnešnú morálku? Ježišu, ušetri moje deti, mládež, od straty svätej čistoty, proti ktorej je dnes taký diabolský útok ...
16. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... apoštola a veľ kňaza nášho vyznania“ (3, 1). Teda naše povzbudenie začneme slovom, ktoré nás vyzýva, aby sme svoj zrak zamerali na druhého, v prvom rade na Ježiša, a aby sme si jedni druhých všímali a ...
17. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... pomôže niesť kríž? Máme najvernejšieho Priateľa, ktorý sa sám ponúka, nik ho nenúti ako Šimona. Boh na nás čaká a chce nám dať zažiť zázraky. Či nás Boh uzdraví z našej slabosti, alebo nie, či nás vytrhne ...
18. Pán zjavuje svoju slávu (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ním v sláve.“ Ale aby sa apoštoli utvrdili a dospeli k plnému poznaniu, pridáva sa k tomuto zázraku ešte iné poučenie. Zjavil sa Mojžiš a Eliáš, to jest zákon a proroci, a rozprávali sa s Pánom, aby ...
19. Geniálny plán Boha pre teba
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
... urobiť veľa a budem môcť pre teba urobiť zázraky. Ale už choď - akurát teraz k tebe ide tvoj dávny priateľ. To bude jeden z prvých zázrakov, ktoré cez teba urobím na svoju slávu a na tvoju a jeho spásu. ...
20. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
...  Ak mám takú vieru, že konám zázraky a dokonca uzdravujem iných, ba i kriesim zmŕtvych, či obraciam zástupy, ale je to plné môjho "ja" "ja" "ja", mojej pýchy a nadradenosti bez kúska skutočnej pokornej ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie