Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz zostúpil

Celkom: 38 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Úprimnosť robí zázraky
(Úvahy/O viere)
... neho kus chleba do kuchyne. A stal sa zázrak. Ukrižovaný zostúpil z kríža a najedol sa. Boh neodolá detskej úprimnosti.  ...
... tajomstva vtelenia. Hľadal nás v našej slabosti a zostúpil až na jej dno, aby nás tak pozdvihol k sebe. „Na sebe samom nám ukázal cestu pokory, aby nám tak otvoril cestu návratu“. „Učil nás trpezlivosti, ...
3. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... Pribili ho na kríž Pribili ho na kríž. Klince, alebo láska k nám? Láska ho tam držala, z lásky k nám nezostúpil z kríža, z lásky k nám vykrvácal a na ňom zomrel. Všetko nám dal. Aj svoje Telo za pokrm, ...
4. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha ...
5. Predvianočná novéna
(Modlitby/Novény)
... na zemi. * a tvoja spása medzi všetkými národmi. Vzbuď', Pane, svoju moc * a príď nás zachrániť'. Príď', Pane, a nemeškaj, * zabudni na zlobu svojho ľudu. Kiež by si roztrhal nebesia a zostúpil, ...
6. V Kristovi k nám hovoril Boh
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... viac, ako môžeš túžiť alebo prosiť. Už na vrchu Tábor som naňho zostúpil so svojím Duchom a povedal som: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ Nemáš dôvod žiadať nové formy ...
7. Svedectvo s Duchom
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... nie je úplne naše. Je to svedectvo Boha o sebe, ukázené na živote ľudí. Ducha Sv., ktorý zostúpil na Turíce, sme nedostali náhodou. On, okrem toho, že nás má tešiť, v nás uskutočňuje Božie dielo, ak mu ...
8. Eva a Mária (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... v ktorom sa obnovuje každý tvor, čo pochádza zo ženy. A ako skrze porazeného človeka zostúpilo naše pokolenie do smrti, tak zasa skrze víťazného človeka vstávame k životu. Z traktátu svätého biskupa ...
... bolo zhromaždených množtvo veriacich z celého sveta a všetkých národov, zostúpil na apoštolov Duch Svätý a pokrstených bolo viac ako 3000 veriacich, z mnohých končín zeme. To bol deň narodenia kresťanských ...
10. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... – Radostnej zvesti. Ďakujeme Ti, Pane, za všetkých misionárov a misionárky, ktorí ochotne a s láskou ohlasujú evanjelium celému stvoreniu. Ďakujeme Ti, Pane, že si k nám zostúpil z nebies, aby si vyplnil ...
... teda milovať aj za kňazov: "Cítim v sebe povolanie kňaza. S akou láskou, Ježišu, by som ťa držala vo svojich rukách, ak by si na moje slovo zostúpil z neba… S akou láskou by som ťa rozdávala dušiam!… Ale, ...
12. Horlivosť za spásu duší (sv. Maximilián Kolbe)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... „A bol im poslušný“ a jeho ďalší život nám načrtáva akoby v znamení poslušnosti. A často ukazuje, že zostúpil na zem preto, aby plnil Otcovu vôľu. Preto milujme, nadovšetko milujme milovaného nebeského ...
13. V putách lásky (sv. Katarína Sienská)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... vidí, že taká vznešenosť zostúpila do takej hĺbky a poníženia, akým je naša ľudská prirodzenosť?! My sme tvoj obraz a ty si naším obrazom pre spojenie, ktoré si uskutočnil v človeku, keď si zahalil večné ...
...  „Viem, si tu blízko mňa. Aj keď nič nehovoríš, presvedčil si ma.“ Aj keď nič nehovoríš, Pane... presvedčil si ma... Zachránil si nás Nevládal som sa dívať, ako ťa strácam navždy v tmách, zostúpil ...
15. Výroky Otcov púšte - 4
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... Starec sedel uprostred. Mali otvorené oči a keď bol chlieb umiestnený na svätý stôl, ukázal sa iba tým trom, akoby bol malým dieťaťom. Keď kňaz natiahol ruku, aby lámal ten chlieb, zostúpil z neba anjel ...
16. Výroky Otcov púšte - 2
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... a začali sa kajať. Abba Xanthios povedal: ”Zločinec visel na kríži a bol ospravedlnený pre jediné slovo. A Judáš, ktorý patril medzi apoštolov, stratil celé svoje postavenie za jedinú noc a zostúpil z ...
17. Otcovia púšte - 1
(Myšlienky/Myšlienky)
... ktorý patril medzi apoštolov, stratil celé svoje postavenie za jedinú noc a zostúpil z neba do pekla. Preto nech sa nik nechváli svojimi dobrými skutkami, lebo všetci, čo sa spoliehajú na seba, padajú.” ...
18. Duch Svätý - 1 - On nie je holubica!
(Katechézy/Vieroučné témy)
... a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden.“ •    Zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba ...
... je v skutočnosti nič iné ako láska, ktorá zameriava svoju pozornosť na to, aby prenikla ku kráse vieroučných právd a mravoučných zásad, aby v nich poznala Boha, aký je sám v sebe, a  potom zostúpila z ...
20. Novéna k Duchu Svätému (SVD)
(Modlitby/Novény)
... Dostanete silu Ducha Svätého, ktorý na vás zostúpil, a budete mi svedkami v Jeruzaleme a v celom Judsku i v Samarii až po okraj sveta“ (Sk 1,5,8). ÚVAHA Duch sily pôsobí vo svete. Apoštoli premáhajú ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie