Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz zomrieť

Celkom: 49 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... okolo Ježiša a smerovalo až k hodine kríža, v ktorej si musela vidieť Spasiteľa sveta a Dávidovho potomka, Božieho Syna, zomrieť ako stroskotanca, vystaveného na posmech uprostred zločincov. Vtedy si prijala ...
2. Zomrime s Kristom! (sv. Ambróz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Vidíme, že aj smrť je zisk a život je trest. Preto aj Pavol hovorí: „Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.“ Čo je Kristus, ak nie smrť tela a duch života? A preto s ním zomrime, aby sme s ním žili. Denne ...
3. Moskva 6 - Bezdomovci - Obeta z lásky
(Zážitky/Misionárov)
... tak, že takýto človek postupne odchádza, chorľavie až nakoniec môže zomrieť. Veď keď v pravoslávnych kostoloch zapisujú úmysly na sv. omše alebo špeciálne modlitby za zomrelých, nikto nežiada potvrdenie, ...
4. Krížová cesta detí z ulice
(Modlitby/Krížové cesty)
... Pomôž im zomrieť v starom živote a zrodiť sa do nového živote. Aby dokázali zvíťaziť nad sebou tak, ako si Ty zvíťazil nad smrťou. Ježišu, Ty, ktorý umieraš na kríži, zachráň deti ulice. 13. Ježiša ...
... život, že toto je onooo, že toto je to, za čo sa oplatí aj "zomrieť", že toto je skutočná láska! S prepáčením takéto odpadky sa nedajú nazvať láskou. Ale ak tak veľmi chceš, milá žena, nech sa páči! Ale ...
6. A odvrátili sa od zlých ciest
(Biblia/Meditácie)
„Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo.“ „Jonáš vstal a šiel podľa Pánovho rozkazu do Ninive.“ „Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojich ...
7. Ohlasujeme ukrižovaného Krista (sv. Pavol z Kríža)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... tam naučili. Keď však drahý kríž nášho Ježiša zapustí vo vašom srdci hlbšie korene, potom budete spievať: „Trpieť a nezomrieť,“ alebo: „Buď trpieť alebo zomrieť,“ alebo ešte lepšie: „Ani trpieť ani zomrieť, ...
8. Lebo ty si zomrel za mňa (sv. Ján de Brébeuf)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... vyhnúť sa príležitostiam zomrieť a vyliať krv pre teba, iba ak by som bol niekedy presvedčený, že v danej chvíli bude väčšmi vyhovovať tvojej sláve, aby som konal inak. Zaväzujem sa aj k tomu, že keď bude ...
9. Jozef Freinademetz - 4 - Steyl
(Misie/Rehole - info)
... a preto som šťastný a spokojný, i keby som mal zomrieť tisíckrát. Som si istý, že ma Božia milosť neopustí. To, čo ma najviac ťaží, je skutočnosť, že ešte nie je Božou vôľou, aby som odcestoval. Možno ...
10. Tajomstvo duší v očistci III (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
... Závisí to od príčiny drogovania sa, ale musia trpieť v očistci Sestra Emmanuela : Ak vám napríklad poviem : Veľmi vo svojom tele trpím, aj vo svojom srdci, je to veľmi ťažké pre mňa, chcela by som zomrieť ...
... Terézia čakala, možno povedať, že si ju vyprosila, lebo vždy túžila "zomrieť z lásky", zomrieť tak, aby ju mohli nasledovať "malé duše". (ŽZ 15.7.) "Nie, neľutujem, že som sa odovzdala láske" - tak zneli ...
... (Listy), kde sama  spomína, ako od ranej mladosti túžila stať sa bojovníkom, kňazom, apoštolom, misionárom, učiteľom, mučeníkom; túžila vykonať pre Ježiša všetky najhrdinskejšie skutky, chcela zomrieť ...
... ťa prosím, aby si vzal moju dušu do svojho vlastníctva. Nech ma toto mučeníctvo pripraví, aby som mohla zomrieť a predstúpiť pred teba a nech sa moja duša ihneď vrhne do večného objatia tvojej Milosrdnej ...
14. Sv. omša - 5 - Vstup do chrámu
(Katechézy/Sv. omša)
... a majestátnosti, ale hlavne jeho lásky, ktorou nás miloval tak veľmi, že namiesto nás šiel zomrieť a pretrpieť muky zatratenia. Preto, ak vstupuješ do chrámu, už pri otváraní sa spýtaj sám seba: „Idem ...
15. Kristova chudoba, poníženosť a láska (sv. Klára)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a bolesti, ktoré znášal pre vykúpenie ľudského pokolenia. A na konci toho istého zrkadla pozoruj nevýslovnú lásku, pre ktorú sa rozhodol trpieť na dreve kríža a zomrieť na ňom tou najpotupnejšou smrťou. ...
16. O pastieroch (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Slabého posilní, keď mu povedia: „Čakaj, že prídu pokušenia tohto sveta, ale Pán ťa vytrhne zo všetkých, ak sa tvoje srdce neodvráti od neho. Lebo on prišiel trpieť, on prišiel zomrieť, prišiel sa dať ...
17. Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk (sv. Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Smrti? „Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.“ Vyhnanstva? Povedz mi! „Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa.“ Alebo zhabania majetku? „Nič sme si na svet nepriniesli a je isté, že si nič nemôžeme ani ...
18. Jozef Freinademetz - 4 - V Steyli
(Misie/Rehole - info)
... Pána a Boha, a preto som šťastný a spokojný, i keby som mal zomrieť tisíckrát. Som si istý, že ma Božia milosť neopustí. To, čo ma najviac ťaží, je skutočnosť, že ešte nie je Božou vôľou, aby som odcestoval. ...
19. Zbytočný kresťan?
(Kázne/Cez rok)
... večnej smrti? Možno si povieš: „Nepočúvajú ma! Oni sa o to nestarajú. Čo môžem?“ Ale nehovoril niečo podobné aj kapitán? A odsúdil si ho, lebo si videl, že to nie je dôvod nechať tých druhých zomrieť. ...
20. Moja láska je ukrižovaná (sv. Ignác Antiochijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Nič mi nepomôžu svetské radosti ani kráľovstvá tohto sveta. Pre mňa je výhodnejšie zomrieť v Kristovi Ježišovi, ako vládnuť nad končinami zeme. Hľadám toho, ktorý za nás zomrel; chcem toho, ktorý pre nás ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie