Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz zmŕtvychvstanie

Celkom: 43 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
Dnes niečo o zmŕtvychvstaní a zázraku. Veď zmŕtvychvstanie je zázrakom. A hoci prežívame pôstne obdobie, kedy si pripomíname smrť Pána Ježiša, my už vieme, že na túto smrť musíme nazerať vo svetle zmŕtvychvstania. ...
... národov vždy neodlučne spája. Preto ako bolo slávne Kristovo zmŕtvychvstanie podstatnou súčasťou a konečným znamením tohto víťazstva, tak sa malo aj spoločenstvo preblahoslavenej Panny na zápase jej Syna ...
3. Nevzdávaj to
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... pred poslednou Veľkou nocou. Chápem aj vašu neistotu a strach, veď Duch Sv. nф vás ešte len zostúpi. Trochu vám aj závidím, máte Ježiša, ktorý vám sám dokazuje svoje zmŕtvychvstanie i uisťuje vás o živej ...
4. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... obdobie, ktoré začína. Je to čas štyridsiatich dní, ktorý smeruje k Veľkonočnému Trojdniu, k spomienke na Pánovu smrť a jeho zmŕtvychvstanie, teda k srdcu tajomstva našej spásy. V prvých storočiach existencie ...
5. Zázraky a viera
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... časťou našej viery, ktorá vyznáva najväčší zázrak ľudských dejín – zmŕtvychvstanie. Naša viera nestojí na senzácii, ale na skutočnosti Božej moci. Preto sa nehanbime za to, čo nás posilňuje a upevňuje. ...
6. Verím v splnenie nemožného
(Biblia/Meditácie)
... na dno duše, že nemala šancu vyrvať sa spopod tej ťarchy a pomôcť duši vzlietnuť k viere v tvoje zmŕtvychvstanie - príliš krásne, rozprávkové, nepredstaviteľné... Chápem ich, no napriek všetkému túžim ...
... zeme zakúsili Tvoje milosrdenstvo, aby v Tebe, Trojjediný Bože, vždy nachádzali prameň nádeje. Večný Otče, pre bolestné umučenie a zmŕtvychvstanie Tvojho Syna, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom! ...
... umučenie a zmŕtvychvstanie Tvojho Syna, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom! Amen. Použitá literatúra: DZIWSZ, S.: Nechajte ma odísť. Trnava: Dobrá kniha, 2006. GORNY, J.: Stopy svätosti. Stará ...
9. Čo robiť?
(Úvahy/O viere)
... pred poslednou Veľkou nocou. Chápem aj vašu neistotu a strach, veď Duch Sv. n vás ešte len zostúpi. Trochu vám aj závidím, máte Ježiša, ktorý vám sám dokazuje svoje zmŕtvychvstanie i uisťuje vás o živej ...
10. Krížová cesta detí z ulice
(Modlitby/Krížové cesty)
... Ty si zomrel na kríži a skončila sa jedna etapa. Po nej nastalo tvoje zmŕtvychvstanie a oslava života, víťazstvo nad smrťou. Prosím Ťa za všetky „deti ulice“, ktoré môžu práve vďaka pobytu na ulici nájsť ...
... posolstvo adresované všetkým ľuďom. Pritom si treba uvedomiť, že osoba Ježiša Krista a jeho príchod na svet sú jedinečnou udalosťou v dejinách ľudstva. Jeho život, pôsobenie, smrť a zmŕtvychvstanie tvoria ...
... sme boli 's Bohom uzmierení smrťou jeho Syna' (Rim 5,10). V každom svojom vnútornom a spoločenskom nesúlade môžeme sprítomniť Kristovu smrť a zmŕtvychvstanie (Flp 1,20)." "Kristus je najvyššou konkretizáciou ...
13. O očistci IV (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... niektoré zo slávnych tajomstiev: zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie… Odporúčam ľuďom, aby sa v týchto ťažkých časoch modlili ruženec. V š e t k o     rýchlo pominie! Nepremárňujte toľko námahy na veci, ...
14. Medzi zmŕtvychvstaním a nanebovstúpením (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ako sa naozaj narodil, trpel a umrel. A preto sa svätí apoštoli a všetci učeníci, ktorí boli smrťou na kríži naplašení a vo viere v zmŕtvychvstanie neistí, tak posilnili jasnou pravdou, že sa pri Pánovom ...
15. Veľkonočné Aleluja (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
...  Na našej Hlave je oboje naznačené, oboje znázornené. Pánovo umučenie nám predstavuje život v terajšej tiesni, lebo sa musíme namáhať, trpieť a nakoniec umrieť; Pánovo zmŕtvychvstanie a oslávenie nám ...
16. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 3 - Krížová cesta
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Posledné pokračovanie zápiskov Cataliny Rivas o Kristovom utrpení. Tentoraz opisuje Ježišovu Krížovú cestu, ukrižovanie a nakoniec aj jeho zmŕtvychvstanie. Ježiš na svojej ceste na Kalváriu Poďme ...
17. Máme za čo ďakovať (sv. Klement)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Milovaní, toto je cesta, na ktorej nachádzame svoju spásu, Ježiša Krista, veľkňaza našich obetí, ochrancu a pomocníka v našej slabosti. Skrze neho upierame zrak na nebeské výšiny; skrze neho ...
18. Kristus je deň (sv. Maxim Turínsky)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Kristovo zmŕtvychvstanie otvára podsvetie, novopokrstení v Cirkvi obnovujú zem, Svätý Duch otvára nebo. Otvorené podsvetie vracia mŕtvych, obnovená zem vydáva vzkriesených, otvorené nebo prijíma vystupujúcich. Nakoniec ...
19. Eucharistia - záloh vzkriesenia (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Ak by telo nemohlo byť spasené, potom nás ani Pán svojou krvou nevykúpil, ani eucharistický kalich nie je účasťou na jeho krvi, ani chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na jeho tele. Veď krv je iba zo ...
20. Ohlasovanie jednoty a viery (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Krista, Božieho Syna, vteleného pre našu spásu, i v Ducha Svätého, ktorý skrze prorokov oznamoval Božie plány: príchod i narodenie z Panny, umučenie, zmŕtvychvstanie a telesné nanebovstúpenie nášho ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie