Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz zmŕtvychvstania

Celkom: 28 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Kristus vstal zmŕtvych! Aleluja!
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
V tento sviatok Kristovho zmŕtvychvstania vám zo srdca želám v modlitbe hlboký nenahraditeľný pokoj od zmŕtvychvstalého Krista - pokoj, ktorý bude prebývať vo vašich srdciach vo vašej rodine, na ...
Dnes niečo o zmŕtvychvstaní a zázraku. Veď zmŕtvychvstanie je zázrakom. A hoci prežívame pôstne obdobie, kedy si pripomíname smrť Pána Ježiša, my už vieme, že na túto smrť musíme nazerať vo svetle zmŕtvychvstania. ...
3. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... smrť a vstal zmŕtvych! Keby nebolo zmŕtvychvstania, naša viera by nemala zmysel. Nemali by sme žiadnej nádeje a nemal by zmysel náš život ani naše obety a utrpenie. Hroby a cintoríny nemusia byť pre kresťana ...
... Kristovho zmŕtvychvstania chcú prežiť medzi ľuďmi, ktorí nemajú možnosť tak veľa vedieť o Kristovi a Jeho láske. Po krátkom rozdelení do malých skupiniek sme sa rozišli každý do svojej komunity s ktorou ...
5. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... Domini in aeternum cantado (alebo iné vhodné ďakovné zvolanie) N. 1.: Dnes počas zmŕtvychvstania som uvidela Pána Ježiša vo veľkej žiare. Priblížil sa ku mne a povedal: „Pokoj vám, deti moje,” pozdvihol ...
6. Spásonosná hanba horkých sĺz
(Biblia/Meditácie)
... od svojho zmŕtvychvstania. (Jn 21,1-14) Sú dve postavy, ktoré najviac a otvorene zradili Ježiša počas najťažšej chvíle jeho života - samozrejme okrem všetkých apoštolov až na Jána. Bol to Judáš a Peter. ...
7. Porušiteľné pohltila neporušiteľnosť (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a vystúpiť hore, aby obetoval a odporúčal Otcovi toho človeka, ktorého našiel, a stať sa prvotinou zmŕtvychvstania človeka, aby tak, ako vstala z mŕtvych hlava, vstalo aj ostatné telo (každý človek, ktorý ...
8. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... misionárske povolanie, ktoré dostal každý jeden z nás – povolanie byť svedkom víťazstva Tvojej smrti a zmŕtvychvstania kdekoľvek, kde sa nachádzame, žijeme a pracujeme, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky ...
9. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... k riešeniu. Je ním kríž. On prešiel po ceste ľudí a my môžeme mať účasť na jeho kríži i na radosti zmŕtvychvstania. Preto sa narodí - o pár dní budeme sláviť jeho narodenie, aby nám pripomenul hladné deti ...
10. Irkutsk 13 - Zázrak na Veľkú Noc
(Zážitky/Misionárov)
...  zmŕtvychvstania, ale aj na krsty 10 nových katechumenov, presnejšie 5-tich katechumenov, ktorí prijali z rúk otca biskupa Kyrila krst a 5-tich, ktorí už boli pokrstení kedysi dávno v Pravoslávnej Cirkvi, ...
11. Medzi zmŕtvychvstaním a nanebovstúpením (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... zmŕtvychvstania až po jeho nanebovstúpenie, Božia prozreteľnosť sa starala o to, to učila a vtláčala do očí i do sŕdc svojich, čo bolo potrebné, aby spoznali, že Pán Ježiš Kristus naozaj vstal z mŕtvych, ...
12. Irkutsk 12 - Jar, Veľký Pôst a smrť
(Zážitky/Misionárov)
... to tak má byť. Takže pekne po poriadku... V čase Veľkého pôstu a hlavne v čase Veľkého týždňa, keď sme sa my, veriaci, pripravovali pôstom na oslavu Kristovho zmŕtvychvstania, sa tu v Irkutsku všade ...
13. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 3 - Krížová cesta
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
...  Po veľkom piatku prišlo slávne svitanie nedele Zmŕtvychvstania. Že som sa rozhodol nezničiť svet znamená, že ho chcem obnoviť a omladiť. Staré stromy musia zhodiť listy a musia byť prerezané, aby mohli ...
14. Kristus je deň (sv. Maxim Turínsky)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... zo zeme a umiesťuje na výsostiach. Veď Kristovo zmŕtvychvstanie je pre mŕtvych životom, pre hriešnikov odpustením, pre svätých slávou. Preto svätý prorok pozýva všetko tvorstvo na oslavu Kristovho zmŕtvychvstania. ...
... Jairovej dcére, Naimskému mládencovi alebo Lazarovi? Ak nestačí, čím bolo Kristovo zmŕtvychvstanie iné? Údiv nad tajomstvom zmŕtvychvstania Krista napĺňa srdcia ľudí všetkých čias... Tak skúsme sa pozrieť ...
16. Pondelok 2. veľkonočného týždňa
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
MBaS, ktorá sviatosť podľa vás najviac vystihuje tajomstvo smrti a zmŕtvychvstania? Je to krst, ktorý na vigíliu Veľkej noci pri svojom slávení zaberá jednu z najdôležitejších častí. Toto tajomstvo ...
O Ježišovej smrti teda už pochybnosti viac-menej rozptýlili dôkazy, ktoré sme uviedli v predchádzajúcej časti a tentoraz by som sa chcel spolu s vami pozrieť na dôkazy Ježišovho zmŕtvychvstania. Samozrejme, ...
Mnohí neveria v zmŕtvychvstanie Krista. Považujú ho iba za halucinácie apoštolov, ktorí si všetko vymysleli, pretože boli veľmi smutní a skleslí zo smrti svojho majstra a z nevyplnených túžob po jeho kráľovstve, ...
19. Cesta svetla
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... aby sa pobožnosti stávali cestami, ktoré nás majú kamsi priviesť. Takouto pobožnosťou je aj CESTA SVETLA. Nadväzuje na cestu kríža. Začína sa pri hrobe, z ktorého vyráža výbuch radosti z Kristovho zmŕtvychvstania ...
20. O Pánovom umučení (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... zmŕtvychvstania, a čo sa raz má stať v telách, nech sa teraz uskutoční v srdciach. Víťazstvo kríža sa neodpiera nikomu, ani keď je slabý, ani niet nikoho, komu by nepomáhala Kristova modlitba. Keď ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie