Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz zmŕtvychvstaním

Celkom: 13 nájdených výsledkov.

1. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ale zmŕtvychvstaním ich zrušil; a do trvalej platnosti smrti zasiahol tak, že z večnej urobil dočasnú. „Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi.“ Z Rečí svätého pápeža Leva ...
2. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja. Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.   Modlime sa Bože ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet; prosíme ťa, daj, ...
3. Pán nasleduje svojich hlásateľov (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... žalmista hovorí: „Urobte cestu tomu, čo vystupuje nad západom.“ Pán totiž vystupuje nad západom, lebo kde bol umučený, tam zmŕtvychvstaním zjavil svoju tým väčšiu slávu. Áno, vystupuje nad západom, lebo ...
4. Medzi zmŕtvychvstaním a nanebovstúpením (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Tie dni, milovaní, ktoré uplynuli medzi Pánovým zmŕtvychvstaním a nanebovstúpením, neprebehli naprázdno, lebo v nich boli potvrdené veľké sviatosti a zjavené veľké tajomstvá. V týchto dňoch sa odstraňuje ...
5. Utrpenie Panny Márie podľa Cataliny Rivas
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... stala mečom, ktorý trvale prebodával moju dušu, môj život. Cítila som ju, i keď ju Ježiš necítil. Utešil ma neskôr svojím Zmŕtvychvstaním, keď nesmierna radosť náhle zahojila všetky rany, ktoré vo mne ...
6. Cirkev a ja
(Komentáre/Kresťania a ...)
... úlohu Kristových rúk. Tak, ako Kristus slúžil ľuďom za svojho života, ako im poslúžil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním, tak sa majú aj kňazi starať o Boží ľud, aby mu nikdy nechýbala Božia láska, dary a povzbudivé ...
7. Nové stvorenie v Kristovi (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... si aj sám Pán zmŕtvychvstaním vyzliekol smrteľné telo a vstal v tele, ktoré síce nebolo iné, ale už nesmrteľné, a svojím zmŕtvychvstaním označil Pánov deň, čo je tretí deň po jeho umučení, ale v počítaní ...
... a iná pozemských. 41 Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný jas hviezd; veď hviezda sa od hviezdy líši jasom. 42 Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné; 43 seje sa ...
... zemského za akúkoľvek cenu, pretože im išlo o ich posty, o ich postavenie a majetky, ktoré strácalo Kristovým príchodom a jeho zmŕtvychvstaním zmysel a existenciu? Veď im išlo o nich vlastných a nič im ...
10. Cesta svetla
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... lebo prvá uverila, nech je nám vzácnou sprievodkyňou na našej ceste v ústrety Vzkriesenému. 1. zastavenie Pán Ježiš vstal z mŕtvych K: Klaniame sa ti, Ježišu, a dobrorečíme ti. V: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním ...
11. Zdokonalenie Kristovým krížom (Gaudium et Spes)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ako prekonať túto biedu, kresťania vyhlasujú, že treba všetku ľudskú činnosť, denne ohrozenú pýchou a sebectvom, čistiť a zdokonaliť Kristovým krížom a zmŕtvychvstaním. Človek, ktorého Kristus vykúpil ...
... nám vydobyl Kristus svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Zo začiatku ich farbili iba na červeno, no neskôr popustili uzdu svojej fantázii a farbili ich najrôznejšími farbami vo všemožných odtieňoch, ktoré ...
13. Pár základných otázok z katechizmu pre deti
(Katechézy/Otázky a odpovede)
... Krista ”Spasiteľ”? Pretože nám svojim utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním zaslúžil odpustenie hriechov a zachránil nás pre večný život v nebi. Kto je prisľúbený a poslaný Vykupiteľ? Prisľúbený a poslaný ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie