Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz zmŕtvych

Celkom: 46 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Kristus vstal zmŕtvych! Aleluja!
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
V tento sviatok Kristovho zmŕtvychvstania vám zo srdca želám v modlitbe hlboký nenahraditeľný pokoj od zmŕtvychvstalého Krista - pokoj, ktorý bude prebývať vo vašich srdciach vo vašej rodine, na ...
2. Máte niečo na jedenie?
(Úvahy/O viere)
Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní, keď sa zjavil učeníkom, povedal: Pokoj vám. A oni ostali zmätení a naľakaní. Mysleli si, že je to duch. Ukázal im svoje rany, rukolapné dôkazy, že je to on. Hovorí, že ...
Dnes niečo o zmŕtvychvstaní a zázraku. Veď zmŕtvychvstanie je zázrakom. A hoci prežívame pôstne obdobie, kedy si pripomíname smrť Pána Ježiša, my už vieme, že na túto smrť musíme nazerať vo svetle zmŕtvychvstania. ...
4. Ber, neber!!!
(Úvahy/O viere)
...   KRIESI (delí sa s Božou výsadou, lebo Boh je Pánom nad životom a smrťou. A my máme podiel na Jeho zmŕtvychvstaní)                     UZDRAVUJE Ježiš ponúka a my sa rozhodujeme, či Jeho ponuku ...
... národov vždy neodlučne spája. Preto ako bolo slávne Kristovo zmŕtvychvstanie podstatnou súčasťou a konečným znamením tohto víťazstva, tak sa malo aj spoločenstvo preblahoslavenej Panny na zápase jej Syna ...
6. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... poprosil spolubrata znova vstať zmŕtvych, kým dokončí robotu, až potom sa pobrať na ten svet, či ak bol úzky hrob, samému sa tam pohodlne uložiť. Rozmnoženie chleba, či iné zázraky tu tiež mali svoje miesto. ...
7. Nevzdávaj to
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... pred poslednou Veľkou nocou. Chápem aj vašu neistotu a strach, veď Duch Sv. nф vás ešte len zostúpi. Trochu vám aj závidím, máte Ježiša, ktorý vám sám dokazuje svoje zmŕtvychvstanie i uisťuje vás o živej ...
8. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ale zmŕtvychvstaním ich zrušil; a do trvalej platnosti smrti zasiahol tak, že z večnej urobil dočasnú. „Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi.“ Z Rečí svätého pápeža Leva ...
9. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... obdobie, ktoré začína. Je to čas štyridsiatich dní, ktorý smeruje k Veľkonočnému Trojdniu, k spomienke na Pánovu smrť a jeho zmŕtvychvstanie, teda k srdcu tajomstva našej spásy. V prvých storočiach existencie ...
10. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... smrť a vstal zmŕtvych! Keby nebolo zmŕtvychvstania, naša viera by nemala zmysel. Nemali by sme žiadnej nádeje a nemal by zmysel náš život ani naše obety a utrpenie. Hroby a cintoríny nemusia byť pre kresťana ...
11. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
...  Ak mám takú vieru, že konám zázraky a dokonca uzdravujem iných, ba i kriesim zmŕtvych, či obraciam zástupy, ale je to plné môjho "ja" "ja" "ja", mojej pýchy a nadradenosti bez kúska skutočnej pokornej ...
12. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja. Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.   Modlime sa Bože ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet; prosíme ťa, daj, ...
13. Čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia (sv. Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... zmŕtvychvstalého a keby neboli mali tento najväčší dôkaz jeho moci, neboli by sa vystavili takému riziku. Z Homílií svätého biskupa Jána Zlatoústeho na Prvý list Korinťanom (Hom. 4, 3. 4: PG 61, 34-36) ...
14. Zázraky a viera
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... časťou našej viery, ktorá vyznáva najväčší zázrak ľudských dejín – zmŕtvychvstanie. Naša viera nestojí na senzácii, ale na skutočnosti Božej moci. Preto sa nehanbime za to, čo nás posilňuje a upevňuje. ...
... Kristovho zmŕtvychvstania chcú prežiť medzi ľuďmi, ktorí nemajú možnosť tak veľa vedieť o Kristovi a Jeho láske. Po krátkom rozdelení do malých skupiniek sme sa rozišli každý do svojej komunity s ktorou ...
16. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... Domini in aeternum cantado (alebo iné vhodné ďakovné zvolanie) N. 1.: Dnes počas zmŕtvychvstania som uvidela Pána Ježiša vo veľkej žiare. Priblížil sa ku mne a povedal: „Pokoj vám, deti moje,” pozdvihol ...
17. Verím v splnenie nemožného
(Biblia/Meditácie)
... na dno duše, že nemala šancu vyrvať sa spopod tej ťarchy a pomôcť duši vzlietnuť k viere v tvoje zmŕtvychvstanie - príliš krásne, rozprávkové, nepredstaviteľné... Chápem ich, no napriek všetkému túžim ...
... zeme zakúsili Tvoje milosrdenstvo, aby v Tebe, Trojjediný Bože, vždy nachádzali prameň nádeje. Večný Otče, pre bolestné umučenie a zmŕtvychvstanie Tvojho Syna, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom! ...
... umučenie a zmŕtvychvstanie Tvojho Syna, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom! Amen. Použitá literatúra: DZIWSZ, S.: Nechajte ma odísť. Trnava: Dobrá kniha, 2006. GORNY, J.: Stopy svätosti. Stará ...
20. Spásonosná hanba horkých sĺz
(Biblia/Meditácie)
... od svojho zmŕtvychvstania. (Jn 21,1-14) Sú dve postavy, ktoré najviac a otvorene zradili Ježiša počas najťažšej chvíle jeho života - samozrejme okrem všetkých apoštolov až na Jána. Bol to Judáš a Peter. ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie