Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz zjednotenie

Celkom: 14 nájdených výsledkov.

1. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... veď práve matka nosí dieťa 9 mesiacov pod srdcom a je s ním prepojená nielen telom ale aj dušou – duša maličkého v jej duši – a to je zatiaľ najsilnejšie zjednotenie dvoch ľudí, aké pod slnkom existuje. ...
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý bude tento rok od 18. - 25. januára, sa bude niesť v zmysle biblického textu: "Všetci budeme premenení víťazstvom nášho Pána Ježiša Krista" (1Kor 15, 51 – 58). Spoločnou ...
... prosba za zjednotenie kresťanov: „Pane Ježišu, ty si sa pred svojím utrpením modlil k Otcovi, aby všetci, ktorí sa budú volať kresťanmi, boli jedno v poznaní a v pravde, ktorú si nám zjavil, a ktorú nám ...
... Svätému. Spoločenstvá sa stretávajú na modlitbách na úmysly: Hlásanie a rozšírenie Evanjelia vo svete, najmä v misiách; zjednotenie odlúčených kresťanov s katolíckou Cirkvou; udržanie a zveľadenie náboženského ...
... karmelitánky a - môžeme sa o tom presvedčiť pri skúmaní ďalších etáp jej duchovnej cesty - neodporuje motivácii zachraňovať duše. Posvätenie seba samého, ktoré otvára človeka na zjednotenie s Bohom v láske, ...
... človeku vrátiť sa k Bohu a cez ňu znova obnoviť svoje zjednotenie s Ním. 20-tisíc stará civilizácia v Rusku Nuž samozrejme, že sa do tohoto ich vnímania sveta vlúdili aj nie kresťanské prvky. Pridali ...
7. Kristus je putom jednoty (sv. Cyril Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... zjednotenie, budeme sledovať tú istú cestu a opäť povieme, že my všetci, čo prijímame jedného a toho istého Ducha, totiž Svätého, určitým spôsobom sa spájame aj navzájom aj s Bohom. Lebo hoci sme jednotlivo ...
8. Ja som vinič, vy ste ratolesti (sv. Cyril Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Pán hovorí o sebe, že je vinič. Tým chce ukázať, že sa treba celkom oddať láske k nemu a aký úžitok máme zo spojenia s ním. Tých, čo sú s ním zjednotení, prirovnáva k ratolestiam. Oni sú istým spôsobom ...
... a zjednotí sa s druhým človekom natoľko, že sa obaja stanú akoby jednou dušou, jedným srdcom, jednou vôľou. A takéto zjednotenie sa sa nedeje v jedinom okamihu, ale vyžaduje každodenný život bok po boku ...
... srdca Najsvätejšej Trojice vťahované postupne celé ľudstvo. Zjednotenie ľudskej a božskej prirodzenosti v nás Tá istá premena, ktorá sa udiala s Kristom v momente vzkriesenia, sa má teda udiať s každým ...
11. Tajomstvo kríža - 1 - Tajomstvo hriechu
(Katechézy/Vieroučné témy)
... si to na starých milujúcich sa manželoch). Lepšie spoznanie sa=väčšia vzájomná láska=väčšie zjednotenie sa=lepšie spoznanie sa=väčšia láska... atď – špirála Lásky, ktorá sa nikdy nekončí a spôsobuje ...
12. Zbožstvenie – cieľ nášho života
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... sa Bohu. Je to účasť človeka na živote presvätej Trojice, na Božej prirodzenosti. Zbožstvenie človeka znamená bytostné zjednotenie a spojenie s Bohom (nie však splynutie v jedno bytie). Znamená to stať ...
...  Späť do Irkutska som cestoval akurát v týždni modlitieb za zjednotenie kresťanov. Neuveríte mi, keď vám poviem, že som prvý krát vo svojom živote slúžil práve v tomto týždni sv. omšu v ekumenickom duchu ...
14. Splynutie a zjednotenie s Tebou
(Úvahy/O láske)
Ježišu, mojou jedinou a poslednou túžbou je i bude úplne a navždy sa s tebou zjednotiť, splynúť s Tebou v láske tak ako milovaní, ktorí už cítia medzi sebou iba hlbokú harmóniu, spojenie v jedno, ako tancujúci ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie