Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz zjavenie

Celkom: 28 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Hľadanie Božieho spôsobu
(Úvahy/O Advente)
... Mária ostala zarazená. Opýtala sa, ako sa to všetko udeje, ako sa to stane, veď ešte nebola manželkou,  bola len zasnúbená, ale s mužom ešte nežila? Obaja mali skoro identické zjavenie a predsa ...
... sme nijakú šancu – vleteli sme pod neho. Policajti a záchranári, ktorí nás nakoniec ledva ledva vytiahli z totálne zdemolovaného auta, pozerali na nás ako na zjavenie. Hapkali neveriac vlastným ...
... sa nakoniec rozhodol dať im v hĺbke srdca nezvratnú istotu. Aby z prítomných vecí uverili budúce, na vrchu Tábor im obdivuhodne ponúkol božské zjavenie ako predobraz nebeského kráľovstva. Akoby im chcel ...
... Svätým, jeden Boh na veky vekov. Amen.   Ôsmy deň Zjednotení v Kristovej vláde Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón (Zjavenie 3, 21) V posledný deň Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov ...
5. V Kristovi k nám hovoril Boh
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Boha na niečo alebo žiadať od neho nejaké videnie alebo zjavenie, myslím, urážal by Boha tým, že neupiera svoje oči na Krista, ale mimo neho žiada nejakú vec alebo novotu. Boh by mu mohol odpovedať: ...
6. Dvojaký príchod Ježiša Krista
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... veku triezvo, spravodlivo a nábožne, a tak očakávali blaženú nádej a zjavenie slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista.“ Vidíš, ako vyjadril prvý príchod, za ktorý vzdáva vďaky, i druhý, ktorý ...
7. Božia originalita
(Biblia/Meditácie)
... papier, nakreslila 4 červené srdiečka. Ona netušila, čo urobila, ale ja som v tej chvíli vedela, že to je znamenie pre mňa, že má ma Boh rád. Dnes si pripomíname, ako dal Boh zjavenie celému svetu, že ...
8. Všetkých spoj do jednoty (o sv. Cyrilovi)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Konštantín Cyril, zavalený množstvom práce, ochorel. Po mnohých dňoch choroby mal Božie zjavenie a začal spievať: „Keď mi povedali: Pôjdeme do domu Pánovho, zaradoval sa môj duch a zaplesalo moje srdce.“ ...
... Fyzické javy: - klopanie, alebo iné zvuky - nevysvetliteľný pohyb predmetov bez fyzického vplyvu na ne - objavenie prízraku, ktorý hýbe predmetmi - svetelné zjavenie, tvár, žiara, viac či menej identifikovateľné ...
10. Kresťanstvo a okultizmus - Úvod
(Katechézy/Morálka)
... si neželajú aby bolo pravdivé.“ (KKC 37) Biblické zjavenie Starého a Nového zákona prináša posolstvo spásy pre konkrétneho človeka v dejinách. Svet nepochádza z nejakej nutnej zákonitosti, ale zo slobodnej ...
11. Všetko sa stalo novým (sv. Ondrej Krétsky)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... toto je vrchol dobrodení, ktoré sme dostali od Krista, toto je zjavenie tajomstva, vyprázdnenie prirodzenosti, Boh a človek, zbožstvenie prijatého človeka. A tak vzácny a nanajvýš významný príchod Boha ...
12. Dych života
(Biblia/Úvahy nad Sv. Písmom)
... rozprávaním o stvorení. Stvorenie je prvé zjavenie sa Boha. Príroda nám rozpráva o Bohu, ktorého „večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí“ (Rim 1,20). Nádhera hviezdnej ...
... a vytvára stále viac a viac poriadku. Odteraz musíme prehodnotiť úlohu toho, čo nazývame “náhoda”. Jung hovoril, že zjavenie sa “významných zhôd okolností” nutne poukazuje na existenciu vysvetľovacieho ...
14. List od milujúceho Otca
(Biblia/Obľúbené citáty)
... si ťa aj Ja pritisnem k svojmu srdcu… Izaiáš 40, 11 Jedného dňa zotriem všetky slzy z tvojich očí… Zjavenie 21, 3- 4 A zbavím ťa všetkej bolesti, ktorou si trpel na tejto zemi… Zjavenie 21, 3-4 Som ...
15. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 3 - Krížová cesta
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ale naše Srdce hovorí mnoho v tomto jedinom bolestivom pohľade. Áno, Moja Matka bola svedkom všetkých múk Môjho Utrpenia, ktoré skrze Božské zjavenie poznávala vo svojom duchu. Niekoľko učeníkov, aj ...
16. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 1 - Posledná večera
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Catalina Rivas žije v Cochabambe v Bolívii. V prvej polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia si ju Ježiš vyvolil, aby skrze ňu odovzdával svetu svoje posolstvá lásky a milosrdenstva. Zapisuje to, ...
17. Páter Pio - 2 - Zázraky svätca
(Príbehy/Skutočné príbehy)
... mali deti zjavenie a viackrát a naliehavo žiadali Pannu Máriu, aby dala nejaký dôkaz, keďže väčšina ľudí im neverila. Pred skončením zjavenia im Panna Mária povedala, že v ten deň budú mať ešte jedno zjavenie ...
V našom putovaní a hľadaní Stvoriteľa sa dostávame do druhej časti o pravdepodobnom počiatku vesmíru - Big Bangu. Je zaujímavé, že fyzici nemajú ani najmenšiu predstavu, ako by sa dalo vysvetliť zjavenie ...
19. Štvrtok 2. veľkonočný týždeň
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... predchádzajúce Božie zjavenie, dotiahol do najviditeľnejšieho spôsobu, vyučil a posvätil svojich poslov, vyrovnal ľudské dlhy a urovnal vzťahy s Bohom a nakoniec poslal svojho Ducha, aby celé spoločenstvo, ...
... z nás... aj teba, mňa, jeho... Necháš sa mu nájsť? Alebo sa znova skryješ ako Adam a utečieš? Práve v ten deň sa v pravoslávnej cirkvi slávil sviatok Pánovho krstu. Tak sme takto nádherne oslávili Zjavenie ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie