Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz zemou

Celkom: 26 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Moskva 6 - Bezdomovci - Obeta z lásky
(Zážitky/Misionárov)
... prijať na univerzitu. No ako sa to stalo s tou zemou z hrobu, z nepochopiteľných dôvodov ho na štúdium neprijali ani nič nevysvetlili, čo sa stalo a prečo. Nepochopiteľné udalosti, ktoré nevedela vysvetliť, ...
... prichádzať s pokorou a s dôverou načúvať slovám svojho Kráľa, aby spoznal jeho plány so zemou, na ktorú bol na určitý čas poslaný, s ľuďmi, ktorí ho obklopujú, či už je to jeho rodina, práca, alebo farnosť, ...
... cestou, ktorá vedie na večnosť. V čase, keď sa Terezka stala dospelou, môžeme teda pozorovať harmonické prepojenie neba so zemou: túžba po nebi vedie k túžbe angažovať sa na zemi a angažovanosť na zemi ...
4. Cesta duchovného detstva II. Pokora
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... - otroci a nevoľníci. Byť pokorným znamená uponížiť sa až po zem, stať sa zemou, po ktorej všetci šliapu. "Pokornému človekovi nejde o voľbu čohosi nízkeho pre nízkosť samú, ani o ´káranie´ seba, ale o ...
5. Sv. omša - 5 - Vstup do chrámu
(Katechézy/Sv. omša)
... Dar Sv. omša - 3 - Vyčistiť chrám duše Sv. omša - 4 - Chrám - miesto kde sa nebo spája so zemou    ...
6. Neskoro som ťa začal milovať (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a všetko ovládlo svojou veľkosťou. To nebolo takéto svetlo, ale inakšie, celkom odlišné od všetkých ostatných. Nebolo nad mojím duchom ako olej na vode alebo ako nebo nad zemou. Ono bolo oveľa vyššie, ...
... miliardtiny sekundy po stvorení. Sme teda v čase 10-43 sekundy po prvotnom výbuchu. V tom fantasticky maličkom veku bol celý vesmír, so všetkým, čo bude obsahovať neskôr, s galaxiami, planétami, so Zemou, ...
... čase rozhodol, že presne na tom mieste postaví špeciálnu budovu – chrám, ako miesto, kde sa nebo spojí so zemou, kde bude mať človek možnosť "nahliadnuť do neba". Preto sa v minulosti stavali tak obrovské, ...
9. Chválospev na vzkrieseného Krista (sv. Meliton Sardský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a pod zemou nepodľahol rozkladu. On vstal z mŕtvych a vzkriesil človeka z hlbokého hrobu. Z homílie biskupa Melitona Sardského o Veľkej noci (Nn. 65-71: SC 123, 95-101)    ...
... sa smelo bok po boku nevydajú spoločne s Milovaným navstrieč búrkam, ktoré čakajú každého skutočne milujúceho človeka. Ak sa ti aj v tom najsilnejšom vzťahu pod zemou – vzťahu človeka a Boha – stane, ...
11. Umierať cestou k životu
(Modlitby/Krížové cesty)
... bolestne, sám medzi nebom a zemou, v ukrutnej temnote, šialený láskou, pozdvihol svoj život, pozdvihol hriechy sveta až na okraj svojich pier a v jedinom výkriku VŠETKO odovzdal. „OTČE DO TVOJICH RÚK ...
12. 3 dni vlakom cez Sibír
(Zážitky/Misionárov)
... Tak ďaleko a dlho som ešte v živote vlakom necestoval. Nečakal som však tak zaujímavú a dobrodružnú cestu Ruskou zemou... Ranný maratón do odchodu vlaku Nuž, ako to väčšinou so mnou býva, pred jazdou ...
13. Irkutsk 9 - Cintoríny a koncerty
(Zážitky/Misionárov)
... Hroby zrovnali so zemou a vysadili stromy, urobili chodníčky. Takto dopadli skoro všetky cintoríny, pretože v tom čase sa okrem kostolov búralo a ničilo všetko, čo predstavovalo vieru v „rozprávky“, servírované ...
14. Moja biblia - prečítaš ju celú?
(Biblia/Úvahy nad Sv. Písmom)
... všimneme pri Adamovi. Dáva mená. „A Boh nazval súš zemou a zhromaždište vôd nazval morom.“ Pravda, ešte prv musel nazvať niečo bezmenné súšou a niečo tekuté zhromaždiskom vôd. Hovorím stále obrazným jazykom ...
... A ona mu odpovedá: „Nie som ja tvoja žena, ale tvoja dcéra. A naša mamka leží už 5-ty rok pod zemou, čo sa tak utrápila za tie roky bez teba.“ A on podišiel k riečke a rozplakal sa veľkým plačom. Nuž a ...
... mesta 4. Časť – pri pamätníku je zahrabaných v zemi niekoľko truhličiek so zemou krajiny, odkiaľ pochádzali hrdinovia, ktorí zomreli v Irkutsku počas 2. svetovej vojny – a hádajte, akú krajinu som medzi ...
... o niektorých zážitkoch, ako ich ochraňovali pred banditami a ako ľudia potom museli aj ich študenti žiť len tak na holej zemi spávať lebo všetko bolo zrovnané so zemou – vtedy som si uvedomil, akým hrozným ...
18. Agapeon 5 - Tajomstvo je odhalené
(Príbehy/Príbehy na pokračovanie)
... chcel vyvaliť dvere a náš zrub zrovnať so zemou. S trasúcimi rukami stará mama zapálila sviecu a vodou z pozlátenej fľaštičky pokropila všetky steny zrubu. Zrazu sa prach v kŕči stiahol škárami späť a ...
19. Srdce - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... tvoje dni a dni tvojich synov v krajine, ktorú vašim otcom pod prísahou prisľúbil až dovtedy, kým bude nebo nad zemou. Dt 11 7 Ak sa niekto z tvojich bratov stane chudobným ...
20. Milosrdenstvo - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! 5 Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať, lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie