Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz zákon

Celkom: 44 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... že nie sme zlí. A deje sa tak aj za cenu odmietnutia milosrdenstva, ktoré sa vyvyšuje nad zákon, a tým aj nad spravodlivosť. Vinným treba pomôcť, aj formou trestu, ale nevinných, ktorých ...
2. Vojna a mier
(Úvahy/O živote)
... od starozákonného človeka, má omnoho väčšiu zodpovednosť nielen za seba, ale aj za svet, a jeho spásu. My máme byť tými, kto šíri Božie kráľovstvo na zemi. A jeho hlavnou známkou je – pokoj, mier. Teda ...
3. Hľadanie Božieho spôsobu
(Úvahy/O Advente)
... reakcia bola úplne iná. Zatiaľ čo Zachariáš zapochyboval, ako keby sa vysmial Bohu, že nerozumie tým pozemským prírodným zákonitostiam; „veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku“ , Mária ...
4. Vstaň a choď
(Úvahy/O Advente)
... iné, čakala som predsa uzdravenie tela. A ty si mi odpustil hriechy. Viem, že si čakal, aby si ma uzdravil v pravý čas, až potom ako farizeji a zákonníci začali medzi sebou rozoberať, že sa rúhaš Bohu, ...
5. Ozajstní hrdinovia
(Úvahy/O živote)
... prinášali malého Ježiša do chrámu, aby tam za neho složili výkupnú obetu podľa zákona, možno presne netušili, čo všetko to znamená, hoci zo Simeonových slov mohli vytušiť, že Ježiš sám prinesie obetu nie ...
... Aj Peter si myslel, že si ho ctí, keď mu nechcel dovoliť, aby mu umyl nohy. Lenže to, čo chcel, nebola úcta, ale niečo celkom iné. Tak mu aj ty preukáž takú úctu, akú prikazuje zákonom, že rozdáš svoje ...
7. Súrna a dlhodobá modlitbová prosba
(Listy/Listy misionárov)
... nás vyhodiť z vlastného kostola, ktorý nám žiaľ nevrátili, hoci zákon je už dávno na našej strane. Nechceme nikoho obviňovať, možno len seba, že sa viac nesnažíme, a hlavne neopierame o Božiu pomoc. ...
8. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... Cirkvi. Ako to už u panovníkov býva, mnohí pochybujú o ich svätosti, keďže spôsob života mocnárov nie je vždy schopný podriadiť sa všeobecnému Božiemu zákonu rovnosti pred Bohom. No predsa ...
9. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... svojich bratov, nikdy nebudeme môcť seba nazvať kresťanmi, teda tými, kto šíri Kristovo posolstvo Lásky a Pokoja po svete. Sami budeme prekážkou v uskutočňovaní Božieho kráľovstva a jeho zákonov, čo je ...
10. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
...  Už dávno sa moc jeho smrti vyhrážala našej smrti. Veď prostredníctvom proroka Ozeáša povedal: „Smrť, ja budem tvojou smrťou, ja budem tvojím zhubcom, podsvetie.“ V smrti sa podrobil zákonom podsvetia, ...
... nenachádzam vinu.“ Židia mu odpovedali: „My máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Božieho Syna.“ Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša. ... Sám si niesol kríž ...
12. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... Novom zákone používa na označenie výnimočných okamihov skúsenosti viery Božieho ľudu. Je to číslo, ktoré vyjadruje čas očakávania, očisťovania, návratu Pána, uvedomenia si toho, že Boh je verný svojim ...
13. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... zmanipulované veľkňazmi a zákonníkmi. Nevedeli, čo kričia, ale kričali. Taká je davová psychóza. Médiá zhubnou silou útočia na rodinu. Ničia ju časopisy, noviny, televízne programy, seriály, filmy… Chcú ...
14. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... objímajúc kríž budeš môcť vystúpiť až na svoju Golgotu, po ktorej, nezabudni, nasleduje vždy vzkriesenie. I. Pán Ježiš je odsúdený na smrť Je rozhodnuté. Ľudia, ktorým tak málo ležal na srdci zákon ...
15. Pán zjavuje svoju slávu (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ním v sláve.“ Ale aby sa apoštoli utvrdili a dospeli k plnému poznaniu, pridáva sa k tomuto zázraku ešte iné poučenie. Zjavil sa Mojžiš a Eliáš, to jest zákon a proroci, a rozprávali sa s Pánom, aby ...
... vtedy sa splní, čo je napísané: Smrť pohltilo víťazstvo! Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Ostňom smrti je totiž hriech a silou hriechu je zákon. No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo ...
17. Predvianočná novéna
(Modlitby/Novény)
... domu Izraela, * ty si sa zjavil Mojžišovi v ohni horiaceho kríka a na Sinaji si mu dal zákon. * Príď, vystri svoju ruku a vysloboď nás.   19. decembra Ó, Výhonok z koreňa Jesseho, ty stojíš ...
18. Modlitba Klementa XI
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... nech je moje obcovanie s ľuďmi príkladné, môj život podľa Tvojich prikázaní. Nech sa usilujem o skrotenie prirodzenosti, nech sa starám o zachovanie milosti, nech zachovávam zákony a nech si tak zaslúžim ...
19. Radujme sa, potešme sa
(Úvahy/O Advente)
... ťa upozornil, že si nahý?!“ Túto vetu povedal Boh Adamovi. Kto ma upozornil, že niečo, čo robím nie je tak celkom správne, dobré a chvályhodné? Kto? Svedomie? Skúsenosť? Nepísaný zákon? Pocit? Moje lepšie ...
20. V Kristovi k nám hovoril Boh
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Hlavný dôvod, pre ktorý bolo v Starom zákone dovolené dávať Bohu otázky a potrebné, aby proroci a kňazi žiadali Boha o videnia a zjavenia, bol ten, že viera v tom čase nebola ešte dostatočne zakorenená ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie