Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz vykúpenie

Celkom: 17 nájdených výsledkov.

1. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... dôležitý rozmer kresťanskej spirituality: že vykúpenie je vďaka Kristovej smrti a jeho vzkrieseniu dostupné pre všetkých, nielen pre niektorých. A tak tí, čo sa zúčastňovali na príprave pre prijatie krstu ...
2. Celý svet čaká na Máriinu odpoveď
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... svätí otcovia, tvoji otcovia, lebo aj oni bývajú v kraji tône smrti; čaká na ňu celý svet, kľačiac pri tvojich nohách. A nie neprávom; veď od tvojho slova závisí potešenie chudákov, vykúpenie väzňov, ...
3. Sila žehnania
(Úvahy/O viere)
... vždy znovu padajú pod túto kliatbu, musí Cirkev v Ježišovom mene vždy obnovovať ich vykúpenie. Robí to predovšetkým obnovovaním a sprítomňovaním Kristovej obety - sv. omšou, ale aj ostatnými sviatosťami ...
4. Kristova chudoba, poníženosť a láska (sv. Klára)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a bolesti, ktoré znášal pre vykúpenie ľudského pokolenia. A na konci toho istého zrkadla pozoruj nevýslovnú lásku, pre ktorú sa rozhodol trpieť na dreve kríža a zomrieť na ňom tou najpotupnejšou smrťou. ...
... pred umučením a smrťou potil krv zo svojho nevinného tela, a predsa si dokonal naše vykúpenie, ako si sa ho rozhodol uskutočniť, a tak si najjasnejšie ukázal svoju lásku voči ľudskému pokoleniu. Buď zvelebený, ...
6. Utrpenie Panny Márie podľa Cataliny Rivas
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... aby sa uskutočnilo Vykúpenie. Už dávnejšie som povedala: Spoluvykúpiteľka. K tomu nestačilo bežné trápenie. Bolo nutné dôvernejšie spojenie s Jeho nesmiernym utrpením, aby mohli byť vykúpení všetci ľudia. ...
7. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 3 - Krížová cesta
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... sa stalo predmetom mojej núdze, pretože som trpel nielen pre vaše vykúpenie, ale tiež tým, čím vy trpíte dnes. Pozrite sa na lásku, ktorá ma s vami zjednocuje, v nej majte uistenie o mojej svätej vôli, ...
8. Eucharistia - záloh vzkriesenia (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... žíl, z tela a z ostatného, čo patrí k podstate človeka. A tu si Božie slovo naozaj vzalo a vykúpilo nás svojou krvou, ako to hovorí aj jeho Apoštol: „V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov.“ ...
9. Modlitba ruskej matky
(Príbehy/Skutočné príbehy)
... aby aj moje deti trpeli za vykúpenie hriechov celého nášho národa, tal vezmi aj všetkých mojich synov, a len vypros u Boha odpustenie celému ruskému národu a zľutuj sa nad ostatnými matkami, ktoré pre ...
10. On seba samého vydal za nás (sv. Fulgencius Ruspenský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... urobil všetko, čo uznal za potrebné pre naše vykúpenie. On jediný, kňaz i obeta, Boh i chrám. Kňaz, ktorý nás zmieril, obeta, ktorou sme zmierení, chrám, v ktorom sme zmierení, Boh, s ktorým sme zmierení. ...
11. Milosrdenstvo voči kajúcnikom (sv. Maxim Vyznavač)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Hlásatelia pravdy a služobníci Božej milosti, všetci, čo nám od počiatku až po naše dni, každý vo svojom čase, vysvetľovali Božiu spasiteľnú vôľu, hovoria, že Bohu nie je nič také milé, nič nemá tak rád, ...
12. Zdokonalenie Kristovým krížom (Gaudium et Spes)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Sväté písmo učí ľudí — a skúsenosť vekov mu dáva za pravdu —, že ľudský pokrok je veľkým dobrodením pre človeka, ale prináša so sebou veľké pokušenie: stupnica hodnôt je narušená, zlo pomiešané s dobrom ...
13. Tajomstvo kríža - 1 - Tajomstvo hriechu
(Katechézy/Vieroučné témy)
Na počiatku Boh stvoril človeka úplne čistého ako kryštál. Vo svetle Boha tento kryštál, tento nádherný diamant žiaril neopísateľnou krásou – koniec koncov, bolo to veľdielo, vrchol stvorenia. Nie všetci ...
14. Stvorenie a vykúpenie človeka (Sv. Katarína Sienská)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Večný Otec obrátil s nevýslovnou dobrotou svojho milosrdenstva oko k tejto duši a začal takto: „Moja milovaná dcéra, rozhodol som sa preukázať svetu milosrdenstvo a chcem sa ľuďom postarať o všetko potrebné. ...
15. Biblický ruženec
(Modlitby/Ružence)
... 8. Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. ...
16. Milosrdenstvo - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
...  sú večné. Ž 119 Väčšmi ako strážcovia dennicu 7 nech očakáva Izrael Pána. Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. 8 On sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí. ...
17. Nádej - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... pôrodných bolestiach až doteraz. 23 A nielen ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie