Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz vstal

Celkom: 49 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Kristus vstal zmŕtvych! Aleluja!
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
V tento sviatok Kristovho zmŕtvychvstania vám zo srdca želám v modlitbe hlboký nenahraditeľný pokoj od zmŕtvychvstalého Krista - pokoj, ktorý bude prebývať vo vašich srdciach vo vašej rodine, na ...
...  Ježiš poslal učeníkov ohlasovať zmŕtvychvstanie. A čo prináša Zmŕtvychvstalý? Keď prichádza cez zatvorené dvere a zjavuje sa učeníkom, hovorí: POKOJ vám. Z Jeho rán vyteká LÁSKA a učeníci sa ZARADOVALI. ...
3. Hra "na dôveru"
(Úvahy/O viere)
... nad touto hrou, tak mi z toho vyvstali nejaké otázky. Verím, že je tu niekto, kto ma chytá? Verím, že mi niekto kryje chrbát? Dokážem sa hodiť do Božej náruče? Len tak, ako deti pri hre? Ja sa o to pokúsim ...
... ale táto ňou má byť silne poznačená, vo vedomí, že sme zároveň adresátmi i misionármi evanjelia. Ústredný bod ohlasovania je stále ten istý: kerygma Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych pre spásu sveta, ...
5. Nevzdávaj to
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
„Čo robiť? Ježiša niet; síce vstal, no je aj nie je s nami. Poďme robiť to, čo vieme, aby sme len tak neposedávali so založenými rukami. Veď náš starý spôsob života nebol až taký zlý a rybárov si ľudia ...
6. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... rodinou! 14. zastavenie: Ježiša ukladajú do hrobu Ježiša vložili do hrobu. No nezostal tam. Tu sa začína tá najradostnejšia správa: Na tretí deň vstal! Dokonal svoje dielo, splnil vôľu Otca, premohol ...
7. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
... už sama cesta bola vyčerpávajúca. Ako človek už nezmohol nič. Ležal znova v prachu, postrkovaný vojakmi. Chcel ale splniť svoje poslanie, dôjsť až na vrchol, a tak predsa vstal. – Sami v sebe nezmôžeme ...
8. Nesmrteľné priateľstvo s Bohom (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ma slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako povstal svet.“ Ani našu službu nepotreboval, keď nám rozkázal, aby sme šli za ním, ale nám chcel darovať spásu. Lebo ísť za Spasiteľom znamená mať účasť na spáse, ...
... hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“ On im odvetil: „Poďme inde, ...
10. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vystúpil do neba, ...
11. Čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia (sv. Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... zázrakom utiekli a ich náčelník ho aj zaprel. Ako to teda, že tí, čo za Kristovho života podľahli náporu Židov, po jeho smrti a pochovaní, ak nevstal z mŕtvych, ako tvrdíte, ani s nimi nehovoril, ani ...
12. Večná sláva proroka
(Biblia/Meditácie)
V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“ Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia ...
13. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... nad mojou najmladšou dcérou. Mala 6 mesiacov, keď som skončila s homeopatiou. Dávala som jej nízke riedenia homeopatík, nepoužila som konštitučné homeopatikum. Predo mnou vyvstala ďalšie otázka: Čo ďalej? ...
14. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... si vstal z mŕtvych, aby si nám daroval nový život. Buď zvelebený! Spievame: Misericordias Domini in aeternum cantado (alebo iné vhodné ďakovné zvolanie) N. 1.: Uvidela som Pána Ježiša, ako trpel pri ...
15. Verím v splnenie nemožného
(Biblia/Meditácie)
...  Keď ráno v prvý deň týždňa vstal z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. ...
16. Čo robiť?
(Úvahy/O viere)
„Čo robiť? Ježiša niet; síce vstal, no je aj nie je s nami. Poďme robiť to, čo vieme, aby sme len tak neposedávali so založenými rukami. Veď náš starý spôsob života nebol až taký zlý a rybárov si ľudia ...
... srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?" A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: "Pán naozaj vstal ...
18. Sklamanie a nesplnené sny
(Úvahy/Meditácie na každý deň)
... on sám sa im dáva spoznať a uveriť, že skutočne vstal zmŕtvych. A ich reakcia – aká tam noc (ktorej sa chceli, mimochodom, sami vyhnúť), aký strach. Veď práve teraz im zasvietilo Živé svetlo a zapálilo ...
19. A odvrátili sa od zlých ciest
(Biblia/Meditácie)
„Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo.“ „Jonáš vstal a šiel podľa Pánovho rozkazu do Ninive.“ „Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojich ...
20. Kristus je cieľom ľudských dejín (II.vatikánsky koncil)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... teda že zjavuje a zároveň realizuje tajomstvo Božej lásky voči človeku. Lebo samo Božie Slovo, skrze ktoré všetko povstalo, stalo sa telom, aby ako dokonalý človek všetkých spasilo a zjednotilo ako v ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie