Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz vlastnosti

Celkom: 33 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... duchovnú zbraň. Tu je: http://misie.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=892:mala-duchovna-zbra-pre-teba&catid=81:rozne&Itemid=236 2. Ktoré vlastnosti alebo čnosti považujete ...
... staré. Niektoré z načrtnutých služieb obsahuje už teraz kresťanský portál www.christ-net.sk. Ten však nie je sústredený špeciálne na potreby farnosti a on-line komunita okolo neho má iné vlastnosti ako ...
... a poslušnosti - úcta k Bohorodičke - súhlas so Sv. Písmom a náukou Cirkvi - prínos pre spoločenstvo, osobné duchovné obohatenie a prejavy lásky, ako znaku  a základnej vlastnosti Ducha. (Porov. Degro, ...
4. Sme stvorení pre milovanie...
(Rozhovory/S misionármi)
... by ste charakterizovali ľudí vo Vašej súčasnej farnosti v ruskom Irkutsku či v Moskve? Ktoré vlastnosti sú pre nich typické? Aký majú postoj ku katolíckej viere a k evanjeliu, ktoré im ohlasujete? Ruskí ...
... číslo a tým predznačila jeho budúci charakter, osud. Každé číslo má totiž svoj charakter a význam. Napr. jednotka prvenstvo, dvojka podriadenosť, trojka úspech a pod. Tieto vlastnosti by mali charakterizovať ...
... tiel: vyššieho – podobné vtelenému božstvu, ktoré neprestáva byť božstvom, prijíma telesné vlastnosti a pred koncom všetko premieňa a prináša k božskému; vyššieho duchovného – telo vyššej duchovnej  múdrosti, ...
... sveta a jej vzťah k ostatným bytiam a dušiam; okultné vlastnosti vecí a ich pôsobenie; závislosť života sveta a človeka od nebeských telies (a zverokruhu); vzťah prirodzených vecí a ich schopnosť nakloniť ...
... iba slovami... Ako Ježiš miloval svojich učeníkov a prečo ich miloval? Nemohli ho zaiste priťahovať ich prirodzené vlastnosti, medzi nimi a Ním bola nekonečná vzdialenosť... Keď som rozjímala o týchto ...
9. Cesta duchovného detstva I.
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... tiež jednoduché, lebo v ňom je všetko jednoduché. Jeho slová, myšlienky a dokonca aj činnosti, ktoré vykonáva. Maličký človiečik je schopný robiť iba maličké veci. Toto sú prirodzené vlastnosti duchovného ...
10. Hľadanie Stvoriteľa - 5 - Hľadanie hmoty
(Komentáre/Záhady stvorenia)
... by častice identifikované ako základné boli zároveň elementárne aj kompozitné. V tomto prípade by síce naše častice boli zložené z prvkov, ale tie by mali rovnaké vlastnosti ako ony. Pre názornosť si predstavme, ...
... princíp”, s ktorým prišiel anglický astrofyzik Brandon Carter v roku 1974. Podľa neho sa vo vesmíre nachádzajú práve tie náležité vlastnosti, aby mohol vytvoriť bytosť schopnú vedomia a inteligencie. Odteraz ...
... ktorých oblastí sa musí dotýkať, aké sú jej základné vlastnosti a ktoré požiadavky a úlohy musí v súčasnosti pastorácia vo farnosti spĺňať, aby bola dostatočne efektívna a privádzala veriacich bližšie ...
13. Nesúďte
(Úvahy/O láske)
... ty nie si - šíriteľ klebiet, pažravec ani povaľač. Tento človek je - a aj ty si - milované Božie dieťa, povolané do jeho rodiny, omilostené a úžasne obdarované. Tie isté črty a vlastnosti, ktoré nás ...
Duch Svätý, ktorý v nás prebýva, chce našu dušu pretvoriť na poddajnú, poslušnú a podrobenú svojmu božskému vedeniu a nebeským vnuknutiam. Sú to zákony jeho lásky, v ktorých zachovávaní spočíva nadprirodzená ...
15. Internet a misie? - 17 - Reálna a virtuálna farnosť a laici
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... musíme sa najprv hlbšie zamyslieť nad tým, čo farnosť ako taká je, ako má pastorácia vo farnosti vyzerať, ktorých oblastí sa musí dotýkať, aké sú jej základné vlastnosti a ktoré požiadavky a úlohy musí ...
... jak je popsal apoštol Pavel: láskou, radostí, pokojem, shovívavostí, vlídností, dobrotou, věrností, tichostí a zdrženlivostí (srov. Gal 5,22-23). Tyto vlastnosti jsou neklamným znamením působení Ducha ...
17. Hľadanie Stvoriteľa - 3 - Tajomstvo života
(Komentáre/Záhady stvorenia)
... urobiť rozhodný krok: medzi nehybnou a živou hmotou je kontinuita. Napokon život čerpá priamo svoje vlastnosti z tohto tajomného smerovania hmoty k spontánnemu samoorganizovaniu, k neprestajnému napredovaniu ...
18. Duša versus Telo - 0 - Úvod
(Úvahy/O duši)
... je to vlastne duša, čo potrebuje pre svoj život, aké sú jej vlastnosti a čo je potrebné robiť, aby bola zdravá a vždy schopná plniť svoju funkciu, danú Stvoriteľom už pri stvorení... Pri všetkých úvahách ...
... svojimi telesnými očami Ježiša nevidia. No vidia kňaza a v ňom majú uvidieť nasledovaniahodné ľudské vlastnosti samého Krista. Preto je tak veľmi dôležité, aby sme my – kňazi, v prvom rade trpezlivo pestovali ...
... iba na nás – či spoznané vlastnosti, schopnosti či chyby druhého dokážem prijať alebo ich odmietnem. No nikto z nás nie je dokonalý, každý má nejaké tie chybičky krásy. Preto skutočná láska k druhým vedie ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie