Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz videnia

Celkom: 15 nájdených výsledkov.

... manželoch Mária a Luigi Quattrocchi. Boli manželia a venovali sa svojim štyrom deťom. Na prvý pohľad nič zvláštne, nemali žiadne videnia, nerobili žiadne zázraky a predsa sú vyhlásení za blahoslavených. ...
2. V Kristovi k nám hovoril Boh
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Hlavný dôvod, pre ktorý bolo v Starom zákone dovolené dávať Bohu otázky a potrebné, aby proroci a kňazi žiadali Boha o videnia a zjavenia, bol ten, že viera v tom čase nebola ešte dostatočne zakorenená ...
3. Jozef Freinademetz - 4 - Steyl
(Misie/Rehole - info)
... z vás. Dovidenia v Číne!“ Kým falke v rukách študentov a hviezdy na oblohe osvetľovali nočnú oblohu, trblietajúcu sa na hladine Maasy, asi stočlenný zástup spieval po prvý krát tkz. pieseň rozlúčky: ...
... je zranenie na duchovnom živote, a iná choroba, obyčajne psychického rázu, ktorá je sprevádzaná rôznymi videniami temných figúr, počutím zvukov a pod (ako ta na mnohých prípadoch vo svojich dušpastierskych ...
... vyhnanstve"), a preto chce, aby jej nebola skrytá tvár Pána: netúži bezprostredne po nebi, vie, že to skôr či neskôr príde (por. piata a štrnásta strofa); ba netúži ani po videniach, ktoré nemáva; túži ...
... Nemôžem tomu uveriť a vravím Vám: Braček, čoskoro budem pri Vás! ... Zbohom, braček, do skorého videnia v krásnom Nebi!“ (Listy, s. 340-341) Podobne sa lúči aj s o. Roullandom v liste zo 14.júla 1897: ...
7. Jozef Freinademetz - 4 - V Steyli
(Misie/Rehole - info)
... z vás. Dovidenia v Číne!“ Kým falke v rukách študentov a hviezdy na oblohe osvetľovali nočnú oblohu, trblietajúcu sa na hladine Maasy, asi stočlenný zástup spieval po prvý krát tkz. pieseň rozlúčky: ...
8. Gauda
(Zážitky/Misionárov)
... poriadna nostalgia za domovom a neubránila som sa v skrytosti mojej izby ani slzám.....Nie je to nič neobvyklé, že sa človek cíti v cudzom svete sám, zvlášť na začiatku. Gaudu poznám z videnia z kostola, ...
9. Dovidenia
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
Pravidelne prichádzame do situácií, v ktorých sa musíme s niekým lúčiť na krátku či dlhú dobu, alebo až do stretnutia v novom živote. Neraz to bývajú neľahké situácie sprevádzané citovými vzplanutiami, ...
10. Pakinstan - poslaný a držaný Bohom
(Listy/Listy misionárov)
... že “aj ty, tak ako misionári pred tebou, musíš prejsť obdobím, kde tvoja radosť sa stane radosťou zo stretania sa s jednoduchými ľuďmi, s ktorými budeš žiť, nie z videnia a objavovania krajiny ako takej”. ...
11. Hrôza utrpenia v Getsemany očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... strohé informácie. Videnia bl. A.K.Emmerichovej však do najmeších detailov opisujú túto hrôzostrašnú časť Ježišovho utrpenia... JEŽÍŠ JDE NA HORU OLIVOVOU Když Ježíš s jedenácti apoštoly opouštěl ...
12. Posledná večera očami bl.A.K.Emmerichovej (Zelený Štvrtok)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
V tejto dobe Veľkého týždňa by som vám chcel, misijní priatelia, ponúknuť videnia mystičky bl. Anny Kataríny Emmerichovej, ktorej videnia boli Cirkvou odobrené a schválené. Je to len výber z jej zápiskov ...
13. Biblický ruženec
(Modlitby/Ružence)
... nám Ducha Svätého zoslal 1. Potom vylejem svojho ducha na každé telo a budú prorokovať vaši synovia i vaše dcéry; vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať videnia. (Joel 3,1) 2. Keď prišiel ...
14. Anjeli - ich úrad, nie prirodzenosť (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... sú schopní. Lebo v onom svätom meste, ktorého dokonalosť spočíva v plnom poznaní z videnia všemohúceho Boha, nedávajú sa vlastné mená preto, žeby nebolo možno bez mien poznať ich osoby, ale keď prichádzajú ...
15. Srdce - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... srdce. Sir 30,7 Srdce trpí pri predstavách ako tá, čo pracuje k pôrodu. Ak videnia nemajú svoj pôvod od Najvyššieho, nevenuj im svoje srdce! 7Lebo sny už mnohých uviedli do bludu a došli ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie