Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz veriaci

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... úlohu rozširovania hraníc viery, týkajúcu sa jednotlivých veriacich, ako aj všetkých kresťanských spoločenstiev: „Keďže Boží ľud žije v spoločenstvách – najmä diecéznych a farských – a prostredníctvom ...
2. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... miesta v Biblii povzbudzujú veriacich robiť/nerobiť blížnym to, čo chceme/nechceme, aby robili oni nám. Ak sa však zblízka pozrieme na naše komunity, farnosti, spoločenstvá, vidíme kopec klebiet, ...
3. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... svojich detí. Alebo skôr na týmto životom plače, ako o tom možno čítať z rôznych jej posolstiev a zjavení? Niektorí veriaci namietajú, ba sa dokonca odmietajú modliť Bohorodičné modlitby s tým, že im netreba ...
4. Spoznaj Božie skutky!
(Úvahy/O viere)
... A aby mi moju vieru nič a nik nezobral. Dovolím si tvrdiť, že viera v živote človeka (či už je to veriaci alebo neveriaci) je tak potrebná ako aj vzduch na dýchanie. Ak je človek nedôverčivý, upodozrievavý ...
5. vzDUCH
(Úvahy/O viere)
... a obnov tvárnosť zeme. Príď Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich. A zapáľ v nás oheň svojej lásky.“  ...
6. Poznám Boha?
(Úvahy/O viere)
... rovesníkmi? Pretože ako príde ku skúsenosti s vierou, s Bohom človek, ktorý je neveriaci, pochybujúci, hľadajúci? Áno, Boh si vždy nájde spôsob, ale možno tou skúsenosťou s vierou pre neho som tu práve ...
7. Mesto na Neve
(Listy/Listy misionárov)
... močaristá, neriedko je celá zaplavená. No stačí písať o biedach, treba o ľuďoch. Nehľadiac na neblahé podmienky existencie chrámu, veriaci sú tu veľmi priateľský a farnosť má rodinného ducha. Veď aby ...
... pastieri, rehoľníci, rehoľníčky a všetci veriaci v Krista sa musíme vydať po stopách apoštola Pavla, ktorý bol „väzňom za pohanov” (porov. Ef 3,1), pracoval, trpel a bojoval, aby priniesol pohanom evanjelium ...
Svätí otcovia a veľkí učitelia v homíliách a rečiach, ktoré mávali na sviatok Nanebovzatia Bohorodičky, hovorili o ňom ľudu ako o veci, ktorú veriaci už poznajú a prijímajú. Bližšie ho vysvetľovali a hlbšie ...
... pravoslávnych veriacich, aby chodievali na spoveď i na prijímanie ku pravoslávnym kňazom do svojich kostolov. No Andrej povedal: „Vy chápete, prečo ja do pravoslávneho kostola už nevstúpim ani spovedať ...
11. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... mieste, no predsa len nie na ulici, či na vyschnutej lúke. Tento pohľad je veľmi dôležitý. Ak sa totiž neoslobodíme od predsudkov, ak nezačneme milovať všetkých veriacich v Krista (Christifideles), ako ...
12. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... A čo rodičia? Ako prijali Vaše rozhodnutie, sú veriaci? Cítim, že som mohol byť dobrým otcom rodiny a žiť pre svoju manželku a deti, hoci s chybami, ale predsa. No cítim, že ešte šťastnejším ma chcel ...
13. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... levitov slávnejší, dôstojnosť starších vyššia a pomazanie kňazov svätejšie, lebo tvoj kríž je prameňom každého požehnania a príčinou všetkých milostí. On dáva veriacim silu v slabosti, slávu v potupe, ...
... Ježiš skláňa hlavu, pramení Duch Svätý, prvý plod jeho návratu k Otcovi. V tomto životodarnom výdychu naplnenia cítiť súvislosť s dielom stvorenia, je to vykúpená hodina. Ale aj vzťah k všetkým nám, veriacim ...
15. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... krížom si sa na základe slov samotného Ježiša stala matkou veriacich. (Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami – Aj nad dušami v očistci.)   5.zastavenie – Šimon Cyrenejský (Klaniame sa ti, Kriste, ...
... znečisťujú náš organizmus. Cirkev už dávno zaviedla pôst od mäsa každý piatok. Možno ani nevedela akú veľkú službu človeku robí. Veď dnes už mnohí neveriaci zavádzajú bezmäsité dni - stredu alebo piatok, ...
... svetom temnoty. Zjednocuje svojich učeníkov, ktorí sú ochromení strachom. Otvára pred nami novú nádej života a služby pre jeho prichádzajúce kráľovstvo. Vzkriesený Pán zjednocuje a posilňuje všetkých veriacich. ...
18. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.   Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (V.O.Aleluja) A obnovíš tvárnosť zeme. (V.O.Aleluja)   Modlime sa. Večný Bože, ...
19. Sila modlitby
(Príbehy/Svedectvá)
... nemala som čas v práci mu vysvetľovať význam modlitby a rozmýšľala som, či je veriaci, alebo ako sú na tom. Nespýtala som sa. Na ďalší deň som bola na oddelení pozrieť vlastnú spolusestru a keď som odchádzala ...
20. Vianoce, viem čo oslavujem!?
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... Možno práve preto mnohí ľudia trpia na Vianoce, lebo pociťujú nedostatok základného rozmeru spoločenského života – rodiny. Je úlohou ostatných a zvlášť veriacich, aby nenechávali nikoho prežívať Vianoce ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie