Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz verím

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Malá duchovná zbraň v kocke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... mnou a rob si so mnou a cezo mňa, čo chceš, aj proti mojej vôli! Amen!   Ruženec lásky (ráno alebo večer v uvedomení si Ježišovho objatia a jeho lásky) Na začiatku: Verím, Otče náš, 3x Zdravas, ...
2. Spoznaj Božie skutky!
(Úvahy/O viere)
... nezaslúžený dar. Ale vieru treba zalievať skúsenosťou. Ježiš to vedel, preto povedal, že už keď Jemu a Jeho slovu je tak ťažké uveriť, tak hovorí, že nech mu uveríme kvôli skutkom, ktoré urobil. Ale nielen ...
... že tvoja viera ťa uzdravuje? Ak sa mi nedejú zázraky, znamená to, že neverím? V dnešnom evanjeliu Ježiš hovorí: „Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to robí podobne ...
4. Medveď, poľovník a Boh
(Úvahy/O viere)
... si nesprávny záver, lebo nie je ľudskou bytosťou. Verím, že Boh niekedy robí to isté nám a my to nemôžeme pochopiť o nič lepšie, ako medveď nemohol porozumieť motívom poľovníka. A pritom práve tak, ako ...
... dôverovať. Kiežby sme si vždy boli vedomí, že ty nás neopúšťaš, iba stojíš za nami a čakáš. "Pane, verím, pomôž mojej nevere". Pri tej hre, ten, ktorý chytá nemôže toho, čo stojí pred ním násilím ...
Prvý článok viery... Čo hovorí filozof Kreeft v knihe Kauza viera od L. Strobela o Bohu ako o všemohúcom: „Znamená to, že môže urobiť všetko, čo je zmlysluplné, všetko, čo je možné, všetko, čo ...
7. Hra "na dôveru"
(Úvahy/O viere)
... nad touto hrou, tak mi z toho vyvstali nejaké otázky. Verím, že je tu niekto, kto ma chytá? Verím, že mi niekto kryje chrbát? Dokážem sa hodiť do Božej náruče? Len tak, ako deti pri hre? Ja sa o to pokúsim ...
... to veľa, je to málo? Každý sám najlepšie vie, v čom mu viera pomohla, kam ho priviedla a v čom mu možno priťažila. Boh nám verí, veď sme tu na zemi. A čo my? Veríme Bohu? Sv. Pavol píše: „Spravodlivý ...
9. Preventívna prehliadka
(Úvahy/O viere)
... Prečo verím? Ktoré veci hovoria „pre vieru“ a ktoré „proti viere“. Prajem všetkým požehnaný pôstny čas...  ...
10. Ruženec lásky
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... a ďakujem ti, pretože viem a verím, že si ma vždy miloval takého, aký som bol, čokoľvek som urobil,  že ma práve teraz miluješ takého, aký som, že ma budeš naveky vekov milovať takého aký budem, ...
11. Ozajstní hrdinovia
(Úvahy/O živote)
... niečo opustiť, čo ostaní berú ako samozrejmosť svojho života. Ich modlitba a služba posväcuje svet i všetkých v ňom, aby sme spoločne rástli na Božiu slávu a svoje dobro. Verím, že každý z nás sa snaží ...
12. Súrna a dlhodobá modlitbová prosba
(Listy/Listy misionárov)
... Ako sme už na príklade katolíckeho kostola v Blagovešensku pocítili, Vaša a naša modlitba majú silu,  lebo tam sa ľady pohli. Preto verím, že aj v tomto prípade modlitba urobí svoje, teda Boh, ktorý je ...
... vstúpi do nášho srdca neschopnosť uveriť, že Boh sa stará. Postupne uveríme, že sa jednoducho o nás nestará – veď by sme to videli, veď by urobil, o čo sme ho prosili. A Boh často robí to, čo je skutočne ...
14. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... druhú stranu, ale samým podniknúť prvé kroky. Verím, že Najsvätejšie Srdce Ježišovo nedháňa nikoho, kto Krista nazýva svojím Pánom a Bohom. Preto sa nebudeme ani my navzájom vylučovať, ale priťahovať a hriať ...
15. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... asi tam, no a priateľov by som si zobral so sebou, keby to bolo možné, čo však možné nie je... takže prijímam Jeho vôľu a verím, že mi priateľov nájde On sám, čo sa mu veľmi darí. Tu v Moskve, som prekvapený, ...
... „zostať v ňom“. Pokorný Ježišu, zoči voči skúškam, ktoré preosievajú našu vieru sa cítime zúfalí: ešte neveríme, že tieto naše skúšky už boli tvojimi a pozývaš nás, aby sme nad nimi víťazili spolu s tebou. ...
17. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
... nič. Ale sme predsa spojení s Kristom! V nás žije Boh. Jeho silou sa tiež môžeme zdvihnúť a pokračovať v ceste. Pane Ježišu, veríme, že s Tebou môžeme prekonať i to, čo inak nemožno zvládnuť. Daj, nech ...
... naschvál urobili. Sv. prijímanie je ďalší obrovský prameň dobra, ktoré posilňuje našu dušu nakoľko veríme, že v hostii k nám prichádza sám Boh so všetkými milosťami potrebnými k uzdraveniu našej duše - ...
19. Geniálny plán Boha pre teba
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
... nepochybuj, že Môj plán pre tvoj deň je VŽDY LEPŠÍ, než ten tvoj. Veď mi ver, že vidím všetko, viem všetko a nekonečne milujem teba a všetkých okolo. Nič lepšie naozaj nevymyslíš, synček. JA: Verím, ...
20. Modlitba najšťastnejšieho života
(Modlitby/Pre každý deň)
... verím v dobro v tebe a modlím sa za teba... Nečakaj kým začnú iní, možno všetci i Boh čakajú práve na Teba, začni ty a uvidíš zázraky... :) P. Robert Balek SVD    ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie