Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz večný

Celkom: 48 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Trvalá oslava
(Úvahy/O viere)
... lásky, v ktorej obetoval svojho Syna, aby nik, kto ho nepozná, no žije, ako by v neho veril, mal večný život. Ak ho už však spoznal a neuveril...??? To je otázka na svedkov Víťazstva - Spoluvíťazov, ...
... sa Abrámovi počítala za spravodlivosť -    viera dáva večný život („aby každý, kto verí, mal v ňom večný život“ Jn 3,12) ALE -    viera privádza aj na kríž -    viera privádza aj ku krížu Je ...
... do tohto domu,“ kde sa s Kristom zjavujú a hromadia poklady večných dobier, kde sa ako v zrkadle črtajú prvotiny a obrazy budúcich vekov. Z Reči biskupa Anastáza Sinajského v deň Premenenia Pána  ...
4. Nielen slová - aj skutky! (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Ak pôjdeme hneď za ním, budeme môcť už tu akoby v predsieni nebeského Jeruzalema prežívať tento večný sviatok; ako aj svätí apoštoli išli za svojím vodcom Spasiteľom a boli aj vtedy a sú ešte aj teraz ...
5. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... a tešiť sa na stretnutie vo večnosti s tým, ktorý ma tam predišiel. Ďakujem ti, Pane za vieru v teba a za vieru vo večný život. Modlime sa: Ježišu, zmiluj sa nado mnou a nad mojou rodinou! 13. zastavenie: ...
Načo sa snažiť, načo dávať zo seba toľko, koľko vládzem, keď to iní pošliapu, keď mi to všetci závidia, keď o chvíľu znova pôjdem ďalej, keď nemôžem s týmito svojimi milovanými zostať tak dlho ako to ja ...
... Ježiša Krista slúžiacim spoločenstvom. Tým, že používame naše rozličné dary pre spoločnú službu ľudstvu, stáva sa zjavným jednota v Kristovi. Slávnostný ruženec Modlitba Všemohúci a večný Bože, ...
„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3,16) Milí priatelia misií, milí naši dobrodinci!   V kostolíku Božského ...
9. Vianočné prianie od Misie.sk
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
                        Nech vám narodený Pán sveta a vesmíru oblaží vaše skrehnuté srdcia rosou svojej dobroty ...
10. Vianočné prianie od Misie.sk
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
... si nezahynul ale mal večný život s Ním... Nech vám narodený Pán sveta a vesmíru oblaží vaše skrehnuté srdcia rosou svojej dobroty a lásky, s ktorou zišiel zo slávy nebies do plačlivého údolia zeme, ...
11. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... i mŕtvych. Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.   Vzývanie Ducha Svätého Príď, Duchu Svätý, ...
12. Sme hlinou v majstrovej ruke
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... zo sveta, tam sa už nemôžeme vyznávať ani robiť pokánie. Preto, bratia, večný život dosiahneme, ak budeme plniť Otcovu vôľu, chrániť si telo v čistote a zachovávať Pánove prikázania. Lebo Pán hovorí v ...
13. Premenenie Pána = premenenie učeníkov
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... skutočne bol - večným nekonečný majestátnym Kráľom všetkého.  Dobre vidíme len srdcom, očiam je to hlavné neviditeľné, ako povedal správne Exupéry. Preto je tak veľmi dôležité chrániť svoje srdce ...
14. Kedy byť mučeníkom?
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... alebo neočakávaná, má tiež miesto ako posledná bodka v pozemskom živote. Predsa len väčším darom je pre nás viera, ktorá nám ponúka nový, večný život a skutočné, nekonečné možnosti i dary. Preto v krajných ...
15. "Tak by som sebe daco dal"
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... je hlad po Bohu, pretože jeho cieľom nie je na päť hodín naplniť žalúdok, ale zhromažďovať večný poklad a oslobodiť človeka od všetkých časných priviazaností. Kristus dobre pozná ľudskú prirodzenosť, aj ...
Uuha, tak to je poriadne kafe, ktoré nám dnes Ježiš navaril! Ak verím v Ježiša, mám už večný život. Ale ak neverím, nielen že nemám život teraz ale ho ani nikdy neuzriem... Tak toto je moc! To myslíš vážne, ...
17. Litánie k Božiemu milosrdenstvu
(Modlitby/Litánie)
... Božie, obklopujúce nás zvlášť v hodine smrti, Milosrdenstvo Božie, ktoré nám dávaš večný život, Milosrdenstvo Božie, ktoré nás sprevádzaš v každej chvíli života, Milosrdenstvo Božie, chrániace nás ...
18. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... Syna, aby každý kto v neho verí mal večný život“. Veriť v ukrižovaného Syna znamená „vidieť Otca“; znamená veriť, že vo svete jestvuje láska a že je mocnejšia než akékoľvek zlo, do ktorého je zapletený ...
...  5. Deň Nedeľa – Eucharistia Úvod ako na prvý deň. Čítanie Božieho slova Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. (Jn 6,53) Úvaha „Účast na nedeľnej ...
... sa k nám hriešnym, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme zakúsili Tvoje milosrdenstvo, aby v Tebe, Trojjediný Bože, vždy nachádzali prameň nádeje. Večný Otče, pre bolestné ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie