Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz večné

Celkom: 36 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... kerygma absolútnej a totálnej lásky Boha ku každému človeku, ktorá vyvrcholila v poslaní večného a jednorodeného Syna, Pána Ježiša Krista, ktorý sa nezdráhal prijať na seba úbohosť našej ľudskej prirodzenosti, ...
... Pane, nemôžeme a nechceme odísť, lebo „len ty máš slová večného života“, ty sám si „slovom pravdy“ a tvoj kríž je „jediným kľúčom, ktorý otvára tajomstvá pravdy a života“. „Budeme ťa nasledovať, kamkoľvek ...
3. Krížová cesta pre matky za deti
(Modlitby/Krížové cesty)
... videla svoje deti mŕtve, akoby mali svojím životom dozrievať pre večné zatratenie. 14. zastavenie: Ježiša ukladajú do hrobu Ticho… Smútok… Strach… Čakanie. Aj môj život tak plynie, lebo som matka. ...
4. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... a po čoraz väčšej a plodnejšej láske (porov. 1Kor 12, 31 – 13, 13). Cieľom vzájomne venovanej pozornosti je povzbudzovať sa k čoraz účinnejšej láske v očakávaní večného života v Bohu, teda dňa, keď slnko ...
... nijaké iné stvorenie. Každému z nás Boh vložil do srdca túžbu podobať sa mu viac a viac a viac a nikdy sa neuspokojiť s niečím, čo je menej ako nekonečné, večné v rozmere i v čase, v kvalite či v kvantite. ...
6. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... pre budúce večné šťastie pri pohľade na toľko zničených duší po celom svete kvôli mojej hlúpej nadutosti. 4. Láska nie je popudlivá a nahnevaná ani po dlhom, ťažkom, frustrujúcom dni v kancelárii, ona ...
... to je peklo a tvoja úloha, pre ktorú si bol možno práve ty stvorený a poslaný na tento svet, je aj takýchto "Nepriatelov" zachraňovat pre večné šťastie pri Bohu, pretože aj oni sú tak ako ty krásne obrazy ...
8. Vianočné prianie od Misie.sk
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
... a lásky, kvôli ktorej zišiel zo slávy nebies do plačlivého údolia zeme, aby kvôli nám zomrel ale premohol tak večnú smrť a znovu nás priviedol domov - k svojmu a nášmu Otcovi - k večnému a milosrdnému ...
9. Vianočné prianie od Misie.sk
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
...  aby kvôli nám zomrel na kríži a tak premohol večnú smrť a nás opäť priviedol domov - k svojmu a nášmu Otcovi - k večnému a milosrdnému Bohu... vám zo srdca prajú Misie.sk  ...
10. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.   Ruženec je rozjímavou modlitbou nad najdôležitejšími udalosťami spásy; udalosťami ...
11. Celý svet čaká na Máriinu odpoveď
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... na ktorých bolestne dolieha výrok odsúdenia. Hľa, ponúka sa ti cena nášho vykúpenia; len čo dáš súhlas, budeme oslobodení. Všetkých nás stvorilo večné Božie Slovo, a hľa, umierame; tvoja krátka odpoveď ...
12. Predvianočná novéna
(Modlitby/Novény)
...  Nech zneje sláva Otcovi, tak isto jeho Synovi, spolu aj Duchu Svätému, v Trojici Bohu večnému. Amen.   MEDZISPEV   Plesaj, nebo, a jasaj, zem * plesaním zaznejte, vrchy. Nech hory ...
... Prozreteľnosti, ktorým Boh riadi náš život a naše kroky v pozemskom živote a obracia ich k životu večnému. Amen. Litánie k sv. Jozefovi Otče náš. Zdravas Mária. Svätý Jozef, verne dúfajúci v Boha, ...
14. Pátri z Vietnamu v Čechách
(Rozhovory/S misionármi)
... veci, ktoré je u nás bežne vidieť. Vo Vietname je stanovený limit, koľko kňazov môže byť vysvätených, koľko rehoľných sestier môže zložiť večné sľuby. Pravdou je, že v Českej republike sú Vietnamci ...
... smädmá za Tebou, za pokladom života, za prameňom múdrosti, vedomosti a svetla večného, za povodňou všetkej blaženosti, za plnosťou chrámu Božieho. Nech žiada Teba, duša moja, nech vzdychá k Tebe. Nech ...
16. Modlitba Klementa XI
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... Ťa ako večného dobrodincu, vzývam Ťa ako svojho milostivého ochrancu. Veď ma svojou múdrosťou, ovládaj ma svojou spravodlivosťou, utešuj svojou láskavosťou, chráň ma svojou mocou. Obetujem Ti svoje ...
17. Blázni
(Kázne/Cez rok)
... synov síce pripravila o krátke šťastie, no za to im pomohla otvoriť bránu k večnému šťastiu – naozajstnému bohatstvu. No to bez viery nepochopiť. A veď jedine vierou sa otvára nebo. Niektoré matky sa zbavujú ...
18. Sláva Božieho priateľa (sv. Cyprián)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... radovať s Kristom, že po pozemských mukách a trápeniach dostane večné odmeny?     Ak je pre svetských vojakov slávou, keď sa po premožení nepriateľa vracajú do vlasti ako víťazi, o koľko mohutnejšia ...
19. Bože, ty si naše všetko (sv. opát Kolumbán)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Bratia, poďme za hlasom, ktorým nás život volá k prameňu života. On nie je len prameňom živej vody, ale aj prameňom večného života. Ten istý prameň svetla i zdroj svetla. Lebo od neho je všetko, múdrosť, ...
20. Premenenie Pána = premenenie učeníkov
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... Jeho večnej sláve lásky, ktorá ho vedie až na kríž kvôli večnému šťastiu milovaných, a tak sa prvenstvom služby s Tebou, premieňať viac a viac v Teba - v Lásku, lebo ty si LÁSKA. P. Robert Balek SVD ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie