Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz vatikánskeho

Celkom: 14 nájdených výsledkov.

... aj schopnosťou odovzdávať ju druhým; šíriť ju, žiť ju v láske, svedčiť o nej tým, ktorých stretneme a s ktorými zdieľame cestu života. 2. Päťdesiat rokov od začatia Druhého vatikánskeho koncilu je Rok ...
21. decembra 2007 slovenský program Vatikánskeho rozhlasu oslávil svoje 60. narodeniny. Pri tejto príležitosti navštívlil Misijný dom Matky Božej v Nitre P. Leopold Slaninka SJ, ktorý je vedúcim slovenského ...
... portálu ale aj samotní veriaci všetkých farností Slovenska. Oprávnenosť vzniku takého celonárodného tímu je požiadavka II. vatikánskeho koncilu, aby sa všade zriadili a všemožne napomáhali celonárodné ...
4. Kristus je cieľom ľudských dejín (II.vatikánsky koncil)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec.“ Z pastorálnej konštitúcie Gaudium et spes Druhého vatikánskeho koncilu o Cirkvi v dnešnom svete (Č. 40. 45)    ...
... II. vatikánskeho koncilu, zvlášť Ad Gentes 2, 39, Lumen Gentium 28, Optatam Totius 20, Presbyterorum Ordinis 10. Kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, zasvätení laici, to všetko sú misionári. A v roku 1949, dekrétom ...
... lásky ale kde sa láska vzťahuje aj na blížneho. Veď milovať blížneho znamená milovať Boha." V pastorálnej konštitúcii Druhého vatikánskeho koncilu Gaudium et spes, je zdôraznený spoločenský ráz ľudského ...
... nám jej slová vstupujú do duše a k nám sa prihovárajú. Chcel by som však upriamiť svoju pozornosť iba na dve skutočnosti z jej posolstva, ktoré nachádzajú odozvu v dokumentoch Druhého vatikánskeho koncilu. ...
... nám poskytujú už dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu, najmä Konštitúcia o Cirkvi v súčasnom svete, Dekrét o ekumenizme, Deklarácia o náboženskej slobode, Dekrét o misijnej činnosti Cirkvi, Dekrét o ...
... krásu, aby človek svoju moc používal, ale nezneužíval, aby objavoval tajomstvá a rozvíjal možnosti. Pastorálna konštitúcia Druhého vatikánskeho koncilu Gaudium et spes vyhlasuje: ,Človek je stvorený na ...
10. Zdokonalenie Kristovým krížom (Gaudium et Spes)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Gaudium et spes Druhého vatikánskeho koncilu o Cirkvi v dnešnom svete (Č. 37-38)  ...
11. Smelo zvestovať Kristovo tajomstvo
(Misie/Dokumenty o misiách)
... silu a odvahu spoznať, že v mnohých skúškach súženia a v krajnej chudobe je veľká radosť. Z dekrétu Ad gentes Druhého vatikánskeho koncilu o misijnej činnosti Cirkvi (Č. 23-24)    ...
... chudobným, chorým a všetkým trpiacim, ktoré konciloví otcovia adresovali svetu na záver Druhého vatikánskeho koncilu: „Vy všetci, ktorí najviac pociťujete ťarchu kríža,“ – hovoria – „vy, ktorí plačete... ...
13. Kto bude spasený? (Lumen Gentium)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... konštitúcie Lumen gentium Druhého vatikánskeho koncilu o Cirkvi (Č. 2. 16)    ...
14. Dominik a Paul o Číne
(Rozhovory/S misionármi)
... uznesenia II. vatikánskeho koncilu. Zaberie to určite veľa času kým sa zmení myslenie a mentalita v tomto bode. A toto určite ovplyvní aj seminaristov. A tiež aj stará spiritualita ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie