Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz vďaky

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Dvojaký príchod Ježiša Krista
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... veku triezvo, spravodlivo a nábožne, a tak očakávali blaženú nádej a zjavenie slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista.“ Vidíš, ako vyjadril prvý príchod, za ktorý vzdáva vďaky, i druhý, ktorý ...
2. Nádej v Blagoveščensku
(Listy/Listy misionárov)
... Lukiánu, i patriarchu Kirilovi, nielen ako znak vďaky, ale aj úprimnej prosby za nich v ich horlivej službe pastierov Božej Cirkvi.  ...
... môže byť darovaná Otcovi nielen ako prosba ale aj ako vďakyvzdanie za čokoľvek, kohokoľvek, ako oslava jeho lásky, milosrdenstva voči nám... P. Robert Balek SVD    ...
4. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... dobre spať. Každý deň sa modlí ruženec a snaží sa chodiť do kostola. Jej vďaky nemali konca kraja. A tak nech aj tento ťažký životný príbeh je na poučenie pre všetkých a zároveň povzbudením, k dôvere, ...
... vďaky „Ó, Ježišu, večný Bože, ďakujem Ti za Tvoje nespočetné milosti a dobrodenia. Nech každý úder môjho srdca je novým chválospevom vďakyvzdávania Tebe, Bože. Pane, každá kvapka mojej krvi nech obieha ...
6. Nasýtim sa, keď sa zjaví tvoja sláva (sv. Tomáš Akvinský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... no potom z tváre do tváre.“ Spočíva aj v najvyššej chvále, ako hovorí Prorok: „Zjaví sa tam radosť a veselosť, vzdávanie vďaky a piesne oslavné.“ Ďalej v dokonalom nasýtení túžby, lebo tam bude mať ...
7. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... sme skutočne z hĺbky srdca uverili, že Ty si Boží Syn, ktorý prišiel, aby nás zachránil pred večnou smrťou a že my sme poslaní túto radostnú zvesť hlásať celému svetu. 5.    Vďaky Budeme spoločne odpovedať: ...
... alebo v skupine, aby každý člen uznal, obdivoval a uskutočňoval Boží plán milosrdenstva na spásu celého ľudstva. V meditácii a modlitbe vzdávať vďaky, „veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného ...
... rána pri mojom vďakyvzdávaní mi Ježiš dal jednoduchý prostriedok, ako splniť moju misiu. Dal mi pochopiť slová Veľpiesne: Tiahni ma, pobežíme za vôňou tvojich olejov. Ó, Ježišu, netreba teda povedať: Keď ...
10. Cesta duchovného detstva II. Pokora
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... Pokora a priznanie Božích darov vyžaduje od nás neustále vzdávanie vďaky Bohu za ne." - "Byť pokorný a malý znamená pre Teréziu priznať si, že nič nezávisí odo mňa, ale všetko mám očakávať od Neho. Znamená ...
11. Cesta duchovného detstva V. Láska
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... Pozrime sa na sestry bosé karmelitánky. Žijú v klauzúre, obetujú sa, mlčia, ich život sa úplne sústreďuje na vzdávanie vďaky v liturgii samému Bohu. Láska, o ktorej chceme hovoriť, je plnosťou kresťanského ...
... (už sedem rokov) pri svojich rozjímaniach i vďakyvzdávaniach. Lenže ja nezúfam... Myslím si, že malé deti sa páčia svojim rodičom, keď spia aj keď sú prebudené. Myslím na to, že lekári uspávajú svojich ...
13. O očistci II (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... nevieme. Možno, že iným dušiam to je známe, mne však nie! Nedávno ste mali dobrú myšlienku, keď ste ma pri vďakyvzdávaní pozvala, aby som sa klaňala Ježišovi vo Vašej duši! Keby ste to boli už skôr ...
14. O očistci III (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... Nech každé ráno patrí Váš prvý pohľad Ježišovi. Vaša prvá myšlienka, prvé slovo, nech je Ježišove, nech je to slovo vďaky a lásky! Vložte u päty oltára svoje srdce do Jeho Srdca na celý deň. Nech ...
... sa musí oveľa viac snažiť ako ona, ktorá to robí automaticky. Elena od tej doby začala ešte viac vnímať Mirkovu vieru a viac ho „nepucovala“. BaS, všetko máme od Boha zadarmo, ale z vďaky za tieto dary ...
16. Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk (sv. Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... vzdávať vďaky. A tak kde som ja, tam ste aj vy; a kde ste vy, tam som zasa ja. Sme jedno telo. Ani telo od hlavy ani hlavu od tela nemožno oddeliť. Miestom sme vzdialení, ale láska nás spája. Ani smrť ...
... a folklór. Svojou všestrannou činnosťou sa zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti moderných dejín našej obce. V roku 2001 mu bolo, ako výraz uznania a úprimnej vďaky za vykonanú prácu, udelené Čestné ...
18. Výroky Otcov púšte - 4
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... ”Požehnaný, kto znáša ťažkosti so vďakyvzdávaním.” Abba Jakub povedal: ”Ako lampa osvetľuje tmavú miestnosť, tak Božia bázeň osvecuje ľudské srdce, keď vnikne doň, a učí ho všetkým cnostiam a príkazom ...
19. Výroky Otcov púšte - 3
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... Ako sa nemáme bez prestania radovať my, ktorí sme boli uznaní za hodných takej veľkej nádeje, ak nás apoštol vyzýva: Modlite sa bez prestania, pri všetkom vzdávajte vďaky?” O láske Abba Pimen povedal: ...
20. Otcovia púšte - 1
(Myšlienky/Myšlienky)
... prikázanie.” Abba Teodor z Fermu ”Obmedzenie potravy umŕtvuje telo mnícha.” Abba Teodor. Iný starec povedal: ”Bdenia ho umŕtvujú ešte viac.” ”Požehnaný, kto znáša ťažkosti so vďakyvzdávaním.” Abba ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie