Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz utrpenia

Celkom: 49 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... Áno. Miesto bez utrpenia? Áno. Ale takisto by to bol svet bez lásky, ktorá je najvyššou hodnotou vo vesmíre. A toto najvyššie dobro by nikdy nemohlo byť zakúsené. Skutočná láska – naša láska k Bohu a naša ...
2. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... utrpenia svojím utrpením z lásky k nemu, pripojila sa k Jeho utrpeniu a tak podľa slov sv. Pavla dopĺňala svojím utrpením matky na svojom tele to, chýbalo Kristovmu utrpeniu, v zmysle budúceho tajomného ...
... podobách; je to hodina utrpenia tvojej Cirkvi a celého ľudstva. Je to hodina temnôt, keď sa otriasajú základy zeme a človek, „odrobinka tvojho stvorenstva“ v nej stoná a trpí: keď sa rôzne pretvárky a ...
4. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... hluché k volaniu chudobného. Práve naopak, pokora srdca a osobná skúsenosť utrpenia môžu byť vnútornými zdrojmi vzbudzovania súcitu a empatie: „Spravodlivý sa zaujíma o právo bedárov, bezbožník nemá (pre ...
5. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
... Aktívne slobodné prijatie utrpenia dáva pokoj. Nauč nás, Pane, pochopiť, že len slobodný súhlas k Božej vôli nám dá silu niesť kríž.   VIII. Pán Ježiš napomína plačúce ženy Máme okolo seba mnoho ...
6. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... práve utrpenie nám všetkým ako jediné mohlo priniesť a aj prinieslo spásu. Ak utekáš od utrpenia, nikdy nedokonáš poriadne ani jedno svoje dobré dielo, pretože každé dobro sa dosahuje aj za cenu bolestí, ...
7. Pán zjavuje svoju slávu (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
...  Vravel to ten istý Pán, keď hovoril o svojom príchode v sláve: „Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca.“ A svätý apoštol Pavol dosvedčuje to isté: „Myslím, že utrpenia tohto ...
8. Sláva Božieho priateľa (sv. Cyprián)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.“ Kto by sa teda neusiloval všetkými spôsobmi dosiahnuť takú slávu, že sa stane Božím priateľom, že sa bude hneď ...
... úmysel, teší ho táto prejavená láska a udeľuje toľko milostí, ktoré tomu zodpovedajú. Teda nezameniteľným prvkom pri obetovaní čohokoľvek – nielen svojho utrpenia, či modlitieb ale aj sv. omše je naša ...
10. Premenenie Pána = premenenie učeníkov
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... zohaveniu tela Ježiša počas blížiaceho sa utrpenia, pomohol ich srdciam a aj ich očiam nahliadnuť za škrupinku svojho tela, svojej ľudskej prirodzenosti - na to, čo sa ukrývalo v Ňom, v jeho vnútri, kým ...
11. Litánie k Božiemu milosrdenstvu
(Modlitby/Litánie)
... O vlastných utrpeniach budem mlčať. Nech si Tvoje milosrdenstvo odpočinie vo mne, ó, Pane môj... Ó, Ježišu môj, premeň ma na seba, lebo Ty môžeš všetko" (Den. 163).   Modlitba sv. Sestry Faustíny ...
12. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... a v duchu viery prežívajú tajomstvo svojho utrpenia. Zomierajúcim a dušiam trpiacim v očistci otvor brány neba. Spievame: Kriste uslyš nás, Kriste vyslyš nás (alebo iné vhodné prosebné zvolanie) N. ...
... list o kresťanskom zmysle ľudského utrpenia.) Ďalej ako na prvý deň.   9. Deň V živote aj po smrti som - Totus Tuus Úvod ako na prvý deň. Čítanie Božieho slova "Už nežijem ja, ale vo mne ...
14. Večná túžba po milovanom
(Biblia/Meditácie)
... no zmysluplného životdarujúceho utrpenia. Má zmysel trpieť... ale len trpieť z lásky a pre lásku... A takýto život bude raz víťaznou trofejou v tvojich rukách po celú večnosť, kým ostatní budú popri tebe ...
15. Úvaha nad zahaleným krížom
(Biblia/Meditácie)
... kríž či už osobný alebo ten Ježišov dennodenne. Ale ako keby nám Cirkev ponúkala týchto 12 dní na to, aby sme sa zamysleli ďalej nad významom Ježišovho utrpenia. Ďalej ako len zamerať pohľad na kríž. Kríž ...
... Boha a jeho posilu, ich vzťah bude rásť v láske viac a viac cez problémy, utrpenia, krásne chvíle aj tie ťažšie a v tejto stále dozrievajúcej láske budú vychovávané aj ich deti, ktoré pre nich nikdy nebudú ...
17. Sv. Cyrila a Metoda
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... pohodlie a vydať sa na neistú cestu? Či sa hanbíme za to, že sme kresťania a robíme, či veríme veci, ktoré svet už dávno poslal do zabudnutia? Možno sa bojíme utrpenia, čo je pochopiteľné, ale môžeme mať ...
18. Ten, čo miluje človeka, stal sa človekom (sv. Prokl)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... človekom, aby naše utrpenia urobil svojimi, aby sme sa mohli stať adoptovanými deťmi a aby nám pomohol do kráľovstva, ktorého hodnými nech nás urobí milosť a milosrdenstvo Pána Ježiša Krista. Jemu s Otcom ...
19. Vždy upriamená na Boha (o sv. Hedvige)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... súženia, a preto sa celá vystavila vodám utrpenia a svoje telo stále bez ľútosti morila mnohými bičmi umŕtvovania. Každý deň sa vysilovala takými pôstmi a odriekaním, že sa mnohí divili, ako mohla taká ...
20. Sláva víťaza pripravená (sv. Cyprián)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.“ Kto by sa teda neusiloval všetkými spôsobmi dosiahnuť takú slávu, že sa stane Božím priateľom, že sa bude hneď ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie