Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz učeníci

Celkom: 46 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... kresťanmi. Ohlasovanie evanjelia je súčasťou toho, že sme Kristovi učeníci, a je to trvalá úloha, ktorá oduševňuje celý život Cirkvi. „Misijný elán je jasným znamením zrelosti cirkevného spoločenstva” ...
...  Ježiš poslal učeníkov ohlasovať zmŕtvychvstanie. A čo prináša Zmŕtvychvstalý? Keď prichádza cez zatvorené dvere a zjavuje sa učeníkom, hovorí: POKOJ vám. Z Jeho rán vyteká LÁSKA a učeníci sa ZARADOVALI. ...
3. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... ti – Lebo si svojím krížom vykúpil svet.) Pánovi učeníci zjednotení v Kristovi skrze Eucharistiu žijú v spoločenstve, ktoré ich spája navzájom ako údy jedného tela. To značí, že ten druhý ku mne patrí ...
4. Žijem vnútri Biblie
(Zážitky/Dobrovoľníkov)
... k nebu, dobrorečil nad nimi, lámal ich a dával svojim učeníkom a učeníci zástupom.”   Čo sa tak asi hnalo mysľou učeníkov, keď každý z nich kráčal s pár kúskami chleba a jeden či dvoma kúskami ryby ...
5. Skutočná sláva
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... ale ani pýšiť sa, pretože jedinou, no pritom najväčšou ich zásluhou, bola oddanosť. Kristus je majster, oni jeho učeníci. Takýto prístup k učeníctvu nie je vyhradený len hrdinom, ktorí sa akoby už bez ...
6. Spásonosná hanba horkých sĺz
(Biblia/Meditácie)
... už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: "Deti, máte niečo na jedenie?" Odpovedali mu: "Nemáme." On im povedal: "Spustite sieť z pravej strany lode ...
... tak, ako sa im podarilo oklamať aj dnešných Emauzských učeníkov. Tak ako to krásne vyjadril aj Exupéry: "Skutočne vidíme iba srdcom... to podstatné je očiam neviditeľné..." Veď keby aj Emauzskí učeníci ...
8. Sklamanie a nesplnené sny
(Úvahy/Meditácie na každý deň)
... opúšťajú miesta spojené s neúspechu, a utekajú za novým šťastím, v nádeji, že ho tentokrát nájdu. Druhú cestu si vybrali aj dvaja Emauzskí učeníci. Predchádzajúce udalosti ich hlboko zdrvili. Toľko ...
9. Ty si Peter-Skala (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... učeníci povedať, čo si myslia oni, prvý vyznáva Pána ten, ktorý je prvý v apoštolskej hodnosti. Hovorí: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ A Ježiš mu odpovedá: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ...
10. Lebo ty si zomrel za mňa (sv. Ján de Brébeuf)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Dva dni som nepretržite pociťoval veľkú túžbu po mučeníctve a žiadal som si znášať všetky muky, ktoré vytrpeli mučeníci. Čím sa ti môžem odplatiť, Ježišu, môj Pán a môj Spasiteľ, za všetky dobrodenia, ...
11. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... Veď oni, „borátenka“, ani nevedia, na čo sa narodili a prečo žijú na tejto zemi. Učeníci Pána Ježiša sa na nich obracajú slovami: „Dobrotivý Pán Boh vás z lásky stvoril a chce, aby ste ho poznali a tiež ...
... apoštoli by nehlásali Evanjelium, mučeníci by sa zdráhali prelievať svoju krv… Pochopila som, že Láska obsahuje všetky povolania, že Láska je všetko, že zahŕňa všetky časy a všetky miesta… slovom, že je ...
... všetkých, ktorí ho počúvajú a nasledujú. Keď ho učeníci prosili, aby ich naučil modliť sa, ponúkol im modlitbu ´Otče náš´ so slovami: Vy sa budete modliť takto... Dáva praktický návod, ako sa má učeník ...
... Pochopila som, že Cirkev má Srdce a že toto Srdce horí láskou. Pochopila som, že iba láska udržuje údy Cirkvi v činnosti, že keby láska vyhasla, apoštoli by nehlásali evanjelium, mučeníci by sa zdráhali ...
... tajomstva. Všetci, ktorí stretli vzkrieseného Pána, cítili potrebu oznámiť to druhým, tak ako to urobili učeníci z Emauz. Tí, keď spoznali Pána pri lámaní chleba, „ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa ...
16. Zvonka boje, vnútri úzkosti (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... náš údel.“ O iných sa bál pri vlastnom utrpení, aby učeníci neodmietli vyznávať vieru, keď sa dozvedia, že bol zbičovaný pre vieru. Aká nesmierna láska! Nedbá, že sám trpí, a stará sa, aby učeníci nepodľahli ...
17. Láska je mocná ako smrť (sv. Jana Františka)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... lebo „láska je mocná ako smrť“. A mučeníci lásky tisíc ráz viac trpia, ak ostávajú nažive, aby mohli plniť Božiu vôľu, ako keby mali dať tisíc životov, aby vydali svedectvo viere, láske a vernosti.“ Z ...
18. Utrpenie pre Krista predchuť budúcej útechy (Origenes)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Kristovi mučeníci s Kristom odzbrojujú kniežatstvá a mocnosti a s Kristom nad nimi triumfujú; aby mali podiel aj na tom, čo utrpením statočne vydobyl, keď mali účasť na jeho utrpeniach. A ktorý iný je ...
19. Potreba Tešiteľa (sv. Cyril Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... veci k pohľadu iba na to, čo je v nebesiach, a od zbabelej ustrašenosti k odvážnej a ušľachtilej sile ducha. A naozaj niet pochybnosti, že učeníci boli takí rozhodní a takí posilnení Duchom, že ich nepremohli ...
20. Medzi zmŕtvychvstaním a nanebovstúpením (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ako sa naozaj narodil, trpel a umrel. A preto sa svätí apoštoli a všetci učeníci, ktorí boli smrťou na kríži naplašení a vo viere v zmŕtvychvstanie neistí, tak posilnili jasnou pravdou, že sa pri Pánovom ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie