Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz trpezlivosť

Celkom: 36 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Malá duchovná zbraň v kocke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... milosrdenstvom, pokojom, radosťou a šťastím, vierou a dôverou v Teba, nádejou, pokorou, poslušnosťou, odvahou, sebaobetovaním, trpezlivosťou, múdrosťou ... (doplň to, čo cítiš, že potrebu-ješ pre svoju ...
... aby nás naučil trpezlivosti“. Pokorný Ježišu, v nespravodlivostiach a ťažkostiach nášho života nevieme vytrvať s trpezlivosťou. Často si ako znamenie tvojej prítomnosti žiadame, aby si nás oslobodil o ...
3. Krížová cesta pre matky za deti
(Modlitby/Krížové cesty)
... pastierom celej tvojej Cirkvi. Daj mu múdrosť a prezieravosť, pokoru a nádej, trpezlivosť a zdravie, aby podporovaný úprimnými radcami, vernými biskupmi a kňazmi viedol tvoj ľud ku spáse. Zdroj: velkanoc.tuomatu.com ...
4. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... dňoch, ktoré nás vedú k Veľkej noci Vzkriesenia, môžeme nájsť novú odvahu prijať s trpezlivosťou a vierou každú ťažkosť, bolesť a skúšku – vo vedomí toho, že Boh dá z temnôt povstať novému dňu. A ak sme ...
... jedlami, ktoré ju zanášajú viac a viac škodiacimi prvkami, ktoré ju postupne oslabujú a ona je potom veľmi náchylná k chorobám duše ako je náladovosť, netrpezlivosť, posudzovanie, odsudzovanie, ohováranie, ...
6. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... nachádzať a rozvíjať ako len vládzu, aby v nich viac a viac videla krásu, ktorá bola do nich Tvorcom vložená. Láske nikdy nedôjde trpezlivosť, ani s tými, čo sú pozadu a len zdržujú, lebo chápe, že ona ...
... sústredíme na trpezlivé očakávanie na Pána. Každá zmena vyžaduje vytrvalosť a trpezlivosť. Modlitba k Bohu za akúkoľvek premenu je taktiež skutkom viery a dôvery v jeho zasľúbenia. Takéto očakávanie na ...
8. Modlitba Klementa XI
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... chrániť, nepriateľom odpúšťať. Nech telesné žiadosti premáham prísnosťou, skúposť štedrosťou, hnev vľúdnosťou, vlažnosť zbožnosťou. Daj mi múdrosť v rozhodovaní, vytrvalosť v nebezpečenstve, trpezlivosť ...
... do tvojej duše pokoj? Je veľa spôsobov, ako to urobiť, ale ktoré z nich sú tie tvoje priamo pre tvoju dušu? Ako posilňuješ svoju trpezlivosť, schopnosť sa obetovať, odpúšťať, milovať aj tých, ktorých je ...
... kráľovstvo je spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.“ (Rim 14,17) A môžeme dodať láska, múdrosť, milosrdenstvo, odvaha, trpezlivosť... atď. Proste všetko, čo vychádza z pravej lásky. Prečo? Pretože ...
11. Malá duchovná zbraň pre teba...
(Modlitby/Pre každý deň)
... s ním. 2. Pozvanie Ducha Svätého do tvojho srdca s jeho darmi - pokojom, láskou, trpezlivosťou... a podriadenie sa mu vo všetkom. 3. Objatie Ježiša a uzdravenie skrze Jeho lásku... 4. Odpustenie ...
12. Rozhodovanie
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... koncov pomáha oslobodiť sa od seba a svojich predstáv, robí nás slobodnými od sklamania, rozmnožuje trpezlivosť a pokoru. No nakoniec dáva radosť, že Boh si nás vybral a tvorí cez nás divy. Priznám sa, ...
... vylúpnuté, alebo oslepené, alebo tak strašne zakalené, že akokoľvek by sa snažilo, proste to neuvidí. A akokoľvek by sa snažil žiť Božie kráľovstvo - teda "pokoj, lásku, miernosť, trpezlivosť... atď v ...
14. Krížová cesta detí z ulice
(Modlitby/Krížové cesty)
... na nich záleží. Ježišu, daj trpezlivosť a svätosť všetkým, ktorí s takýmito deťmi pracujú. Ježišu, ktorého ukladajú do hrobu, zachráň deti ulice. Centrum pre chlapcov z ulice - Bosco Boys, Nairobi, ...
15. Ponorený v mori tvojho milosrdenstva (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... samo nešťastie je tvrdé a trpezlivosť troskotá. Či nie „je“ bez prestania „skúškou život človeka na zemi“? A celá moja nádej je iba v tvojom veľkom milosrdenstve.   Z Vyznaní svätého biskupa ...
16. Afrika ťa prekvapí
(Zážitky/Dobrovoľníkov)
... hundrajúci na svojej “púšti” a vykladajúci Bohu každý deň, čo všetko mi chýba, čo potrebujem, aké ťažké to je atď., atď., atď. Našťastie pre mňa On má so mnou trpezlivosť a znova a znova mi ukazuje ako ...
17. Vždy som pracoval s láskou (sv. Ján Bosco)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... tejto veľkej pravde! Ľahšie je vzplanúť hnevom ako niečo zniesť, ľahšie je chlapcovi pohroziť ako presvedčiť ho. Ba poviem, že je pre našu netrpezlivosť a pýchu pohodlnejšie zanovitých trestať ako ich ...
... Skôr ide o duchovné rady a vedenie, ktoré sa okrem kňazov týka aj všetkým veriacich, spolupútnikov. Celý proces si vyžaduje dve základné čnosti: trpezlivosť a dôveru. Človek ponorený do okultizmu si nemusí ...
19. Sme stvorení pre milovanie...
(Rozhovory/S misionármi)
... zvládnuť? Prijímajú to ľudia s pokorou a trpezlivosťou? Vzdialenosti sú naozaj veľké. Dedinka vzdialená 150 kilometrov je podľa ruských meradiel blízučko – čoby kameňom dohodil. Cestovanie do jedného ...
20. Tajomstvo duší v očistci II (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
... bolesti obetujeme a prijímame s trpezlivosťou a skromnosťou, tak aj celkom malé obety, čo ponúkame, môžu mať neslýchanú moc v pomoci dušiam. Najlepšie je spojiť naše utrpenie s utrpením Ježiša a zveriť ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie