Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz symbol

Celkom: 48 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Trvalá oslava
(Úvahy/O viere)
... a potom aj ostatných štyridsať dva. Tak sa nám v Cirkvi páči oslavovať, že nám nestačí jeden víkend, alebo je PASCHA viac ako len o symboloch, hoc aj kresťanských? Ak by sme boli ochotný viac hovoriť, ...
... deň a hrob bol blízko.“ Záhrada, symbol života s jeho farbami, prijíma tajomstvo stvoreného a vykúpeného človeka. Do záhrady Boh umiestnil svoje stvorenie a odtiaľ ho vyhnal po jeho páde. V záhrade sa ...
3. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
Cirkev nazýva obdobie, do ktorého sme vstúpili, slovom, ktoré sa pre liturgiu stalo priam typickým – „Quadragesima“ je teda čas štyridsiatich dní. Štyridsiatka je symbolické číslo, ktoré sa v Starom i ...
... zasnúbili práve na Štedrý večer v rakúskom Meyres. Vianoce im pripomínali ich rozhodnutie spojiť svoje životy, Vianoce boli pre nich symbolom manželstva a rodiny. Tajomstvo Vianoc spojili s dejinami svojich ...
5. Vianoce v Bolívii
(Zážitky/Misionárov)
... obyvateľov Altiplana, vždy naplnený radosťou očakávania ako symbol požehnania... Počas štvorstoročnej koloniálnej evanjelizácie, čo-to z kresťanstva preniklo do myslenia obyčajných ľudí a prevzalo svoju ...
6. „Nemať nič a byť bohatý?!“
(Listy/Listy misionárov)
... Tá relikvia bola umiestnená v kríži, ktorý akoby držal v rukách. Myslím dosť symbolické pre tieto časy tu v Mexicu, čo sa týka viery. No ale, keď sa vrátim v čase asi tak k júnu, tak po skončení môjho ...
... chápania jej symbolov, ohľadom histórie jednotlivých častí liturgie a vysluhovania sviatostí, liturgického obdobia a sviatkov, jednoducho všetkého, čo patrí k liturgike ako takej. Modlitbová pomoc Veľmi ...
... drsný a bojovný, Jupitera ako riadiaci a pod. Karty, chiromantia,  numerológia Karty - Techniku predpovedania budúcnosti používali už starí Rimania v vide kamenných tabličiek so symbolmi. Neskôr sa ...
... smrť.“ (Kameň mudrcov, str. 137 angl. verzia) 2. okultistické symboly a praktiky– sprevádzajú príbeh od samého začiatku. Vo filmovej verzii sa na scéne objavuje symbol Marylina v osobe riaditeľa Dumbledora ...
... aktivizovať prírodné sily, aby sa prejavili v plnej svojej moci, a tak poslúžili človeku podľa jeho konkrétnej vôle. Dôležitými pri mágii boli rôzne symboly, ako základné pomôcky. Takými boli amulety, ...
11. Tajomstvo duší v očistci II (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
... : Áno, ale iba symbolickým spôsobom. Spôsobuje to väčšie bolesti v duši. Sestra Emmanuela : Prichádza Ježiš osobne do očistca ? Mária Simma : Nikdy mi to žiadna duša nepovedala. Do očistca prichádza ...
... svojej podobe pretrvali či už symbolmi, alebo tradičnými zvykmi až do dnešných čias (napr. pálenie Moreny a fašiangové maškary spojené s vítaním jari). Prvotná snaha o vykorenenie týchto povier sa na výzvu ...
... úlohy sa ho duch zrieka. Katechizmus Katolíckej Cirkvi však tvrdí, že: „Ľudská osoba, stvorená na obraz Boží, je bytím zároveň telesným i duchovným. Biblické rozprávanie vyjadruje túto skutočnosť symbolickou ...
... hľadá skôr mystické a symbolické vyjadrenia, než doktríny; historický synkretizmus európskeho kresťanstva, judaizmu a islamu, ktorý v sebe oživoval grécku uzavretú filozofiu a prejavoval sa rôznymi formami: ...
... sviatky do chrámov, nosia náboženské symboly a pod., no často iba ako amulety, alebo relikty rodinnej tradície. Výsledkom je celkový odpad nasledujúcich generácií od viery a duchovná prázdnota. Znova pripomíname, ...
16. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... aby sa vrátili k Pánu Ježišovi a jeho Cirkvi. Tretí desiatok: Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého. Biela svieca symbolizuje Európu. Prosme Svätého Ducha, aby naše horiace srdcia podnecoval k pomoci tým, ...
... na svojom tele veľký kríž, znamená, že si veriaci, že kríž je pre teba symbolom lásky, zmierenia, spásy, záchrany. Nielen tam, kde si sám, ale aj tam, kde sa na teba pozerajú iní okolo – veriaci, či ...
... svoju farbu, symbolizujúcu daný kontinent: zelená – Afrika biela – Európa žltá – Ázia modrá - Austrália a Oceánia červená – Amerika Jedna z možností misijného ruženca je v tomto článku: ...
19. Sv. František
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
    Sv. Františka poznáme predovšetkým ako symbol chudoby. Ale to nie je všetko, v čom vynikal. Jeho osobu zdobí viacero čností, ktorými Boh obdaril jeho otvorené srdce. Priamo popri chudobe ...
... Hovorím bežia a neodpočívajú". Jej aktivitu symbolizovalo tzv. hádzanie kvetov, čiže aktívne úkony lásky k blížnemu. (por. Rkp. B 4r-v) Nejde však o svätosť žiariacu veľkosťou skutkov, ale o kvalitu lásky ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie