Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz svetla

Celkom: 45 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Svetlo
(Úvahy/O Advente)
... pribúda. Ale mám niekedy pocit, že v našich srdciach, v životoch rok čo rok toho svetla ubúda. Čo je to svetlo v nás? S miech V iera E ntuziazmus T rpezlivosť L áska O chota Každý ...
... teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista; a o telo ...
3. Všetko najlepšie...
(Úvahy/O Advente)
... Otca, na zdroj Svetla, na Počiatok a Koniec na JA Som... Otec nechce, aby zahynul, čo len jediný.... A čo my? Nehynú ľudia okolo nás pod gilotínou našej neprajnosti? Skoro každé blahoželanie (k narodeninám, ...
4. O radosti...
(Úvahy/O Advente)
Urobil si dnes niekomu už radosť? Vydali sme sa na cestu spoznávania Svetla – spoznávanie obrazu, akým máme byť a v dnešnom evanjeliu Ježiš urobil mnohým radosť. Veď „prichádzali k nemu celé zástupy, ...
5. Čo dokáže reflexný pásik
(Úvahy/O Advente)
... A viete veľmi dobre, aké je to nebezpečné a nepríjemné, keď neosvetleného chodca zbadáme na poslednú chvíľu. A čo my? Sme schopní odrazu svetlaSvetla, keď si na nás niekto „posvieti“? Alebo sú reflexné ...
... zdôvodňovali jeho zmysel a podstatu a najmä do jasnejšieho svetla stavali, že sa týmto sviatkom nepripomína iba to, že mŕtve telo preblahoslavenej Panny Márie nepodľahlo nijakému porušeniu, ale aj jej ...
7. Čarovné chvíle misie v Nyumbane
(Zážitky/Misionárov)
... blkoce ohník a kŕmi sa z dlhých suchých konárov, ktoré pritom štedro čmudia. Oblizuje veľkú starú plechovicu plnú mútnej horkastej vody a poskytuje aspoň trochu svetla celej rodine, usadenej po obvode ...
8. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... boli verní Ježišovi a nasledovali ho na ceste Kríža, potom nám žiarivý Boží svet – svet svetla, pravdy a radosti – bude znovu darovaný: bude to nový úsvit stvorený samotným Bohom. (Ukrižovaný Ježišu, ...
... s dielom Ducha na zjednocovaní kresťanov. Ruženec svetla Modlitba Verný Bože, tvoje slovo je pravdivé v každom čase. Daj nám takú trpezlivosť a dôveru v tvoju nemennú lásku, akú mal Ježiš. Osvieť ...
10. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha ...
11. Predvianočná novéna
(Modlitby/Novény)
... večného Svetla a Slnko spravodlivosti. Príď a osvieť tých, * čo sedia v temnotách a v tieni smrti.   22. decembra Ó, vytúžený Kráľ' národov, uholný kameň, * čo z dvoch utváraš jeden ľud. Príď ...
... svetla a pokoja. Zverujeme ti všetkých, ktorí sa blížia ku koncu svojho pozemského putovania. Nech šťastne odídu z tohto sveta v prítomnosti Ježiša, Márie i teba, svätý Jozef – patrón umierajúcich! Litánie ...
... smädmá za Tebou, za pokladom života, za prameňom múdrosti, vedomosti a svetla večného, za povodňou všetkej blaženosti, za plnosťou chrámu Božieho. Nech žiada Teba, duša moja, nech vzdychá k Tebe. Nech ...
14. Dvojaký príchod Ježiša Krista
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ležal v jasliach zavinutý do plienok, pri druhom sa zahalí do svetla ako do rúcha. Pri prvom vzal na seba kríž, zahrnutý potupou, druhý raz príde oslávený, obklopený zástupmi anjelov.  Preto sa nezastavme ...
15. Bože, ty si naše všetko (sv. opát Kolumbán)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Bratia, poďme za hlasom, ktorým nás život volá k prameňu života. On nie je len prameňom živej vody, ale aj prameňom večného života. Ten istý prameň svetla i zdroj svetla. Lebo od neho je všetko, múdrosť, ...
16. Malá duchovná zbraň pre teba...
(Modlitby/Pre každý deň)
... - lebo aj On ťa miluje a vždy miloval." A potom posledný krát zo srdca obijmi toho človeka a odovzdaj ho do rúk Ježiša, nech ho On vovedie do svojho svetla a naďalej uzdravuje. Akokoľvek si sa cítil ...
... A tak som sa ticho spýtal: "A priateľov, máš veľa?" "Kdeže! Pár... A s nimi idem teraz oslavovať!" - povedala s veľkou radosťou... Ostal som trošku zmätený a chvíľu ticho... Ako sa dá takto žiť? Bez svetla ...
18. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... a zmŕtvychvstalý Ježišu, vypočuj naše pokorné prosby a pošli každého z nás, aby sme zaniesli svetu posolstvo Milosrdenstva, ktoré nám umožňuje hlbšie prežívať Evanjelium Paschy a niesť ju ako lúč svetla ...
... smerom k nebu, kam akoby prstom ukazoval na Božiu dobrotu. Kristov kríž je víťazstvom nad zlom, porážkou smrti, sprostredkovaním života, znovunavrátením nádeje a zvestovaním svetla.“ (Bratislava 14.9.2003) ...
20. Kristus je cieľom ľudských dejín (II.vatikánsky koncil)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... hriech. Cirkev sleduje svoj vlastný spásny cieľ a nielenže sprostredkúva človekovi Boží život, ale aj istým spôsobom vylieva na celý svet odblesk jeho svetla najmä tým, že ozdravuje a vyzdvihuje dôstojnosť ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie