Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz sv. otec

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
Drahí bratia a sestry, tento rok slávime Svetový deň misií v čase, keď sa končí Rok viery, ktorý bol významnou príležitosťou na prehĺbenie nášho priateľstva s Pánom a na naše povzbudenie, aby sme ako Cirkev ...
2. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
Milí priatelia, jún – mesiac Najsv. Srdca Ježišovho, nesie v sebe hlboké posolstvo „Čistých sŕdc“, nielen v duchu predmanželskej čistoty, ale čistoty a slobody od hriechu vôbec. Každý prvý ...
3. Všetko najlepšie...
(Úvahy/O Advente)
... a zamyslieť sa, čo všetko je pre toho druhého dobré. Skúmajme, či všetko o čom si myslíme, že je dobré, či aj naozaj dobrom pre druhého je. Dnešný svätec sv. Pavol Miki a jeho spoločníci pri všetkej ...
4. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... som nejako mimo... poznám NHL ale KHL – to je nejaká hádanka? Niečo ako Krásne hobľované lavice, alebo Kaskadérske húpacie lyžovanie? 8. Rád čítate knihy? Ak áno, ktorá kniha, okrem sv. písma Vás zaujala, ...
Pozývam vás na krížovú cestu v rímskom Koloseu, ktorú viedol sv. otec Benedikt XVI. na Veľký piatok 2011. Úvod „Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach“ (1 Pt ...
6. Nesmrteľné priateľstvo s Bohom (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Náš Pán, Božie Slovo, najprv pritiahol k Bohu sluhov a potom tých, čo sa mu podriadili, oslobodil, ako sám hovorí učeníkom: „Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás ...
7. Pátri z Vietnamu v Čechách
(Rozhovory/S misionármi)
... P. Jozef Khang Thanh Dao (ďalej P. Jozef) a P. Ján Krstiteľ Hung The Nguyen (ďalej P. Ján) oficiálne zamestaní olomouckým Arcibiskupstvom ako kapláni v kostole sv. Michala v Olomouci. Budú bývať a učiť ...
... bol vatikánsky rozhlas veľmi dôležitým ohlasovateľom slova Sv. otca a učenia Cirkvi. Taktiež plnil dôležitú úlohu aj v oblasti katechetiky, teológie, spirituality. Formoval vieru ľudí, nakoľko na Slovensku ...
9. Čína - nová výzva pre Cirkev
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... tu priateľov. Stretol sa zo zaujímavými ľuďmi a dokonca bol pri hrobe sv. Jozefa Freinademetza, prvého misionára Spoločnosti Božieho Slova. O jeho skúsenostiach hovorí v nasledujúcom rozhovore. Ako ...
10. Ponáhľajme sa, bratia, k svätým! (sv. Bernard)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Načože je svätým naša chvála, načo naša oslava, načo aj táto naša slávnosť? Načo sú pozemské pocty tým, ktorých podľa pravdivého Synovho prísľubu poctil nebeský Otec? Načo sú im naše chválospevy? Svätí ...
11. „Nemať nič a byť bohatý?!“
(Listy/Listy misionárov)
... skôr vo forme naturálií od ľudí ako odmenu za pomoc či rozriešenie problému. Ja som tam bol len štyri dni - akurát počas slávnosti patróna ich kostola, sv. Jána Krstiteľa. A tie slávnosti trvajú niekoľko ...
Na začiatku každej sv. omše sa snažíme v úkone kajúcnosti očistiť svoje duše, aby boli dostatočne pripravené na stretnutie s nekonečne čistým, svätým, milujúcim Bohom. Väčšinou však toto posvätné ticho ...
13. Moskva 6 - Bezdomovci - Obeta z lásky
(Zážitky/Misionárov)
... moc, ktorej nerozumejú odkiaľ je a sú podobné starcom – svätým mužom v pravoslávii. Tieto ženičky spokojne chodievajú dennodenne na sv. prijímanie a v tom istom čase bez problémov praktizujú vo svojich ...
14. "Tak by som sebe daco dal"
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... nechápať, čo prijímajú. Ináč je to na skutočné zaplakanie nad biedou veriaceho človeka nepoznajúce svojho Boha. Smutné je aj to, že si nedokážeme vždy uvedomiť, čo sa vo sv. prijímaní s nami deje, alebo ...
... Duchu Svätom" (ako hovorí sv. Písmo), nepodarí sa mu to, lebo nemá dostatok všetkých duchovných orgánov, ktoré by mu to umožnili - všetky sa naraz rozrušili prvotným hriechom a postupne viac či menej zničili, ...
... ustavičný úsmev na tvári a po každej sv. omši kopec kytíc krásnych kvetov. Náš program spočíval doobeda v každodennom navštevovaní a požehnávaní ich domovov, spoločnej modlitbe a rozhovore s nimi a ...
... cez modlitbu v uzdravujúcej sile Ducha Svätého, niekedy s pomocou psychológa, ak ho naozaj treba, či kňaza, ktorý by vedel cez špeciálne modlitby, sv. spovede a sv. omše dať do poriadku prípadné zneužitia ...
18. Sv. Gemma
(Myšlienky/Myšlienky)
"Aj keby som videla pekelné brány otvorené a stála by som na okraji priepasti, nebudem zúfať, nestratím dôveru v milosť, pretože verím v Teba, môj Bože." Sv. Gemma   O Bohu a Ježišovi Čím ...
... náchylný robiť zlé (aj keď častokrát nechce a robí – ako hovorí sv. Pavol, že vie, čo je dobré, chce robiť dobro a predsa robí zlo), by sme skôr mohli hovoriť o tej veľkorysosti. Prečo? Lebo máme nespočetne ...
20. Ty si Peter-Skala (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Z celého sveta je iba Peter vyvolený, aby stál na čele všetkých povolaných národov, všetkých apoštolov a všetkých Otcov Cirkvi. Hoci je v Božom ľude mnoho kňazov a mnoho pastierov a ako prvý ich riadi ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie