Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz svätej

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Malá duchovná zbraň v kocke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... dušu, čo je protikladom ku zlu, ktorého si sa práve zriekol) a všetkými milosťami, ktoré sú potrebné k úplnému zjednoteniu s Tebou v objatí Najsvätejšej Trojice – Otca, Syna a Ducha Svätého. Úplne ma ...
2. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... prostitútok, čo znamenalo, že ho pokladali za rovného s nimi. A to On bol Najsvätejším – Božím Synom, a predsa nenamietal. Tým viac my, ktorý sme rovní pred Bohom ako hriešnici, no rovnako ...
3. Čarovné chvíle misie v Nyumbane
(Zážitky/Misionárov)
... rád podá Chlieb života. Hoci modlitby svätej omše už čítam ako-tak plynule, nedokážem im ešte nič hlbšie vysvetľovať v ich jazyku. Oni sú však zvyknutí, že si bohoslužby slova aj s kázňami pripravujú sami. ...
4. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... článkov chcem posvätiť zoznámeniu s ruskými pravoslávnymi svätými, najmä tými, ktorí po spôsobu života a ideálov majú veľmi blízko k niektorým naším svätým. Mnohí z nich sú z dovolenia Svätej stolice uctievaní ...
5. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... od Jaceka Pulikovského o hodnote otcovstva, takisto „Chatrč“ ktorá môjmu srdcu viac osobne priblížila Najsvätejšiu Trojicu no a teraz lúskam s veľkým záujmom Valtortu „Život Ježiša“ – uuuf to vám je perfektná ...
6. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... levitov slávnejší, dôstojnosť starších vyššia a pomazanie kňazov svätejšie, lebo tvoj kríž je prameňom každého požehnania a príčinou všetkých milostí. On dáva veriacim silu v slabosti, slávu v potupe, ...
7. Stavba nemocnice spojila Južný Sudán a Slovensko
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
... poskytol aj rozhovor viacerým médiám. V Bratislave sa okrem svätej omše a prezentácie v saleziánskom kostole Panny Márie Pomocnice na Miletičovej ulici stretol s mnohými ľuďmi v dome Quo Vadis. Tam ...
... slávou; vo výzore Trpiaceho Služobníka vidí najkrajšieho medzi ľudskými synmi. Toto je pohľad, ktorý vyvoláva veľkodušné gesto nežnej pozornosti a zanecháva za odmenu pečať Svätej Tváre! Veronika nás učí ...
9. Krížová cesta pre matky za deti
(Modlitby/Krížové cesty)
... – zo stretnutia s utýraným Synom, Spasiteľom, a bolesť, že aj moje deti boli príčinou Jeho i Tvojich bolestí. Ježišu, daj, aby Tvoja Matka umožnila mojim deťom stretnutie s Tebou v dobrej svätej spovedi ...
10. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... ju, zúčastňujú sa na svätej omši a Eucharistii, modlia sa individuálne i spoločne v rodine, modlia sa ruženec, patria do modlitebnej skupiny… Duchovný život spôsobuje, že rastie viera v srdci. Modlime ...
11. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... krásne vzťahy vo Svätej rodine. Ale ako to vyzerá okolo nás! Máme okolo seba také rodiny, ktoré sú hlbokým zdrojom života? Je veľa skutočností, ktoré nás presviedčajú o opaku. Detské domovy, moderné vyhnanstvo ...
12. Pán zjavuje svoju slávu (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nemenšia prozreteľnosť tu položila základy nádeje svätej Cirkvi, aby celé Kristovo telo poznalo, akou premenou bude obdarené, a aby aj jeho údy túžili mať účasť na sláve, ktorá zažiarila na ich Hlave. ...
13. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši. 2. Zachovávať prikázané dni pokánia. 3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť. 4. Uzatvárať manželstvo ...
...  Prosíme ťa, Bože, pre zásluhy sv. Jozefa, snúbenca Najsvätejšej Bohorodičky a Ochrancu sv. Rodiny, požehnaj snúbencov, ktorí túžia založiť rodinný krb. Naplň ich srdce duchom lásky, obety a zbožnosti. ...
15. Misionárky na kolenách
(Rozhovory/S misionármi)
... najsvätejšou sviatosťou za tých, čo sú aktívni v misiách, teda za misionárov verbistov, za misijné sestry Služobnice Ducha Svätého. Okrem toho sme povolané, aby sme sa modlili za celú Cirkev, zvlášť za ...
16. V Kristovi k nám hovoril Boh
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... čo odpovedal, všetko, čo hovoril a zjavil, sú tajomstvá našej svätej viery alebo aspoň niečo, čo k viere smeruje alebo vedie. No teraz, keď je viera pevne postavená na Kristovi a v stave milosti vyhlásený ...
17. Ako som prijala Jeho lásku
(Príbehy/Svedectvá)
... videla tvoju veľkosť, tvoj majestát, tvoju lásku, tvoje víťazstvo v mojom živote. Najsvätejšie Srdce Ježišovo dôverujem v Teba. Amen. Elena Kubová    ...
... (...) A ty hovoríš, že si nezranila Boha? Prišla si v poslednej chvíli, keď celebranti už prichádzali v sprievode k oltáru (..) a máš v úmysle zúčastniť sa na svätej omši bez predchádzajúcej prípravy... ...
19. Premenenie Pána = premenenie učeníkov
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... úcty a svätej bázne voči tak obrovskému a veľkému Bohu, ktorého by v Ježišovi spoznali, by ich srdce skolabovalo a Ježiš ich predsa ešte stále potreboval na tejto zemi. No na tejto hore sa neuskutočnila ...
20. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... Následky prestali až po vyznaní vo svätej spovedi (či všetky, neviem, možno čosi môže pretrvávať). Katarína  J. (autorka pracuje v zdravotníctve) Nevidela som na nej nič zlého Volám sa Anna (45 rokov, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie