Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz svätca

Celkom: 14 nájdených výsledkov.

1. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... živote svätca. V skutočnosti v nebi nejde o ofis, kde vás posielajú z kabineteu do kabinetu, ale o jedne veľké, bijúce srdce, ktoré čím viac je vzývané a oslavované v jednotlivých jeho "bunkách" (oslávených), ...
2. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... veľmi málo, aj to len suchý chlieb a vodu. A práve svojou jednoduchosťou a prísnosťou života v jaskyni priťahoval nových ľudí. Mnohí prichádzali, aby videli svätca, alebo našli pomoc. ...
3. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... svätca a „nepravosť“ katolíkov. No to je už za nami a my tiež v niektorých podobných veciach sme neboli najlepší. Prečo je dôležité poznať ideály svätosti inej cirkvi, keď v našej je toľko príkladov? Po ...
4. Sv. František
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... odpovedá na tieto otázky a ponúka riešenia berúc ohľad aj na svet aj na človeka, hľadali by tam, kde treba. Lenže to musíme všetci aspoň sčasti nasledovať príklad dnešného svätca a v skutočnosti ochraňovať ...
... pre zjednodušenie nazývať "Terezkou" (petite Thérese), ako si to ostatne ona sama želala ešte za svojho života. Nemá totiž veľký zmysel - a to u žiadneho svätca - spracovávať témy, ktorým sa daná postava ...
6. Výroky Otcov púšte - 1
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... rôzne ovocie, ale sú napájané z toho istého zdroja. Spôsoby jedného svätca sa líšia od spôsobov iného, ale je to ten istý Duch, ktorý účinkuje v každom z nich. Keď anjel odovzdával svätému Pachomiovi ...
7. Otcovia púšte - 1
(Myšlienky/Myšlienky)
... jednej cesty na druhú v strachu pred obojkom. "Svätí sú ako skupina stromov, ktoré prinášajú rôzne ovocie, ale sú napájané z toho istého zdroja. Spôsoby jedného svätca sa líšia od spôsobov iného,  ...
8. Páter Pio - 2 - Zázraky svätca
(Príbehy/Skutočné príbehy)
Páter Pio mal dar jazyka. Nikdy neštudoval gréčtinu ani francúzštinu, ale z času na čas napísal svojmu duchovnému vodcovi v týchto jazykoch. Napriek tomu, že páter Pio od 13. mája 1918 nikdy neopustil ...
9. Svetlá na ceste domov
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
... - ako moja mama.“ Fero - vysokoškolák, už niekoľko rokov hľadí na svojho pána farára - staršieho kňaza - ako na svätca pre jeho láskavé a pritom rozhodné otcovské gestá voči každému, kto k nemu príde. ...
Skrytá pýcha svätca je omnoho nebezpečnejšia a zákernejšia než verejný hriech veľkého hriešnika. Poznáte ľudí, ktorí sú skoro dokonalí, a predsa vám na nich niečo nevonia? Je to akýsi ich pohľad zhora ...
... 10 tisíc rehoľníkov, ktorí svoj život obetovali misiám. Pozrite si video o tomto svätcovi s unikátnymi dobovými fotografiami svätca: Desaťtisíc Arnolda Janssena  ...
... kráčať svojou osobitou cestou, ktorú nám vymedzil Boh. Čisté kopírovanie života svätca bez prijatia vlastných osobitostí a vlastnej originality môže človeka priviesť buď k psychickému i telesnému vyčerpaniu, ...
... Jednoducho svätý zlatý príjemný človek a vynikajúci spovedník. Keď rozprával sám kázeň z hlavy, bolo to fajn, ale v túto nedeľu sa akosi rozhodol oboznámiť veriacich so životom svätca, ktorý pochádzal ...
14. Milosrdenstvo - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
...  pre Abraháma, svojho miláčika, pre Izáka, svojho sluhu, a pre Izraela, svojho svätca, 36ktorým si prisľúbil, že rozmnožíš ich semä sťa hviezdy na nebi a piesok, čo je na brehu mora. 37Pretože ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie