Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz stvorenie

Celkom: 49 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Trvalá oslava
(Úvahy/O viere)
... zmenilo chod celej histórie, nehľadiac na to, že si to mnohí dodnes nevšimli. Veď v skutočnosti sa uskutočnilo nové stvorenie, ktoré viac nepodlieha nadvláde hriechu a smrti, samozrejme, ak samo nechce. ...
... to, čo má jej Syn, a aby ju celé stvorenie uctievalo ako Božiu Matku a služobnicu.“ Svätý Germán Carihradský bol presvedčený, že telo Bohorodičky Panny Márie ostalo neporušené a že jeho nanebovzatie ...
... deň a hrob bol blízko.“ Záhrada, symbol života s jeho farbami, prijíma tajomstvo stvoreného a vykúpeného človeka. Do záhrady Boh umiestnil svoje stvorenie a odtiaľ ho vyhnal po jeho páde. V záhrade sa ...
Aj teba... aj mňa Boh stvoril geniálne ako nijaké iné stvorenie - stvoril nás na svoj obraz. Podobáme sa Bohu. My sa nemusíme snažiť byť ako Boh, pretože my už sme ako Boh - my sa na Neho už od svojho ...
... čo ničí Božie stvorenie a rozdeľuje nás. S obnovenou dôverou a radosťou z toho,  čo je dobré, sme povolaní v Kristovi k spoločnému boju proti tomu, čo je zlé v tomto svete. Tým, že sme nejednotní, nemôžeme ...
6. Celý svet čaká na Máriinu odpoveď
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Počula si, Panna, počneš a porodíš; počula si, že nie z muža, ale z Ducha Svätého. Anjel čaká na odpoveď, lebo sa musí vrátiť k Bohu, ktorý ho poslal. Aj my, Pani, čakáme na slovo zľutovania. My, ...
7. Sv. omša - 7 - Pokľaknutie
(Katechézy/Sv. omša)
... Bohu. Jediné, čo môžem, je uznať tvoju veľkosť a skloniť sa pred ňou, aby som si uvedomil svoju malosť, to, že som iba Tvoje stvorenie a ty môj Stvoriteľ.“ Nebáť sa tejto malosti a pokoriť sa ako Mária ...
8. Čo bude po smrti?
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... od tej druhej. Podla jednej legendy žije na svete vták, ktorý zaspieva len raz za život, sladšie než akékoľvek iné stvorenie na tejto zemi. Od chvíle, keď vyletí z hniezda, hľadá tŕnistý strom a neprestane, ...
9. Božia múdrosť (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Jednorodená a jediná Božia múdrosť je tvorkyňou a pôvodkyňou všetkého. Veď hovorí: „Všetko si múdro urobil“ a: „Zem je plná tvojho stvorenstva.“ Aby však stvorené veci nielen jestvovali, ale aj dobre jestvovali, ...
10. Ohlasujeme ukrižovaného Krista (sv. Pavol z Kríža)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... sa tak stanete pravými milovníkmi Ukrižovaného, budete v chráme svojho vnútra ustavične sláviť sviatok kríža, mlčky trpieť, a nebudete sa spoliehať na nijaké stvorenie. A pretože sviatky treba sláviť s ...
11. Porušiteľné pohltila neporušiteľnosť (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nežiadal, lebo nijako nemohol dúfať, že panna sa môže stať ťarchavou pannou a porodiť syna a že toto dieťa môže byť Boh s nami a zostúpiť dolu na zem hľadať stratenú ovcu (čo bolo jeho vlastné stvorenie) ...
12. Obnova všetkého cez Máriu (sv. Anzelm)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Všetko bolo stvorené, aby bolo podriadené a slúžilo človeku, ktorý má oslavovať Boha. Ale všetko stratilo svoju pôvodnú dôstojnosť a bolo akoby mŕtve. Na celé stvorenie zaľahla poroba a bolo poškvrnené ...
13. Nasýtim sa, keď sa zjaví tvoja sláva (sv. Tomáš Akvinský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... každý blažený viac, ako túžil mať a dúfal. To treba rozumieť tak, že v tomto živote nemôže nik naplniť svoju túžbu, ani nijaké stvorenie nikdy nenasýti túžbu človeka, lebo len Boh ju nasycuje a nekonečne ...
14. Hriechy proti láske k blížnemu
(Katechézy/Prikázania)
... ten, čo nenávidí, snaží sa od neho úplne oddeliť, nemať s ním nič spoločné. Milujúci vidí blížneho ako jedinečné, Bohom milované stvorenie, jeho obraz. No nenávidiaci odmieta blížneho konaním, vnímaním ...
... Pretože Boh nemal iný dôvod pre stvorenie, iba  svoju lásku a dobrotu: To kľúč lásky otvoril jeho ruku,  aby vytvorila stvorenia". (KKC 293) Dôstojnosť človeka nespočíva v tom, že by mal dopĺňať Boha, ...
16. Cesta duchovného detstva IV. Dôvera
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... ktorou miluje biedne stvorenie a ktorou ho vedie ku spáse; prežívala však aj jeho nekonečnú moc. Veľmi hlboko prežívala 23. žalm: "Pán je môj pastier, nič mi nebude chýbať. On mi dovolí ležať na zelených ...
17. Ako nájsť BOHA
(Úvahy/O viere)
... tvoja hlava za každou z nich snažiac sa jej nabažiť, rovnako ako sa smädné srdce vinie k Pánovi, ktorý prekypuje všetkými možnými balzamami na ľudské srdce. Celé stvorenie rozpráva o Jeho nádhere. Aj strata ...
...  Úvodná modlitba Boh je Láska. Každé stvorenie - teda aj my - sme dielom jeho Lásky. Môžeme sa s údivom na neho pozerať a pokúšať sa podobať sa mu. Chceme konať z lásky tak ako ty, svätá Terezka. "Dúfam, ...
... ktorí prišli k malému Ježiškovi do Betlehema, o ktorých poriadne nevieme odkiaľ boli, veď to boli práve títo mudrci z územia Ruska. Vysoko vyspelá civilizácia. Stvorenie sveta podľa Anastázie Nuž a ...
20. Milujem preto, lebo milujem, milujem, aby som miloval (sv. Bernard)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... je zo všetkých hnutí, mohutností a citov duše to jediné, čím môže stvorenie, aj keď nie v rovnakej miere, odpovedať Stvoriteľovi alebo aspoň splácať podobným. Lebo keď Boh miluje, nechce nič iné, iba byť ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie