Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz spoločenstvo

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... (Benedikt XVI., apoštolská exhortácia Verbum Domini, 95). Každé spoločenstvo je „dospelé”, keď vyznáva svoju vieru, slávi ju radostne v liturgii, žije lásku k blížnemu a ohlasuje bez prestania Božie slovo, ...
2. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... a znova ukrižovávame nevinného Krista. Sv. Otec František v jednom zo svojich prvých príhovorov označil práve klebetu za jeden z najhorších hriechov, cez ktoré diabol ničí spoločenstvo. ...
3. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... viac-menej pokladá za začiatok Cirkvi. Je to pochopiteľné, veď maličké spoločenstvo ustrašených apoštol sa v jeden deň rozrástlo o tritisíc duší, keď tí istí apoštoli vyšli v Sile Utešiteľa svedčiť o Ježišovi ...
... Pavol (1 Kor 9, 16). Tieto slová nech mocne zaznievajú pre každého kresťana a pre každé kresťanské spoločenstvo na všetkých kontinentoch. Aj pre cirkvi na misijných územiach, tie najmladšie cirkvi, ktoré ...
5. Ozajstní hrdinovia
(Úvahy/O živote)
... druhých, aby spoločne vytvárali hodnoty, ktoré skutočne posunú spoločenstvo dopredu, k ozajstnej slobode a hodnotám, ktoré budú základom spravodlivosti a pokoja. Možno sa niekto usmeje, že je to utópia ...
... národov vždy neodlučne spája. Preto ako bolo slávne Kristovo zmŕtvychvstanie podstatnou súčasťou a konečným znamením tohto víťazstva, tak sa malo aj spoločenstvo preblahoslavenej Panny na zápase jej Syna ...
7. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... začal rozvíjať kláštorný život. Ich spoločenstvo však nebolo obyčajné. Vládol v ňom duch neobyčajnej lásky, ako to už v začiatkoch každého Božieho diela býva. Spolubratia si boli vedomí, že v každom ...
8. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... a priateľov medzi nimi, aby našiel aj spoločenstvo, ktoré ho môže formovať. Duch Svätý vám vždy poradí, čo robiť, je nevyčerpateľným prameňom inšpirácie lásky. 9. Vysvätený katolícky kňaz, po niekoľkoročnej ...
9. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... a dobrorečíme ti – Lebo si svojím krížom vykúpil svet.) Dobro je to, čo prebúdza, chráni a podporuje život, bratstvo a spoločenstvo. Zodpovednosť voči blížnemu teda značí chcieť a robiť druhému dobro, ...
10. Nesmrteľné priateľstvo s Bohom (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a chce preukázať dobro tým, čo vytrvajú v jeho službe. Lebo ako Boh nepotrebuje nikoho, tak človek potrebuje spoločenstvo s Bohom. A to je sláva človeka: vytrvať a vydržať v Božej službe. Preto Pán povedal ...
... Ježiša Krista slúžiacim spoločenstvom. Tým, že používame naše rozličné dary pre spoločnú službu ľudstvu, stáva sa zjavným jednota v Kristovi. Slávnostný ruženec Modlitba Všemohúci a večný Bože, ...
12. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... i mŕtvych. Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.   Vzývanie Ducha Svätého Príď, Duchu Svätý, ...
13. Pátri z Vietnamu v Čechách
(Rozhovory/S misionármi)
... utiekla na juh, kde sa vytvárajú katolícke getá, kde niekoľko dedín tvorí spoločenstvo, ktoré má 5-10 tisíc ľudí a tí dovnútra nevpustia žiadneho nekatolíka. V týchto dedinách neexistujú rozvody a podobné ...
... communities“ na Základné cirkevné spoločenstvá. Každé takéto spoločenstvo tvorí 8 až 12 rodín. Večer po skončení práce sa zhromaždili. S katechétom alem s nketorým lídrom som prišiel medzi nich. Rozprávali ...
15. 32 rokov misionárom v Juž. Amerike
(Rozhovory/S misionármi)
... hydinu, sú tu lamy, ďalej alpaca - zviera podobné lame, ale trochu menšie. Ľudia sú tu pracovití a majú zmysel pre spoločenstvo, pre komunitu. Keď sa niečo stane, hneď to vyšetrujú. Keď napr. udrie blesk, ...
16. Viera v silu jediného Boha
(Rozhovory/S misionármi)
... každý zároveň drží horiacu sviecu v ruke podanú katechétom. Po skončení omše vytvoria veriaci špalier v kostole a podaním ruky vítajú nových kresťanov a tých, čo majú odo dnes plné spoločenstvo s Kristom ...
17. Ponáhľajme sa, bratia, k svätým! (sv. Bernard)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... k zástupu patriarchov, šíkom prorokov, senátu apoštolov, početnej armáde mučeníkov, zborom vyznávačov a chórom panien a konečne zhromaždiť sa a radovať sa v spoločenstve všetkých svätých. Ono spoločenstvo ...
... na sv. omši sa spoločne modlí celé spoločenstvo veriacich zhromaždených na sv. omši no a samozrejme kňaz ako ten, kto predsedá liturgii. To je sila spoločnej modlitby oproti modlitbe súkromnej, kde za ...
19. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... z Boha“. A tak ten, kto nemá lásky, je bez Boha. Zachovávajme teda, bratia, prikázania, ktoré sú život. Bratské spoločenstvo nech je pospájané putami hlbokého pokoja a zviazané spasiteľným putom vzájomnej ...
20. Napojení na vinič
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
Pre každého z nás je dôležité nejaké spoločenstvo, do ktorého môže patriť – rodina, priatelia, pracovný kolektív. Sú to naši ľudia, s ktorými sme radi. Vyplýva to z ľudskej prirodzenosti – človek je tvor ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie