Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz spásy

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... sú Bohom milovaní; radosť zo spásy! A je to dar, ktorý si nemožno nechať len pre seba, ale o ktorý sa treba podeliť. Ak si ho totiž chceme nechať len pre seba, staneme sa izolovanými, sterilnými a chorými ...
2. Ber, neber!!!
(Úvahy/O viere)
V jednom žalme opakujeme responzórium: „Ukáž nám, Pane, cestu spásy.“ Čo je to spása?  Kadiaľ vedie cesta? Ježiš nám ponúka spásu. Ja som sa s touto vetou trochu pohrala:                                    ...
3. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... sa o proroctvách, že Rusko bude prameňom spásy pre celý svet. No ako pozerám na život Rusov okolo, ťažko mi je veriť, že sa to celé ešte dá do poriadku. Ale ak je to Pánov plán, treba veriť, že Bohu nič ...
...  Ježiš znova padá pod ťarchou kríža. Drevo našej spásy zaťažujú slabosti ľudskej prirodzenosti, ale aj nepriazne života. Ježiš niesol ťarchu prenasledovania Cirkvi v minulosti i dnes, prenasledovania, ...
5. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... a jeho život, jeho spása sa týka môjho života a mojej spásy. Dotýkame sa tu veľmi hlbokého prvku spoločenstva: náš život je spojený s tými druhými v dobrom i v zlom: tak viny, ako aj skutky lásky majú ...
6. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... zmiluj sa nado mnou a nad mojou rodinou! 2. zastavenie: Berie kríž Berie kríž, aby nás zachránil, aby nás vytrhol z moci diabla. Teraz volá nás, aby sme boli nástrojmi spásy pre naše rodiny. Manžela, ...
... udalosťami spásy? Možno ste nad tým neuvažovali, no napriek tomu sú vo vašom živote symbolické udalosti, ktoré neviete inak nazvať ako Boží „zásah“, ako udalosť spásy. Uvažovali ste niekedy nad svojim ...
8. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.   Ruženec je rozjímavou modlitbou nad najdôležitejšími udalosťami spásy; udalosťami ...
9. Predvianočná novéna
(Modlitby/Novény)
...  alebo: K: Modlime sa. Najláskavejší Otče, z tvojej dobroty každý rok očakávame sviatky našej spásy, daj nám s čistým srdcom privítať tvojho Syna, keď nás prichádza vykúpiť, aby sme bez obáv hľadeli ...
10. Zomrime s Kristom! (sv. Ambróz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... príklade, že iba smrť vydobyla nesmrteľnosť a smrť vykúpila samu seba? Netreba teda žialiť nad smrťou, ktorá sa stala príčinou všeobecnej spásy. Nemáme utekať pred smrťou, keď ňou Boží Syn nepohrdol a ...
11. Vianoce v Bolívii
(Zážitky/Misionárov)
... vlastnú kultúrnu formu. Tak aj jedna z najväčších udalostí v dejinách spásy – Narodenie Ježiša Krista – nadobudla svoju vlastnú kultúrnu tvár. V chápaní Aymarov je posolstvo Vianoc spojené s ich vlastnou ...
12. Litánie k Božiemu milosrdenstvu
(Modlitby/Litánie)
... a rozmnožuj v nás neustále svoje milosrdenstvo, aby sme verne plnili Tvoju svätú vôľu po celý život i v hodine smrti. Nech nás chráni všemohúcnosť Tvojho milosrdenstva pred útokmi nepriateľov našej spásy, ...
13. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... po cestách spásy, ktorí sú zotročení závislosťami a žijú v ťažkých hriechoch. Spievame: Kriste uslyš nás, Kriste vyslyš nás (alebo iné vhodné prosebné zvolanie) N. 1.: Milosrdný Ježišu, prosíme  ...
... k človeku a zjavuje mu svoj život. Boh svojím zázračným zjavením chcel odhaliť a ukázať seba a večné nariadenia týkajúce sa spásy ľudí. Tento milosrdný a láskavý Boh, ktorý prostredníctvom zjavenia podáva ...
... Kristovi a ako hlásať dobrú zvesť spásy. Oni vám svojím životom hovoria, ako sa dá aj dnes kráčať cestou novej evanjelizácie a ako treba žiť, aby láska, ktorú hlásal Kristus, prekonala všetky možné prekážky ...
16. Spásonosná hanba horkých sĺz
(Biblia/Meditácie)
... Obidve postavy však reagovali na svoju hanbu rôzne. Pre jedného bola hanba z vykonanej zrady dôvodom k večnému zatrateniu, k nedôvere k Bohu a druhému bola hanba dôvodom jeho spásy - síce cez horké slzy ...
17. Kristus je cieľom ľudských dejín (II.vatikánsky koncil)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... uskutočnila sa spása celého ľudského pokolenia. Veď všetko dobré, čo môže Boží ľud v čase svojho pozemského putovania poskytnúť ľudskej rodine, vyplýva z toho, že Cirkev je všeobecnou sviatosťou spásy, ...
... Ich viera sa z „cesty spásy“ stala alebo vnútornou záležitosťou, ale čisto vonkajšou, príležitostnou charakteristikou. A do takejto viery so dokáže človeka prepašovať rozličné pohanské a okultistické praktiky. ...
19. Boh sa kvôli tebe stal človekom (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... spásy a nášho vykúpenia. S radosťou prežívajme slávny deň, keď do tohto nášho krátkeho, časného dňa prišiel veľký a večný deň z veľkého, večného dňa. „Pravda vyrástla zo zeme:“ z Panny sa narodil Kristus, ...
20. Sila žehnania
(Úvahy/O viere)
Vo všetkých chotároch nášho Slovenska vídame na poli či pri ceste kríž, často ozdobený kytičkou poľných kvetov. Je to výraz viery a veľkej úcty našich predkov k znameniu našej spásy. Tieto kríže sú tiež ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie