Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz sluha

Celkom: 34 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... ťažko rozprávať o živote v kláštore, pretože sa to na kláštor nepodobalo ani trochu, skôr na nejakú feudálnu pevnosť s pánmi uprostred nej a sluhami okolo... Nechcem rozprávať podrobnosti, ...
2. Nesmrteľné priateľstvo s Bohom (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Náš Pán, Božie Slovo, najprv pritiahol k Bohu sluhov a potom tých, čo sa mu podriadili, oslobodil, ako sám hovorí učeníkom: „Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás ...
... Ján Pavol II. Nástupca apoštola Petra, Sluha sluhov Božích, Veľký ctiteľ Matky Božej, Apoštol Božieho milosrdenstva, Budovateľ civilizácie lásky, Horlivý apoštol sveta, Misionár všetkých ...
... II. Nástupca apoštola Petra, Sluha sluhov Božích, Veľký ctiteľ Matky Božej, Apoštol Božieho milosrdenstva, Budovateľ civilizácie lásky, Horlivý apoštol sveta, Misionár všetkých národov, Svedok ...
... ani slinami ani ničím iným. Dnes uzdravuje svojim slovom. Kráľovský sluha mu hovorí: "Pane, poď, kým mi dieťa neumrie!" Ježiš mu povedal: "Choď, tvoj syn žije!" Aké silné a účinné je Jeho slovo. Ale aká ...
6. Pozhovej mi...
(Biblia/Meditácie)
„Vtedy mu sluha padol k nohám“ „Jeho spolusluha mu padol k nohám“ Jedno a to isté gesto – obaja sluhovia padli k nohám, obaja sluhovia pokľakli, obaja prosili o pozhovenie. A? Výsledok rôzny! Prečo? ...
7. Vždy som pracoval s láskou (sv. Ján Bosco)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... preto, aby sme ukázali svoju autoritu alebo aby sme si vyliali zlosť. Na tých, voči ktorým máme uplatniť nejakú moc, pozerajme ako na synov. Buďme akoby ich sluhami, tak ako Ježiš, ktorý prišiel poslúchať, ...
8. Modlitba sv.Mechtildy za zosnulých
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... s akou si ma stvoril podobným Tebe, udeľujúc mi dar slobodnej vôle, aby k môjmu konaniu bola neustále priviazaná istá zásluha, aby som skrze skutky čoraz viac zdokonaľoval moju dušu, ktorá je Tvojím živým ...
Každý z nás zhruba vie, kto je sluha, ako vyzerá a čo je jeho povinnosťou. Jeho povinnosťou je spraviť všetko, čo rozkáže pán. A ako Ježiš v dnešnom evanjeliu pripomína, nielen to, ale aj niečo naviac. ...
... na slová, ktoré si vyslovil, aby si ma naučil pestovať pokoru: "Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám... Sluha nie je väčší ako jeho pán... Keď to viete, ste blahoslavení, ak ...
11. Počúvaš svet viac ako Boha? (Tomáš Kempenský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Kto mi slúži a kto ma poslúcha tak horlivo vo všetkom, ako sa slúži svetu a jeho pánom? Hanbi sa teda, lenivý a ufňukaný sluha, že tamtí sú odhodlanejší pre záhubu ako ty pre život. Oni sa väčšmi radujú ...
12. "Bohatstvo" amerického kontinentu
(Biblia/Úvahy nad Sv. Písmom)
... zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal. Prišiel prvý a vravel: "Pane, tvoja mína získala desať mín." On mu povedal: "Správne, dobrý sluha; pretože si bol verný v maličkosti, maj ...
13. O Božej prozreteľnosti
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
Kráľ so sluhom boli na poľovačke, keď tu kráľa napadlo divé zviera. Sluha kráľa ochránil, ale kráľ v tom zápase došiel o jeden prst. Zronený to ukazoval sluhovi a ten mu na to vraví: "Všetko je to v Božej ...
14. Litánie k Duchu Svätému
(Modlitby/Litánie)
... užitočný sluha! Amen.  ...
15. Radosť utrpenia pre Pána (sv. Ján z Avily)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... je nad učiteľa, ani sluha nad svojho pána“. Kiež dá Boh, aby náš duch na tomto svete nikde inde nenašiel pokoja, ani nehľadal iný spôsob života ako v námahách, ktoré smerujú k Pánovmu krížu. Z Listov ...
... bohatý na víru, ozdobený čistotou, vyzkoušený v mírnosti a trpělivosti, horlivý v modlitbě, obětavý v lásce k bližním, komu máš za to vše být vděčný? Duchu svatému! Bohatá zásluha ctnosti je darem jeho ...
17. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 2 - Pred krížovou cestou
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ktoré tiež zhrešili. Moji apoštoli ma opustili a Peter zostal zo zvedavosti ukrytý za plotom medzi sluhami. Ľudia okolo sa snažili zhromaždiť obvinenia proti mne, zločiny, ktoré mali pozdejšie vyvolať ...
18. Dobrý pastier - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... ich bude pásť: svojho sluhu, Dávida; on ich bude pásť, on im bude pastierom. 24 Ja, Pán im budem Bohom a môj sluha Dávid bude medzi nimi kniežaťom; ja, Pán to hovorím. 25 Uzavriem s nimi zmluvu pokoja ...
19. Biela sobota očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ovocem tohoto stromu milosti v zahradě církevního roku. Církev bojující musí strom pěstovat a ovoce trhat a Církvi trpící je věnovat, protože ta nemůže sama od sebe učinit nic. Tak je to se všemi zásluhami ...
20. Krížová cesta očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... vztahy s tímto životem, se světem a s přírodou, když se nám zastřou i průhledy z tohoto života do druhého, věčného; tehdy, spojíce svou opuštěnost se zásluhami jeho opuštěnosti na kříži, bude stát vítězně. ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie