Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz služba

Celkom: 40 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... A práve „zápach“ vecí, ktoré mi v živote „nevoňajú“ sú tými nohami, ktoré mám umyť. Umývanie je služba. Jedna vec je nechať si umyť nohy a druhá vec, umývať nohy. Oba úkony vyžadujú obrovskú dávku pokory ...
2. Ozajstní hrdinovia
(Úvahy/O živote)
... niečo opustiť, čo ostaní berú ako samozrejmosť svojho života. Ich modlitba a služba posväcuje svet i všetkých v ňom, aby sme spoločne rástli na Božiu slávu a svoje dobro. Verím, že každý z nás sa snaží ...
3. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... Otroctvo majetku, služba mamone. Peniaze sa stávajú jediným bohom ľudí. Pre peniaze sú ľudia ochotní zradiť priateľov, umlčať svoje svedomie, za peniaze zapredajú lásku a svoje city, k honbe za majetkom ...
4. Nesmrteľné priateľstvo s Bohom (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
...  Tak ani služba Bohu nič Bohu neprináša a Boh ani nepotrebuje službu človeka, ale on tým, čo idú za ním a slúžia mu, dáva život, neporušiteľnosť a večnú slávu. Tým, čo mu slúžia, preukazuje dobrodenie ...
5. Rekapitulácia
(Listy/Listy misionárov)
... po príležitostné. K službe v našej farnosti nám na nejaký ten mesiac koncom minulého roku pribudla aj služba v druhej farnosti mesta, v tzv. Krasnom chrame, kde už od apríla tohto roku slúžime na striedačku ...
... aby moje nohy boli milosrdné, aby som sa vždy ponáhľala pomáhať blížnym, premáhajúc vlastnú únavu a ustatosť. Mojím pravým odpočinkom je služba blížnym. Pomôž mi, Pane, aby moje srdce bolo milosrdné, ...
7. Kto sa chce stať Dobrovoľníkom pre Afriku?
(Aktuality/Správy z misií)
Milí priatelia, projekt Dobrovoľníci pre Afriku úspešne pokračuje aj v roku 2011 v rámci Programu Mládež v akcii – Európska dobrovoľnícka služba (EDS). Teší nás, že do Kene môžeme v lete poslať až 6 dobrovoľníkov ...
8. Sv. Cyrila a Metoda
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... službe veľa vytrpeli. Božia služba totiž nie je prechádzkou po vavrínových listoch v ružovej záhrade, kde nám jasajúci dav prevoláva na slávu. Je to obeta, ktorá si neraz vyžaduje i život, podľa vzoru ...
9. Afrika ťa prekvapí
(Zážitky/Dobrovoľníkov)
... VEĽA ÚŽASNÝCH PREKVAPENÍ som od Neho dostala v posledných mesiacoch: učenie angličtiny, služba tancom s vlajkami na rôznych modlitebných stretnutiach, pripojila som sa párkrát ku skupine, ktorá pravidelne ...
... z nich je štruktúrovaných do podoby akéhosi jednoduchého portálu. Preto by som chcel navrhnúť všeobecný komplexný informačno-diskusný portál pre farnosti so všetkými potrebnými službami, ktoré zabezpečia ...
11. Obnova všetkého cez Máriu (sv. Anzelm)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Nebo a hviezdy, zem a rieky, deň a noc, všetko, čo podlieha moci človeka a je mu na úžitok, si blahoželá, Pani, že tvojím prostredníctvom opäť získalo stratenú krásu a ešte nadobudlo novú, nevýslovnú milosť. ...
12. Čo ma trápi na službe kňazov (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Počujme, čo hovorí Pán pri vysielaní hlásateľov: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Do veľkej žatvy je málo robotníkov. A nemôžeme to ...
... služba je niečo viac, ako číra robota, či povinnosť. Preto ju robme s osobnou angažovanosťou a za službu druhých nezabudnime poďakovať a rovnako si ju vážiť. Amen.  ...
14. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... vôle; je to služba, ktorá mi je zverená. 18 Aká je teda moja odmena? Že keď hlásam evanjelium, predkladám ho zadarmo a nevyužívam svoje právo pri evanjeliu. 19 Lebo hoci som slobodný voči všetkým, stal ...
15. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... dôležitú vec. O čo dôležitejšie je pomôcť ľuďom v núdzi a tou najväčšou núdzou je nepoznať Pána Ježiša. Ukázať niekomu cestu, priviesť niekoho k nemu, je najväčšia služba, akú môžem preukázať. Dnešné ...
Misijná nedeľa nám posilňuje vedomie, že sme svetoví, že máme poslanie pre celé ľudstvo, že aj popri našej ľudskej slabosti nosíme svedectvo, ktoré dnešný človek – ten blízky i ten vzdialený na iných svetadieloch ...
... on-line služby pre veriacich ako napr. duchovné cvičenia na sieti alebo modlitbová služba vo farnosti na internete. Výhodou je, že tieto nové služby môžu byť poskytnuté aj vzdialeným osobám, ktoré nemajú ...
... Marie de Forbin-Jansonovi, ktorý sa narodil 3. 11. 1785. Už od čias svojej formácie v seminári túžil byť misionárom. Jeho sen prekazila rektorská služba v seminári a potom služba generálneho vikára v Chambéry. ...
... a konkrétne ich podporovať. Moja vďaka patrí takému gestu lásky a spoločného zdieľania, akým je cenná služba Pápežských misijných diel, ktoré zaisťujú rozdeľovanie, podporujú formáciu kňazov, seminaristov ...
... list Novo millennio ineunte, 58). Je to najcennejšia služba, ktorú Cirkev môže poskytnúť ľudstvu i každému jednotlivému človeku pri jeho hľadaní hlbokých dôvodov pre plné prežívanie vlastnej existencie.  ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie