Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz slávnosť

Celkom: 14 nájdených výsledkov.

1. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... a neodsudzovali, jednoducho žili ideál Kristovho učeníka. A ak sa aj v učení niektorý našli protikatolícke vyhlásenia, skôr šlo o neskrošiu politickú korekciu, aby predsa len potvrdiť „pravoslávnosť“ pravoslávneho ...
2. Nielen slová - aj skutky! (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... je pastierom, veľkňazom, cestou a bránou a stal sa pre nás všetkým zároveň, tak sa nám zjavil aj očakávaný sviatok a či slávnosť, ako hovorí svätý Apoštol: „Bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus.“ ...
3. Čína - nová výzva pre Cirkev
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... v ktorom údajne žil sv. Jozef Freinademetz počas toho, ako pôsobil v Hong Kongu. Bolo to na jednom ostrove. Na slávnosť prišiel miestny otec kardinál, ktorý tam posvätil sochu sv. Jozefa Freinademetza. ...
4. Zomrime s Kristom! (sv. Ambróz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... jeho smrť, keď prinášame obetu, ohlasujeme jeho smrť. Jeho smrť je víťazstvo, jeho smrť je tajomstvo, jeho smrť je svetová výročná slávnosť. A ešte čo máme povedať o jeho smrti, keď ukážeme na božskom ...
5. Ponáhľajme sa, bratia, k svätým! (sv. Bernard)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Načože je svätým naša chvála, načo naša oslava, načo aj táto naša slávnosť? Načo sú pozemské pocty tým, ktorých podľa pravdivého Synovho prísľubu poctil nebeský Otec? Načo sú im naše chválospevy? Svätí ...
6. Vianoce v Bolívii
(Zážitky/Misionárov)
... Polnočná sv. omša je vyjadrením spontánnej radosti z príchodu Ježiša Krista medzi nás. Po sv. omši zvykneme chvíľu oslavovať spoločne, potom sa ľudia rozchádzajú do svojích príbytkov, kde slávnosť nadobúda ...
7. „Nemať nič a byť bohatý?!“
(Listy/Listy misionárov)
... túto slávnosť sa mohol ísť najesť dole ku kostolu a potom išiel hore na „námestie“, kde boli už ostatné aktivity: basketbalové zápasy, keďže futbal tu nemôžu hrať, lebo nemajú jediné rovné miesto - celá ...
8. Dušičky – podľa čítaní prvej omše
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
  Drahí bratia a sestry, dnešná liturgia nám navonok dosť pripomína pohrebnú slávnosť. Hudba je trocha pomalá, nápevy smutné. Ale dnešná spomienka nechce prinášať do našich sŕdc smútok, ...
9. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... sa MDD - deň radosti i vďačnosti detí za dar misionárskej služby. Tento text, ktorý sa dostáva do vašich rúk, nech je vám pomôckou pri príprave detí na misijnú slávnosť MDD. V tento deň deti môžu svojim ...
... aktivitám dali širší misijný rozmer. Táto každoročná slávnosť nás pozýva intenzívnejšie prežívať liturgické i katechetické, charitatívne či kultúrne podujatia, prostredníctvom ktorých nás Ježiš Kristus ...
11. Všetko sa stalo novým (sv. Ondrej Krétsky)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a života podľa nej. Akým spôsobom a v akom zmysle sa to deje? Isto tak, že tieň ustupuje príchodu svetla a milosť prináša slobodu namiesto litery. Táto slávnosť je na ich rozhraní: s obraznými symbolmi ...
12. Irkutsk 13 - Zázrak na Veľkú Noc
(Zážitky/Misionárov)
... aj procesia so vzkrieseným Kristom okolo kostolíka prebehla dôstojne so všetkou vážnosťou. Ja som už hneď po liturgii bežal do nášho Katedrálneho kostola, kde sa už všetko pripravovalo nielen na slávnosť ...
13. Moja prvá Veľká Noc v Afrike
(Zážitky/Misionárov)
... záhradu“ a potom sme začali rozmýšľať ako pripraviť kostol na večernú slávnosť..... Pozliepali sme naše nápady a dali sme sa do práce.... Neverila som, ale trvalo nám to do štvrtej popoludní...... Pár ...
14. Dovidenia
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... Terezkine prvé sľuby. Nedali je odpoveď, no predsa len sa na slávnosť vybrali – inkognito. Avšak keď videli odovzdanosť mladých dievčat takémuto povolaniu a počuli ich SĽUBUJEM, oľutovali svoju tvrdohlavosť, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie