Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz seminár

Celkom: 38 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Mesto na Neve
(Listy/Listy misionárov)
... odlišné od predchádzajúcej skúsenosti. Začnem poporiadku. Komunita, zložená z ôsmych spolubratov, žije v byte v centre mesta, na jednom z vodných kanálov. Tým, že je v Petrohrade jediný katolícky seminár ...
2. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... pri Ňom tak blízko – v premenení, v srdci a v ľuďoch. Mama plakala a otec nechcel veriť vlastným očiam, keď držali v ruke rozhodnutie seminára v Nitre, kde ma prijali po prijatí do rehole Verbistov-misonárov- ...
3. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... Božie slovo, kážem, slúžim sv. omšu, spovedám, pripravujem tisíce ľudí na prijatie sviatostí, vysluhujem sviatosti, spravujem diecézu, kňazský seminár, či vyučujem teológiu pre budúcich kňazov, a nerobím ...
4. Byvol, nôž a kríž v Indonézii
(Zážitky/Misionárov)
... Spamätal som sa. S bolestným srd-com som sa díval na veľké trhliny na kostole, na popraskaný cement a na pukliny v zemi. Náš malý seminár v Kisole, ktorý je 9 km vzdialený od Borongu, bol hodne poškodený, ...
5. Pátri z Vietnamu v Čechách
(Rozhovory/S misionármi)
... a on do dvoch mesiacov na slobode zomiera. Na severe sú iba 2 semináre a na juhu 4. Moji rodičia emigrovali zo severu na juh v roku 1954. Keď prišli na miesto kde žijú teraz, nič tam nebolo, iba prales. ...
... Pripravujú iných na prijatie manželstva, robia semináre o Sv. písme a iné. Veľkou pomocou vo farnosti boli kursilisti, ktorí organizovali kurzy pre farnosť. Ich „absolventi“ sa potom aktívne zapájali do ...
7. 32 rokov misionárom v Juž. Amerike
(Rozhovory/S misionármi)
... sú zhovorčivejší. Nedá sa na nich veľmi spoľahnúť. Začínal som vo vysokohorskej oblasti, potom som bol v Cochabambe. 4 roky som pracoval ako vychovávateľ v seminári v Cochabamba. Kde pôsobíte teraz? ...
8. Ovocie práce misionárov
(Rozhovory/S misionármi)
... viacero kostolov, kaplniek a seminárov, ponúkli ľuďom vieru, s ktorou sa oni stotožnili. Dnes sú na ostvore Flores stovky duchovných povolaní a plné semináre mladíkov pripravujúcich sa na kňazské a misionárske ...
9. Čína - nová výzva pre Cirkev
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
...  Prichádzajú do Číny noví misionári? Hlásia sa do seminárov domáci? V Číne nie je dovolené oficiálne byť misionárom, hoci do istej miery to umožňujú, ale je to prísne kontrolované. Čo sa týka domácich ...
10. Ako som prijala Jeho lásku
(Príbehy/Svedectvá)
... vo februári navštevovať semináre u pátrov Redemtoristov, ktoré mi pomaly, ale isto odkrývali tajomstvá Božieho slova, cestu k modlitbe a hlavne to, čo sa deje počas Svätéj omše. Už viem - Sviatosť oltárna ...
11. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... len veľmi pomaly. Následky zmeny správania u svojho syna pociťujem doteraz. Raz som sa zúčastnila seminára Obnova v Duchu Svätom. Na jednej prednáške otec Eliáš Dohnal hovoril o škodlivosti New Age. Keď ...
12. Neskrývajme sa
(Komentáre/Kresťania a ...)
... Ale podľa mňa to bol otvorený znak, že ak má niekto otázku, či sa chce porozprávať, nech sa pýta. Mňa samého už prešlo neustále za skrývať, zaťahovať kolárik, aby nikto nevidel, kto sme. V seminári to ...
13. Chceš byť misionárom?
(Aktuality/Správy z misií)
Ak je tvojou túžbou odísť zo sveta a zasvätiť sa Bohu ako kňaz alebo brat misionár a slúžiť celý život ľuďom v misiách, potom toto je správa určená práve pre teba! Čítaj! :) Uprostred všetkých aktivít ...
14. Kto sa chce stať Dobrovoľníkom pre Afriku?
(Aktuality/Správy z misií)
... a študovne, ktorá má byť ukončená v januári 2011. Dobrovoľník môže pomôcť pri prevádzke knižnice a spolupracovať s mládežníckou skupinou na príprave ďalších aktivít a seminárov určených mladým ľuďom. - ...
15. Sme stvorení pre milovanie...
(Rozhovory/S misionármi)
... Vaše rozhodnutie byť misionárom rodičia? Ako osmak som pocítil v srdci, že život kňaza je mi blízky ale šiel som svojou cestou. Po gymnáziu, hoci ma mnohí už videli v seminári, som ešte nebol pevne rozhodnutý ...
... spoluzakladateľa milánskeho misijného seminára, apoštolského prefekta a biskupa v Hongkongu. Výzva Msgr. Raimondiho adresovaná Arnoldovi – „Ak nemá kto založiť misijný dom, tak ho založte vy!“ – ho nakoniec ...
17. Jozef Freinademetz - 4 - Steyl
(Misie/Rehole - info)
... Boží. Vládne tu duch zbožnosti a bázne Božej... Ešte som nič také nevidel; ani v Kassianeu, ba ani v seminári v Bressanone. Horlivosť, usilovnosť a jednoduchosť študentov sú pre mňa čímsi celkom novým. ...
18. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... misijné dielo detí Za takmer 200 rokov svojho trvania sa pomoc PMD postupne rozrástla na 4 základné oblasti: šírenie viery, podpora seminárov a seminaristov v misijných krajinách, pomoc kňazom a rehoľníkom, ...
... Marie de Forbin-Jansonovi, ktorý sa narodil 3. 11. 1785. Už od čias svojej formácie v seminári túžil byť misionárom. Jeho sen prekazila rektorská služba v seminári a potom služba generálneho vikára v Chambéry. ...
... katechétov, seminárov, kňazov, a tiež o pomoc pri zlepšovaní podmienok života ľudí v krajinách najviac postihnutých chudobou, podvýživou – predovšetkým detí –, chorobami, nedostatkom zdravotných služieb ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie