Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz sebe

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... rehoľníčky i laikov. V tomto zmysle by mali byť voči sebe navzájom pozorné aj partikulárne cirkvi, ktoré sú súčasťou rovnakej biskupskej konferencie alebo regiónu: je dôležité, aby cirkvi bohatšie na povolania ...
2. Malá duchovná zbraň v kocke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... sebe aj iným, neprijatia seba a iných, kontroly svojho života a života iných okolo, egoizmu, hnevu, strachu, zúfalstva, zriekam sa myšlienok na smrť a ducha smrti, závislosti na alkohole, drogách, nemravnosti ...
3. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
Milí priatelia, jún – mesiac Najsv. Srdca Ježišovho, nesie v sebe hlboké posolstvo „Čistých sŕdc“, nielen v duchu predmanželskej čistoty, ale čistoty a slobody od hriechu vôbec. Každý prvý ...
4. Spoznaj Božie skutky!
(Úvahy/O viere)
... ľahké. Veľa toho o sebe Ježiš hovoril napr. že prichádza od Boha, že je Božím synom, že umrie, ale vstane z mŕtvych, že Boh je Otcom a že on a Otec sú jedno a iné teologické pravdy a dogmy. Ale tiež vedel, ...
... Dokonca ich deti sa zúčastnili na ich blahorečení. Nerobili nič výnimočné, iba svoj život a čas venovali svojim deťom i sebe navzájom. Môžeme si povedať, veď koľkí sú takí obetaví rodičia. A nielen rodičia, ...
6. Vstaň a choď
(Úvahy/O Advente)
... sami sebe, hoci im Boh odpustil už milionkrát. Nepodobali by sme sa práve chromému, ktorý by neuveril, že ho Ježiš uzdravil? Aj my v spodnici počujeme najskôr „odpúšťajú sa ti hriechy“ a potom počujeme: ...
7. Čo dokáže reflexný pásik
(Úvahy/O Advente)
Tí, ktorí ste šoféri viete, že akí ste večer vďační chodcom, ktorí majú na sebe čo i len kúsoček niečoho reflexného, ktoré zasvieti, keď sa auto blíži k chodcovi a šofér ho nezbadá na poslednú chvíľu. ...
8. Ozajstní hrdinovia
(Úvahy/O živote)
... to hold odvahe a obetavosti, ktorá  je v ľuďoch. Nie každý z nás je schopný odkryť v sebe silu a odvahu, aby dokázal vykonať heroický čin. Tak je aspoň naša vďačnosť a uznanie podielom na rovnakých skutkoch ...
9. Súrna a dlhodobá modlitbová prosba
(Listy/Listy misionárov)
... takéto situácie nás Boh priťahuje k sebe a dáva nám vedieť i cítiť, že nás nenecháva v štichu, za čo by sme sa mali viac snažiť a neodchádzať od Neho. Dnes sa k vám obraciam so súrnou a veľmi vážnou prosbou, ...
... a vzal k sebe, ako to vie iba on.“ Všetky tieto výroky a úvahy svätých Otcov opierajú sa o Sväté písmo ako o najhlbší základ. A ono nám takmer stavia pred oči, ako veľmi úzko je požehnaná Božia Matka ...
... ako byť s Bohom, stať sa mu podobným a byť vo svetle? Určite každý z nás, keď v sebe bude mať Boha a premení sa podľa jeho božského obrazu, s radosťou zvolá: „Dobre je nám tu,“ kde je všetko žiarivé, kde ...
... s lístkami a vrátil naspäť svoj lístok, za ktorý dostal späť peniaze. Za ne kúpil tomu biednemu mladému človeku aj sebe lístok na Kaukaz a sprevádzal ho až domov do jeho rodného mestečka. ...
13. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... ľuďmi. Tým, že ako katolíci sme v Rusku menšina, nemáme osobitné možnosti, aby sme dali o sebe vedieť širokým masám. Historický, národno-religiózny sklad a vzťahy s Poľskom, no i s druhými objektami medzinárodných ...
14. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... môj Boh urobiť skrze život v kňazstve a v misionárskom živote. Som mu vďačný za to, že si ma vybral a privinul k sebe, aj keď tiež od neho toľko krát utekám. Som šťastný, že som Jeho kňazom, že môžem byť ...
15. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetko pritiahnem k sebe.“ Obdivuhodná moc kríža! Nevýslovná sláva umučenia! Lebo v ňom je Pánova sudcovská stolica, súd nad svetom a moc ukrižovaného. ...
... sebe pravdu Evanjelium podľa Jána – Jn 18,37–40 „Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal ...
17. Krížová cesta pre matky za deti
(Modlitby/Krížové cesty)
... aj moje deti. Premohol si zlobu pekla. Myslím na Tvoj výrok: Keď budem povýšený, pritiahnem všetkých k sebe. Vrúcne Ťa prosím, pritiahni moje deti k sebe tým najsilnejším putom milosrdnej lásky, aby umreli ...
18. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... na sebe. Ak chcem zmeniť svoju rodinu, musím začať od seba. Nevidím a neviem ako? Musím si kľaknúť na obe kolená a prosiť: Príď Duchu Svätý a daj, aby som videl svoje hriechy a aby som vedel, ako sa napraviť. ...
19. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
... prispieť k radosti, než na naše trápenie.   III. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom Mohol mať v sebe Ježiš radosť, keď ležal v prachu cesty? Ale radosť nie je len smiech na perách alebo spev v srdci. ...
20. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... sa zdráha prekročiť hranice svojich možností. Zakolísanie. Pád. Niekoho sa možno v tej chvíli zmocnil súcit, iní sa len pohŕdavo usmiali: „Pozrite sa, hovoril o sebe, že je Syn Boží, chcel zboriť chrám ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie