Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz rozvoj

Celkom: 47 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... z biedy, rehabilitácia marginalizovaných, rozvojová podpora krajín, prekonanie etnických rozdelení či rešpektovanie života v každej jeho fáze. Drahí bratia a sestry, prosím o vyliatie Ducha Svätého na ...
2. Ozajstní hrdinovia
(Úvahy/O živote)
... vzájomnou službou a poslušnosťou i načúvaním napĺňať potreby ostatných a spoločne vytvárať zdravé prostredie rozvoja, nasýtené pokojom, radosťou a predovšetkým dôverou.     Ak pôjdeme ďalej, nájdeme poctivých ...
... 2000 sa začala tretia epocha vysielania rádia Vatikán a tá prišla s rozvojom nových komunikačných technológii. Predovšetkým prostredníctvom internetu. V roku 2003 vznikla slovenská internetová stránka ...
4. Čína - nová výzva pre Cirkev
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
Čínska ľudová republika sa nachádza po vyše 50 rokoch komunizmu v prelomovej fáze. Predovšetkým razantný rozvoj hospodárstva spôsobuje a neustále vyvoláva prevratné zmeny v celej spoločenskej štruktúre ...
5. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... pokojný úsek života, vďaka čomu došlo k rozvoju homeopatie. Na jej ďalšie šírenie mali veľký význam i články v Ríšskom vestníku, ktorého redaktorom bol Rat Becker, taktiež člen slobodomurárskej lóže.  ...
6. Voda pre Afriku a stolári z Nairobi
(Aktuality/Správy z misií)
... Viac na SAVIO.SK   Adopcia detí v Keni Od apríla 2011 sa môžete stať darcom vzdelania pre žiaka z Kene, ktorému prispejete na štúdium. Cieľom tohto projektu je pomôcť deťom z rozvojových krajín získať ...
7. Kto sa chce stať Dobrovoľníkom pre Afriku?
(Aktuality/Správy z misií)
... prácu v Keni v projektoch pre chudobných a marginalizovaných - Jedinečnú skúsenosť práce v novej kultúre a v oblasti rozvojovej spolupráce - Možnosť osobne prispieť k napĺňaniu Miléniových rozvojových ...
... svoje práce, zdroje a sily, ale aj o radosti a problémy.“ Apoštolský list Svätého Otca Jána Pavla II. "Rýchly rozvoj" iba potvrdzuje túto pravdu slovami: „Z priateľských vzťahov medzi laikmi a duchovnými ...
9. Vývin a rozvoj dogiem v cirkvi (sv. Vincent Lerinský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Nejestvuje v Kristovej Cirkvi nijaký pokrok v náboženstve? Samozrejme, že jestvuje a veľmi veľký. Lebo kto tak závidí ľuďom a nenávidí Boha, aby tomu chcel zabrániť? Ale tak, že je to naozaj pokrok viery, ...
10. Nebezpečenstvo krásy
(Úvahy/O duši)
... zničí akýkoľvek rast a rozvoj vnútornej krásy človeka. Každý môže dosiahnuť šialenú krásu svojej duše, ak chce, ak sa snaží, ak sa otvára najväčšiemu odborníkovi na krásu duší – Duchu Svätému. Každý ...
... Verejným a všeobecným v tom najhrubšom zmysle slova – stáva sa tovarom. Dnes je azda viac utajené pre mnohých klasické učenie Cirkvi ako tajné učenie ezoteriky. Je ponúkané všade a jej rozvoju pomáhajú ...
... materializmu a bohatstva, ktoré ich nútia hľadať jednoduchý život v úcte k prírode (prejavujúcej sa v praktickom vegetariánstve a vegánstve). Rozvoj vedy a fantastické romány i filmy zasa nezrelého človeka ...
13. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... A toto krásne poslanie zveruje Pán každému pokrstenému bez výnimky. Máme podľa svojich možností napomáhať rozvoju takých hodnôt, ako je rovnaká dôstojnosť pre všetkých ľudí na svete, vzájomná láska vyjadrená ...
... svoje vlády, tie nech sa teraz starajú o blahobyt a rozvoj; majú tiež svoje náboženstvá, načo im máme prinášať iné. Načo toľké námahy a toľké obete na životoch, lebo v misiách máme každoročne priemerne ...
15. Kresťanstvo a okultizmus - Úvod
(Katechézy/Morálka)
... podstaty a pôvodu, nám pomôže pochopiť ich nezlučiteľnosť s vierou a slobodným duchovným rozvojom, ako aj dať kontrastný podklad k predstaveným pozíciám zo strany viery. Základom našich úvah bude fakt, ...
... aj to, že nám dali a dajú veľa možností pomáhať iným okolo.  Internet už nemožno ignorovať, naopak treba ho podporovať ako je len možné a navrhovať nové iniciatívy pre jeho rozvoj a jeho využitie v živote ...
... sa všetci boja ísť hlásať radostnú zvesť. Proste za kňazov a biskupov, aby napomáhali rozvoju evanjelizácie, za misionárov, ktorí odchádzajú do ďalekých krajín, aby im Pán pomáhal na každom kroku. Ak viete ...
... utečencov, vyhnancov podnecujú zmysel pre všeobecné bratstvo, účasťou na cirkevnej i občianskej službe v prospech spravodlivého a solidárneho rozvoja napomáhajú spravodlivosti a pokoju vo svete.   ...
... humanizmus - ľudskú slobodu a rozvoj plnosti človečenstva. Práve naopak, ak človek prijme pozvanie k svätosti na ceste duchovného detstva, povyšuje ho to, vedie k duchovnej zrelosti a otvára na Božiu nekonečnosť. ...
... sú pre nás hneď zrejmé. Rozvoj chariziem si vyžaduje čas a zodpovedajúce prostredie. Pokiaľ ide o obsah každého druhu povolania, je ním účasť na Božom živote, do ktorého vstupujeme cez krstnú milosť. Druhý ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie