Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz rozkoš

Celkom: 37 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... Vladimíra. Ten, ako je známe, si pohanský život užíval v plnej miere, rozkoše a smilstvo nebolo preň žiadnym problémom. Keď sa však pokrstil, prepustil všetky súložnice a zostal žiť len ...
2. Prekvapenie
(Úvahy/O Advente)
... obliekajú a žijú v rozkošiach, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť?“   Ján Krstiteľ bol podľa všeobecne platných noriem podľa všetkého „zjav“. Zjav, ktorý sa vymykal šedému ...
... vás bude tak privádzať do vytrženia lásky, že to bude rovnako nádherné ako akákoľvek rozkoš zo sexu v posteli počas manželstva. Ja vám garantujem, že problémy v sexe v posteli v manželstve budú tie najmenšie ...
4. Sv. Gemma
(Myšlienky/Myšlienky)
... ako Ťa milujem!   O Sviatosti Oltárnej Nedá sa opísať, čo sa odohralo medzi Ježišom a mnou. Dal sa mi pocítiť, ach, tak mocne v mojej duši. V tej chvíli som pochopila, že nebeské rozkoše nie sú ako ...
5. Duch sa prihovára za nás (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... „v tôni krídel“ toho, ktorý „pozná každú našu túžbu“, aby sme sa opájali „blahobytom“ jeho „domu“ a pili „z potoka“ jeho „rozkoší“. „Veď u“ neho „je zdroj života a v“ jeho „svetle uvidíme svetlo“, keď ...
6. Lebo ty si zomrel za mňa (sv. Ján de Brébeuf)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... mať prísť smrteľný úder, prijmem ho z tvojich rúk s najväčšou duchovnou rozkošou a radosťou. A preto, môj milovaný Ježišu, keďže ma ovláda ohromná radosť, už teraz ti obetujem svoju krv, telo i život, ...
7. Pijem z potoka tvojich rozkoší (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Božích vecí, chytia na tomto evanjeliovom slove Svätého písma a povedia nám: „Ako verím dobrovoľne, keď som priťahovaný?“ Ja na to odpoviem: „Nielen vôľa, aj rozkoš ťa priťahuje.“ Čo znamená, že rozkoš ...
8. O očistci III (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... a nových sviatkov, je to vždy nové šťastie, aké dosiaľ ešte nikto nikdy nemohol pocítiť! Je to prúd rozkoše, ktorý neustále zaplavuje vyvolených, jednoducho, nebo je Boh, Miláčik, požívaný vo Svojej ...
9. O pastieroch (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... sa, alebo azda aj zahynie. Kto teda takto stavia, ten ho nestavia na skalu, ale stavia ho na piesok. „Tou skalou bol Kristus.“ Kresťania majú nasledovať Krista v utrpení, a nie zháňať sa za rozkošami. ...
10. O blahoslavenstvách (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a presvedčte sa, aký dobrý je Pán,“ dostala čosi z nebeskej slasti a zahorela takou túžbou po najčistejšej rozkoši, že pohrdla všetkým časným, úplne ju zachvátila žiadosť jesť a piť spravodlivosť a pochopila ...
...  Tebe, do tvojich milovaných rúk... Ja sa vrátim Krajinou nočnou zblúdený od lásky túlam sa sám vyplakaný do dlaní... Zajatý rozkošou pod hanbou svojich hriechov skrývam plachú túžbu po tvojom prijatí... ...
12. Výroky Otcov púšte - 4
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... že mnohí pokúšaní telesnými rozkošami sa dopúšťajú smilstva nie vo svojom tele, ale v duchu, a zatiaľ čo chránia svoje telesné panenstvo, dopúšťajú sa cudzoložstva vo svojej duši. ”Je dobré, milovaný, ...
13. Otcovia púšte - 1
(Myšlienky/Myšlienky)
... svojich nepriateľov. Pri takomto konaní Boh vypočuje všetko, čo človek bude chcieť.” Abba Zenón O pokání Mnohí pokúšaní telesnými rozkošami sa dopúšťajú smilstva nie vo svojom tele, ale v duchu, ...
14. Na svete, ale nie zo sveta (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... pozornosťou hľadieť na to, čo máme dosiahnuť. Vytrhávajme chyby aj s koreňom, teda nielen z vonkajšej činnosti, ale aj z myšlienok srdca. Nech nám nezamedzí pristúpiť k Pánovmu stolu ani telesná rozkoš ...
15. Radosť utrpenia pre Pána (sv. Ján z Avily)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... slávy a rozkoše. Ani nenalieha na Boha, aby ho od nich oslobodil, ako tí, čo nepoznajú ich hodnotu, a preto nechcú mať s nimi nič spoločné. Ani ich nepodceňuje ako tí, čo ich znevažujú. Ale povznáša sa ...
... menší hodnotu? Každý z jeho darů a milostí má své přednosti, každý přináší duši netušený poklad a mnohé z nich ještě útěchu, sladkost srdce a radost, která zastiňuje všechny radosti a rozkoše světa. A ...
17. Budem pri ňom v súžení (sv. Bernard)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
...  „Obdarím ho dlhým životom.“ Akoby chcel jasnejšie povedať: Viem, po čom túži, viem, po čom žízni, viem, čo mu chutí. Nechutí mu zlato či striebro ani rozkoš ani zvedavosť ani nejaká svetská hodnosť. ...
18. Piatok - 6. veľkonočný týždeň
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... v kúte modlil. Svet si totiž uvedomuje, že jeho skutky nie sú správne. Ale nechce to uznať, nechce sa mu vzdať pohodlia a rozkoše a ísť nejakou strmou cestou do akéhosi vytúženého raja. Chce umlčať výčitky ...
19. Irkutsk 12 - Jar, Veľký Pôst a smrť
(Zážitky/Misionárov)
... kože a kožušiny sú v Európe „rozkošou“ – v preklade prepychom, ale tu na Sibíri sú nevyhnutnosťou. Preto tu všade okolo v zime prakticky všetci vyťahujú kožuchy a spokojne si vykračujú v mrazoch -38C do ...
20. Kresťania a svet (list Diognetovi)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... len preto, že sa stavajú proti rozkošiam. Duša miluje telo, hoci ju ono i jeho údy nenávidia; aj kresťania milujú tých, čo ich nenávidia. Duša je uzavretá v tele, ale ona udržiava telo; aj kresťanov ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie