Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz rehole

Celkom: 24 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... pri Ňom tak blízko – v premenení, v srdci a v ľuďoch. Mama plakala a otec nechcel veriť vlastným očiam, keď držali v ruke rozhodnutie seminára v Nitre, kde ma prijali po prijatí do rehole Verbistov-misonárov- ...
2. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... kovu a nič mi to neosoží pre moju osobnú spásu. A ak som aj kňaz, biskup, kardinál, pápež, provinciál rehole, predstavený akejkoľvek kongregácie, rehoľná sestra, či rehoľný brat, či akákoľvek zasvätená ...
... a po stranách anjelských spoločníkov tejto dejinnej a zároveň spásnej udalosti. Veľkí dobrodinci našej rehole manželia Ažbóthovci, ktorí dali kostolík postaviť, vyjadrili týmto vďaku Bohu za to, že sa ...
4. Misionárky na kolenách
(Rozhovory/S misionármi)
... za všetky potreby tak ťažko skúšaného sveta. 1. mája 2007 navštívli Nitru z dôvodu požehnania základného kameňa štyri sestry tejto kongregácie z Nemecka. Generálna predstavená rehole Sr. Mary Cecilia, ...
... rubrík portálu, pastorační pracovníci vo farnosti, ale aj rôzne iné organizácie, hnutia a rehole prípadne ostatní veriaci z farnosti. Ide napríklad o pastoračnú sekciu, ktorá by obsahovala závery z farskej ...
6. Kto sa chce stať Dobrovoľníkom pre Afriku?
(Aktuality/Správy z misií)
... a pomôcť slabším študentom s rozličnými predmetmi. Za školu je zodpovedná rehoľa Školských bratov. - Projekty rehole sestier Dobrého pastiera určené znevýhodneným ženám a dievčatám v Nairobi a Embu. ...
7. Sme stvorení pre milovanie...
(Rozhovory/S misionármi)
... na Univerzite Komenského v Bratislave na Matematicko-fyzikálnej fakulte odbor Matematika-Informatika. Do našej rehole verbistov misionárov som vstúpil v roku 1999 a v r. 2007 som bol vysvatený za kňaza. ...
... Spiš, Rožňava) s následným súhlasom pápeža, rušili, podľa nich, nepotrebné rehole a pod. Takýto vzťah spoločnosti a štátu k Cirkvi sa osobitne rozvíjal od konca 19. do polovice 20. st., spojený so silným ...
... stretnutia s misionármi, ktorí sa vracajú na Slovensko na dovolenku a môžu vo farnosti porozprávať o svojich zážitkoch v misiách (telefóny a maily na misijné rehole a organizácie, ktoré vám môžu pomôcť ...
10. Denníček milosrdenstva - 5 - Podobať sa Ježišovi
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Teraz môžem žiť, ako sa mi páči, len aby navonok bolo dobre. Tie strašné myšlienky ma mučili celú hodinu. Keď sa blížila sv. omša, bolesť mi zovrela srdce. Mám odísť z rehole? A ak mi otec povedal, že ...
15. január je deň, keď tri veľké misijné rehoľné kongregácie vo svete oslavujú sviatok svojho spoločného zakladateľa - Arnolda Janssena. Spolu všetky tieto tri rehole združujú v súčasnosti už približne ...
12. Irkutsk 9 - Cintoríny a koncerty
(Zážitky/Misionárov)
... si toľko koncertov a kultúrnych podujatí, ako nikdy pred tým a ani potom. Tam sa o to všetko staral hlavne Rudko Patrenčiak. Tu v Irkutsku je tou osobou sestra Roberta z rehole Karola Boromejského. Áno, ...
13. Pomôž - pomôžu aj tebe!
(Misie/Formy pomoci misiám)
... SVD, ale priebežne aj v našich misionárskych časopisoch (Mladý misionár, Hlasy) ale aj na internetových stánkach misijných reholí a organizácií - článok: Kontakty na rehole a organizácie. Zdroj: www.mladymisionar.sk ...
... odletieť do Poľska kvôli vízam, počas homílie čítal asi trojstranový životopis zakladateľa rehole našich sestier, ktoré nám v kúrii pomáhajú a bývajú priamo nad nami a práve sú v Ríme na jeho svätorečení. ...
... Piati z jedenástich pruských biskupov sa dostali na dlhé mesiace do väzenia. Rehole, ktoré boli na pruskom území, nesmeli prijímať nových členov a v priebehu pol roka mali byť zrušené. Rehole, ktoré pôsobili ...
16. Kontakty na rehole a organizácie
(Misie/O možnostiach ísť do misií ako dobrovoľník)
Ak si sa rozhodol pre prácu misijného dobrovoľníka alebo priamo misionára v zasvätenom živote rehoľníka alebo kňaza, či sestry, pozri si kontakty na rehole a organizácie, ktoré ti môžu v tvojom hľadaní ...
17. P. Sergio Edwards SVD o Číne
(Rozhovory/S misionármi)
...  do nejakej väčšej rehole. Začal som sa modliť za tento úmysel, aby - ak je to Božia vôľa, aby som ju prijal. Potom som si povedal, že ak s tým budú súhlasiť biskup a rektor seminára, ...
18. Náboženstvá v Číne
(Ázia/Čína)
...  ľudom. Boli to najmä jezuiti, neskôr i ďalšie rehole. Nemožno nespomenúť ani misionárov Spoločnosti Božieho Slova (SVD - verbisti). Verbisti viedli v Pekingu univerzitu, ktorá ...
19. Listy P. Krššáka z PNG
(Listy/Listy misionárov)
... slovník. Cieľom vizitácie je podporiť myšlienku tímovej spolupráce, o čo sa snaží aj terajšie vedenie našej misijnej rehole. Azda toľko nateraz. Pozdravujem a modlím sa aj ...
20. Sr. Katarína Florková SSpS v Ghane
(Rozhovory/S misionármi)
... ešte 2 roky nadstavbu pre maturitu a po jej skončení som bola tajne prijatá do rehole našimi sestrami a absolvovala som noviciát na Slovensku počas prvých troch rokov a v roku 1985 som ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie