Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz radosť

Celkom: 33 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... sa Bohu, žiť jeho lásku a byť vďačný za jeho nekonečné milosrdenstvo. Je to dar, ktorý nie je vyhradený len niekoľkým, ale ponúka sa štedro všetkým. Všetci by mali mať možnosť okúsiť radosť z toho, že ...
2. Malá duchovná zbraň v kocke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... milosrdenstvom, pokojom, radosťou a šťastím, vierou a dôverou v Teba, nádejou, pokorou, poslušnosťou, odvahou, sebaobetovaním, trpezlivosťou, múdrosťou ... (doplň to, čo cítiš, že potrebu-ješ pre svoju ...
3. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... ešte nedosiahol nebeskú radosť. Ľudský argument zlyháva na akejsi forme pýchy, akoby sme my boli tí veľkí svätí, ktorí sa v mystických zážitkoch priam "dotýkali" Boha. No oni do toho museli dorásť a žiť ...
4. Trvalá oslava
(Úvahy/O viere)
... na radosť z udalosti, ktorú sme oslávili v posledný marcový deň. Veď nejde len o jednu nedeľu, či dva - tri dni predĺženího víkendu, dokonca to nie je ani o polievačke a šibačke, keď po desiatom poháriku ...
... VIERU, NÁDEJ, LÁSKU, RADOSŤ, POKOJ. Mária Magdaléna, ani emauzský učeníci najskôr Ježiša nespoznali, lebo bolesť zo straty a sklamanie im zastreli zrak. Ale keď uvideli, tak uverili. Emauzskí učeníci ...
6. O radosti...
(Úvahy/O Advente)
Urobil si dnes niekomu už radosť? Vydali sme sa na cestu spoznávania Svetla – spoznávanie obrazu, akým máme byť a v dnešnom evanjeliu Ježiš urobil mnohým radosť. Veď „prichádzali k nemu celé zástupy, ...
... o radosť z jeho prítomnosti a zoznámiť ich s ním, aby túto radosť mohli všetci zakúsiť. Je potrebné obnoviť nadšenie za odovzdávanie viery, aby sa podporila nová evanjelizácia spoločností a krajín dávnej ...
8. Ozajstní hrdinovia
(Úvahy/O živote)
... nemusia byť len Spiderman, Superman a im podobní, ale hocaký človek, ktorý s otvoreným srdcom i s radosťou pomôže svojemu blížnemu, či si vyplní v mieru, ba i nadmieru svoje povinnosti, ktorými je poverený ...
... obnovenými črtami našej duše, pripodobnení jeho obrazu, a ako on sám trvalo premenení, účastní na božskej prirodzenosti a pripravení na vyššie veci. Bežme ta s nadšením a radosťou a vojdime do vnútra ...
10. Čarovné chvíle misie v Nyumbane
(Zážitky/Misionárov)
... kostolíka katolícke dietky a babky na svätú omšu. Radosť z prijatia Eucharistie tu zvyčajne zažívajú len raz za mesiac, lebo kňazov je v Zimbabwe málo. Teraz môžu prijímať každý deň, páter Kamil im predsa ...
11. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... môj milovaný Spasiteľ a Priateľ. Naplň moje srdce, dušu, myseľ a telo svojím Duchom Svätým, nech ma očisťuje, oslobodzuje a uzdravuje svojou láskou, pokojom, radosťou, múdrosťou...“ Ale ponúkam ti Malú ...
12. Nielen slová - aj skutky! (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ako veľký Samuel a svätý Eliáš. Oni za takýto život dosiahli slobodu a teraz slávia sviatok v nebi. S radosťou spomínajú na svoju púť v tieni a už poznajú rozdiel medzi obrazom a skutočnosťou. Akou cestou ...
... piť, naša prirodzenosť sa uzatvára, bráni a nemá odvahu nechať sa pritiahnuť tým bláznovstvom najväčšej lásky, ktorá mení stratu na radosť, poslušnosť na slobodu a utrpením rozširuje srdcia. Príď, Duchu ...
14. Krížová cesta pre matky za deti
(Modlitby/Krížové cesty)
... a prijímaní Tvojho najsvätejšieho tela, aby poznali radosť z odpustenia. 5. zastavenie: Šimon pomáha niesť kríž Ježišu, iste si už nevládal niesť kríž, keď si s takou pokorou prijal Šimonovu pomoc. ...
15. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
Evanjelium je radostná zvesť a preto je každý z nás pozvaný k radosti. Ale je možné prežívať radosť za všetkých okolností? I v utrpení? V chorobe, v starostiach, v únave všedných dní, v starobe? Ako prežíval ...
16. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... Keď si obnovil život tam, kde už všetko odumrelo a podľahlo smrti, keď si hlásal radosť zarmúteným a pokoj nepokojným srdciam. Silou tejto lásky, ktorá je väčšia ako ľudská slabosť, si dokázal vstať a ...
17. Geniálny plán Boha pre teba
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
... zachrániť jeho dušu pre večnosť. A o stroj sa neboj, tvoj dávny priateľ je šikovný opravár - on ti ho ešte dnes večer s radosťou opraví. JA: Je mi to tak ľúto, Bože... BOH: V poriadku, prijímam tvoju ...
18. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... s radosťou iným a teší sa zo svojho posledného miesta, lebo vie, že všetko, čo robí, má svoju cenu aj svoj zmysel, a že je vzácna a hodnotná nezávisle na tom, či jej všetci tlieskajú ako prvej alebo ju ...
... čo ničí Božie stvorenie a rozdeľuje nás. S obnovenou dôverou a radosťou z toho,  čo je dobré, sme povolaní v Kristovi k spoločnému boju proti tomu, čo je zlé v tomto svete. Tým, že sme nejednotní, nemôžeme ...
... pokoji a dôvere, hoci vy ste cítili nepokoj a neistotu, čo prinesie ďalší rok... Malé dieťa Vám dalo darček, niečo, s čím sa chcelo podeliť, urobiť Vám radosť a vás to dojalo k slzám. Toľko dobra a krásy... ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie