Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz prorok

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Poznám Boha?
(Úvahy/O viere)
Prorok Ozeáš píše (preklad je z Jeruzalemskej biblie):  „Lebo lásku chcem, a nie obety, poznanie Boha viac než celopaly.“ (Oz 6,6) Poznanie Boha je viac ako zápalná obeta. Poznať Boha... Dá ...
... To by s nami asi veľmi zle dopadlo. Našťastie On to tak nerobí. Napriek všetkému nám dôveruje. Veď Boh skrze proroka Jeremiáša hovorí: „Lebo im odpustím vinu a na ich hriech si viac nespomeniem.“ (Jer ...
3. Nielen slová - aj skutky! (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Kristus. Veď on hovorí: „Ja som cesta.“ Len „on“, ako hovorí svätý Ján, „sníma hriech sveta“. On očisťuje naše duše, ako kdesi tvrdí prorok Jeremiáš: „Postojte na cestách a zamyslite sa. Hľadajte dobrú ...
4. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
...  Už dávno sa moc jeho smrti vyhrážala našej smrti. Veď prostredníctvom proroka Ozeáša povedal: „Smrť, ja budem tvojou smrťou, ja budem tvojím zhubcom, podsvetie.“ V smrti sa podrobil zákonom podsvetia, ...
5. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... vzdáva poklona a sláva. On hovoril skrze prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. ...
6. Odpustková modlitba pred krížom
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... o Tvojich piatich ranách a majúc na mysli to, čo už prorok Dávid povedal o Tebe, ó dobrý Ježišu keď hovoril: "Prebodli moje ruky a nohy, spočítali všetky moje kosti." Amen. Plnomocné odpustky pre ...
... vzhľadom na aktuálnu situáciu sveta a preto, ako inšpirovaný Duchom Svätým, stáva sa prorokom pre nás. Je dôležité mať s ním kontakt, dozvedieť sa, o čom vlastne hovorí, a to nám zabezpečuje práve vysielanie ...
8. V Kristovi k nám hovoril Boh
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ku Kristovi. Hovorí: „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.“ Týmito slovami nás Apoštol učí, že Boh skrze toto svoje ...
9. Dvojaký príchod Ježiša Krista
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... musieť podrobiť jeho vláde, či sa im to bude páčiť, alebo nie. O obidvoch príchodoch hovorí prorok Malachiáš: „Hneď potom príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte.“ To o prvom príchode. A o druhom ...
10. Zomrime s Kristom! (sv. Ambróz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... proroka: „Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pane, Bože všemohúci; spravodlivé a správne sú tvoje cesty, Kráľ národov. Kto by sa nebál a neoslavoval tvoje meno?! Veď ty jediný si Svätý; prídu všetky ...
11. Ponáhľajme sa, bratia, k svätým! (sv. Bernard)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... k zástupu patriarchov, šíkom prorokov, senátu apoštolov, početnej armáde mučeníkov, zborom vyznávačov a chórom panien a konečne zhromaždiť sa a radovať sa v spoločenstve všetkých svätých. Ono spoločenstvo ...
12. Sláva Božieho priateľa (sv. Cyprián)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... vyrovnať sa anjelom a tešiť sa podielu na nebeskom kráľovstve s patriarchami, apoštolmi a prorokmi! Aké prenasledovanie môže zdolať tieto myšlienky, ktoré dokážu prekonať aj muky?!     Myseľ založená ...
13. Vianoce v Bolívii
(Zážitky/Misionárov)
... nádych. Celé Altiplano sa odieva do zelena – farby nádeje. Azda viac ako v inej časti, práve tu sa vypĺňajú slová proroka Izaiáša, ktoré vyriekol v očakávaní Mesiáša: „Teš sa, pláň a pustatina, plesaj, ...
14. Večná sláva proroka
(Biblia/Meditácie)
... pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo mu Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť!“ A chcel ho zabiť, bál sa však ľudu, lebo ho pokladali za proroka. (Mt 14,1-4) Povedz mi úprimne zo srdca - chceš ...
15. Prekvapená radosť
(Biblia/Meditácie)
... v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch." Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: "Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým ...
... cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?" On im povedal: "A čo?" Oni mu vraveli: "No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ...
17. Pozhovej mi...
(Biblia/Meditácie)
... Aké dôležité je vedieť pred kým treba padnúť na kolená! V prvom čítaní sa Azariáš modlí: „Nateraz niet kniežaťa ani proroka, ani vodcu, ani celopalu, ani obety, ani darov, ani kadidla, ani miesta pre ...
18. Pýcha a predsudok
(Biblia/Meditácie)
... na cestu k Izraelskému kráľovi, aby ho uzdravil. Aký omyl?! On nebol tým prorokom, o ktorom sa hovorilo, že by  mohol Námana uzdraviť. Náman po krátkej obchádzke (keď v domnení, že nájde uzdravenie u kráľa) ...
19. Boháč v nebi
(Biblia/Meditácie)
... sa? Ja hovorím, že máme jedno šťastie, že Boh vidí aj do srdca. A potvrdzuje to dnes i cez ústa proroka Jeremiáša: „Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná? Ja, Pán, skúmam myseľ ...
20. Boží štýl
(Biblia/Meditácie)
„Či sa za dobro platí zlom - Veď vykopali pre mňa jamu! Spomeň, že som stál pred tebou, aby som hovoril k ich dobru a odvrátil od nich tvoj hnev.“ Mávame aj my niekedy taký pocit ako prorok Jeremiáš? ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie