Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz prikázanie

Celkom: 31 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... druhu predsudky a pochybnosti o svojich blížnych. Ôsme Božie prikázanie nás vyzýva myslieť o blížnych len v dobrom, aj keď nás o tom vonkajšie znaky hneď nepresviedčajú. Aj iné ...
2. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... s nimi vzťahy charakterizované vzájomnou starostlivosťou a pozornosťou voči dobru druhého i jeho celkovému dobru. Dôležité prikázanie lásky k blížnemu ma núti a vyžaduje si odo mňa, aby som si uvedomil ...
3. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... odovzdal svojho ducha do rúk Otca na nebesiach. Ježišu, keď sa Ťa pýtali, ktoré prikázanie je najväčšie, odpovedal si: „Prikázanie lásky k Bohu a k ľuďom.“ Ty sám si šiel touto cestou a pre túto lásku ...
4. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... vykúpil. 4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce. 5. Duša človeka je nesmrteľná. 6. Božia milosť je na spásu potrebná.   Hlavné prikázanie Milovať budeš Pána, svojho Boha, ...
5. Hriechy proti láske k blížnemu
(Katechézy/Prikázania)
Ježiš na otázku farizejov, ktoré prikázanie je najväčšie, neodpovedá podľa vyznania z Dt 5 (Šéma Israel), ale k nemu dodáva: „...a (milovať budeš) svojho blížneho, ako seba samého“. Žijeme v spoločenstve, ...
... Kresťan, venujúci sa špiritizmu, porušuje prvé Božie prikázanie a vplyvom zlého ducha oslabuje svoju vieru: „Špiritizmus v sebe často skrýva veštecké  i čarodejné praktiky. Cirkev vystríha veriacich, aby ...
7. Sila žehnania
(Úvahy/O viere)
... Za nimi stojí sám Boh, vyslovujúc svoje 4. prikázanie. Rodičovské požehnanie je súčasne „sviatosťou domáceho krbu". Keďže požehnanie rodičov má veľký význam, majú otec a matka žehnať svoje dieťa už od ...
... rodiny musia pracovať aj malé deti na úkor získania základného vzdelania a svojho zdravia... Ježiš Kristus zanechal pri rozlúčke pred nanebovstúpením svojej prvej Cirkvi ozajstné prikázanie, ktoré ...
... 1877) Boh, ktorý stvoril človeka na svoj obraz (porov. Gn 1) a ktorého obraz nosíme v sebe, ktorý je v nás prítomný skrze milosť nám prikázal milovať. "Ide o prikázanie lásky, kde Boh nie je len predmetom ...
... skončenia sveta až do skončenia vekov…" Táto jej túžba je nanovo v súlade s učením koncilu: "Prikázanie lásky ukladá všetkým veriacim, aby sa pričinili o väčšiu slávu Božiu približovaním jeho kráľovstva ...
... (Jn 13, 34). Svätá Terézia z Lisieux nám spôsobom svojho života zanechala príklad ako dokonale splniť toto prikázanie. Jej cesta duchovného detstva, na ktorú pozýva a o ktorej v rámci svojho povolania ...
... sveta, je nové prikázanie lásky. A tak tým, ktorí veria Božej láske, dáva istotu, že cesta lásky je otvorená všetkým ľuďom a že snaha o nastolenie všeobecného bratstva nie je márna“ (Gaudium et spes, 38). ...
... svojho Syna. Možno sa nezdá, ale aj my sami niekedy stojíme pred podobnými situáciami, kedy sme v pozícii Židov snažiacich sa zachovať stoj čo stoj to či ono prikázanie, lebo len tak je to správne, a pritom ...
14. Nakloň mi srdce (sv. Robert Belarmín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... občerstvuje? Preto si právom dodal: „A nájdete odpočinok pre svoju dušu.“ A čo je to tvoje jarmo, ktoré neunavuje, ale prináša osvieženie? Je ním to prvé a najväčšie prikázanie: „Milovať budeš Pána, svojho ...
15. Výroky Otcov púšte - 4
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... stáť na mieste, keď robí pokánie, nesplnil prikázanie.” Abba Teodor povedal: ”Obmedzenie potravy umŕtvuje telo mnícha.” Iný starec povedal: ”Bdenia ho umŕtvujú ešte viac.” Abba Kopres povedal: ...
16. Výroky Otcov púšte - 2
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... sa do svojej kélie s bedrami opásanými svojím plášťom. A hneď sa začal hrešiť, že ešte stále nenaplnil Božie prikázanie. O tichu Keď abba Arsenios prešiel z paláca k pustovníckemu životu, modlil sa a ...
17. Otcovia púšte - 1
(Myšlienky/Myšlienky)
... prikázanie.” Abba Teodor z Fermu ”Obmedzenie potravy umŕtvuje telo mnícha.” Abba Teodor. Iný starec povedal: ”Bdenia ho umŕtvujú ešte viac.” ”Požehnaný, kto znáša ťažkosti so vďakyvzdávaním.” Abba ...
18. Zdokonalenie Kristovým krížom (Gaudium et Spes)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... zjavuje, že „Boh je láska“, a zároveň nás učí, že základným zákonom ľudskej dokonalosti, a teda aj pretvorenia sveta, je nové prikázanie lásky. A tak tým, čo veria Božej láske, dáva istotu, že všetci ľudia ...
... sa nad druhých, proti nim. Tento egoizmus je dôsledkom prvotného hriechu. Adam a Eva boli zvedení satanovou lžou. Tým, že si zobrali tajomné ovocie, porušili Božie prikázanie. Dôveru v lásku nahradili ...
... No pritom majú po 80-tkr, chodia o dvoch barlách, sú skoro hluché, a veľmi dobre nevidia a nemá kto ich do kostola odviesť. Boh nežiada od nás, aby sme pre prikázanie a napriek svojim obmedzenia dušu vypľuli. ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie